Utflykt till  Väringen 2004
Folk och MC överallt på Arne Knochehauers lilla tomt i Sånnaboda. Lars Blomberg letar sig fram
K-E Bergsten o Lasse Kihlman
Frank Haglund vågade ta sig ett dopp
Många medemmar kan känna igen sig