Vårstädning 2011
Det finns mycket att göra för flitiga medlemmar när den stora tomten ska snyggas upp inför sommaren. Fjolårslöven togs om hand av bl a
Karl-Ingvar Persson får kröka rygg

Det fanns gott om redskap i den fina tvättstugan

Kent Törnkvist,
Bengt Nykvist
Alf Johansson
Viktor Tikka
Bert-Inge Lundström,
Fika efter väl förrättat värv
Arne Knochenhauer putsade fönster