Sommaren 2020

Vi fortsätter att träffas utomhus och hålla avståndet!Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten är att vi äldre kan träffas utomhus med t ex picknick och krocket. Fika och korv kan väl för oss duga som picknick vid klubbstugan men krocket får vi nog diskutera. Vi har en fin gräsmatta och ett krocketspel har jag om det skulle behövas. Fast visst kan det räcka att vi beundrar varandras fina fordon.


Vi bedömer alltså att vi kan ha regelbundna onsdagsträffar tills vidare och umgås utomhus med bibehållna säkerhetsavstånd. Kaffeautomaten är igång och när det passar tar vi fram korvgrillen. Vi ska inte trängas i köket eller vid grillen. Betala gärna med Swish men naturligtvis går kontanter också bra. Handsprit och engångshandskar kommer att finnas.


Värva en kompis! Medlemsavgift 100 kr året ut!

Som vi tidigare nämnt jobbar styrelsen hårt med att hålla ekonomin i schack så att vi kan undvika att höja medlemsavgiften. Uppbromsningen i vår verksamhet till följd av coronaepidemin har gjort att vi gått miste om en del intäkter från rallyn och café- verksamheten. För att öka klubbens möjligheter att hålla ut under krisen vill vi uppmana alla medlemmar att hjälpa till med medlems-värvning. Kanske har du en vän som är allmänt tekniskt intresserad utan att köra tvåhjuling just nu. Försök att värva en sådan stödmedlem. Vi har många programpunkter i klubbstugan som är av allmänt intresse för många även om vi är försiktiga med inomhusmötena i dagsläget.


Vi är också återhållsamma med gemensamma utflykter i sommar med några undantag.

  1. Nationaldagen är ändå den motorhistoriska dagen och då kan det passa att visa upp våra fordon. De som vill samlas vid klubbstugan kl 10 för att grilla en korv sedan ta en sväng genom Örebro, kanske för att sluta med en fika utomhus vid Karlslund.

  2. Torsdag 9 juli är vi välkomna till veterantrialåkaren och vår medlem Janne Dansk Stensgaard i Gryt. Vi ska inte till gamla verkstaden Dann Kaross som ligger nära gamla Norrköpingsvägen utan till hans nya verkstad som ligger längre ned på gärdena. Gemensam avfärd från klubbstugan kl 14. Tag med eget fika om du känner för det.

  3. Vi bestämmer senare om det kan bli en färd till Kuli-Kent i augusti. Det meddelas i så fall med epost och i klubbstugan.


Mopperundan 9 maj och MC-rundan 6 juni blev inställda

Men vi är ändå optimister och har en förhoppning att köra en förenklad variant i mitten på september där vi slår samman mopperunda, MC-runda och mörkerrallyt som vi normalt kör runt sista september. Kanske kan det sammanslagna få heta ”Skymningsrallyt"?!

Vi får ha tålamod, mer om detta i septemberprogrammet. Kanske kombinerat med ett baklucke/släpkärreloppis om intresse finns.