Elov Elias (Elis) Fabian Olsson
född den 19 april 1912, på gården Lagmansbacka, i Svennevads församling.
Föräldrar, Elof och Hedvig
Elis föräldrar flyttade runt en hel del, bland annat i Västmanland, men när familjen flyttat till Rastorp 1935, då Elis var 23 år, började han som slaktardräng i granngården Kättskede, där han bodde i drängstugan.
Efter ett år, 1936, börjar han jobba på Yxhults stenhuggeri som ramsågare, senare kantsågare.
Den 4 juli samma år, gifter han sig med Rosa Olausson från Hjortsberga och paret bosätter sig i Rosas föräldrahem, på övre våningen, om ett rum och kök.
1948 sökta han lyckan som skohandlare i Hällabrottet, jämte sitt ordinarie jobb på Yxhult. Hällabrottets Skoaffär hade sin verksamhet i ett nyuppfört mindre hus på tomten. Någon större inkomtkälla blev det inte så verksamheten lades ner 1950.
Nästa arbetsplats blev Berga stenhuggeri, där Elis började 1950 för att sedan 1952 ta tjänst vid Kvarntorp som civilvakt. Vaktjobbet ansågs skonsammare för hans dåliga rygg.
1953 sökta han nya vägar bland annat vid Björkborn i Karlskoga, men någon flytt blev aldrig av.
Under tiden han var anställd vid Kvarntorp skaffade han en Ferguson-traktor "Grålle" med kärra, som han körde diverse transporter med, bland annat vid Kvarntorp. Verksamheten utökades undan för undan med uppdrag från småbrukare på orten, med harvning, plöjning skördning med självbindare samt snöplogning och timmerkörning på vintrarna. Efter dagens många gånger ansträngande jobb blev det vedsågning på kvällarna när folk hade slutat sina arbeten och skulle fylla sina vedbodar för vinterns behov.
Elis var  starkt engagerad i Betesdaförsamlingen, han var bl a söndagsskollärare i många år. Han deltog också alltid i praktiska arbeten som skulle göras. Alltid villig och intresserad.
Elis tilhörde också under några år skolstyrelsen i dåvarande Kumla Landskommun
1958 arrenderade Elis tillsammans med kompanjonen Olle Eklund gården Bredsätter om ca. 250 tunnland.
1972, på grund av hälsoskäl, säger de upp arrendet och gör auktion på redskapen.
Död 14 november 1986.


Elis 70 år.

Elis och Rosas barn:
Tre söner med efternamnet Eliasson:
Anders Elof Roland, 1936 12 09
Berndt Lennart, 1943 03 08
Sten Hjalmar, 1951 10 20.

Elis syskon:
Ejnar William (Ville), 1914 03 13
Birger Natanael, 1919 04 06

Tillbaka!

Elis, 24 år