Rosa Elisabet Olausson
Rosa föddes den 10 september 1908 i huset Skogsholm på Hjortsberga ägor, som sista barn i en syskonskara av fjorton.
Som yngsta flicka blev hon kvar i hemmet och hjälpte sin föräldrar så länge de fanns i livet.
Rosa gifte sig den 4 juli 1936 med Elis Olsson och de flyttade in på den övre våningen i föräldrahemmet.
Vid föräldrarnas bortgång, köpte Rosa och Elis fädernestället och paret levde där resten av sina liv.
Både Rosa och Elis tillhörde Pingstförsamlingen Betesda i Mossby, Rosa sjöng i strängmusiken där hon även spelade cittra, hon jobbade också i serveringskommittén m m. Det var en mycket stor del av hennes liv.
Som barn gick Rosa i söndagskola i metodistkapellet i Hällabrottet.
I Mossby Skola gick hon hela sin skolgång, som då var 6 år, för Berta Kilander och den legendariska läraren Hjalmar Olsson
Död den 18 maj 1990.

Rosa och Elis barn:
Tre söner med efternamnet Eliasson:
Anders Elof Roland, 1936 12 09
Berndt Lennart, 1943 03 08
Sten Hjalmar, 1951 10 20.

Klicka här för att se Rosas syskon

Tillbaka!