Kärreberget, Intaget, i Stale församling, Bohuslän
Backsittare
Olof Olsson
född den 15 maj 1818 i Stale församling, antecknad som "bräcklig" i samtliga bevarade husförhörslängder.
Död 1891 12 06.
1859 är den äldsta bevarade husförhörslängden efter en brand som tillintetgjorde all tidigare dokumentation från Stale församling.
Hustru, Christina Johansdotter

Barn:
Johannes, 1844 06 17
Aron, 1848 11 08
Olof Samuel, 1851 08 23
Amanda Brita, 1846,04 20
Ingrid Johanna, 1855 03 04, utflyttad den 18 november 1870
Theodor, 1857 11 05
Olivia Albertina, 1860 07 17

Tillbaka