Sockenskräddaren
Anders Abrahamsson
Född i Svennevads församling den 10 januari 1761 såsom son till bonden och nämndemannen Abraham Jansson i Sörberg, senare bosatta i Segås i Sköllersta församling.
Anders ingick äktenskap i Sköllersta den 18 november 1785 med Kerstin Persdotter.
Anders avled på Säterböls ägor i Sköllersta den 14 juli 1816.
Ur dödsboken citeras: "hade god kristendomskunskap och förde oklandrad, ärlig vandel. Han hade någorlunda god hälsa, ehuru med svagt bröst och anlag till lungsot, varav han dock mindre fann sig besvärad förrän efter hustruns död och särdeles de sista 14 dagarna av sin levnad, då han nästsn ständigt hållits vid sängen. Härunder avtogo hans krafter alltmer och han kände, under längtan och åkallan till gud, sin levnads slut nalkas allt närmare samt avsomnade stilla och nöjd kl 8 före middag."
Dödsboken anger hans ålder till 55 år 26 veckor 4 dagar.

Barn:
Stina Kajsa, född 1790 07 01
Anna Maria, född 1794 08 01
Peter, född 1798 06 10
Greta Lisa, född 1804 09 30, död 1807.

Tillbaka