Olof Larsson
Anders Olofsson
Olof Andersson Brita Andersdotter
Klicka på respektive Kerstin Olsdotter
namn för info. Anders Lilja
Rutor med ? ej utforskade. Olof Olsson Anders Andersson
Namn, orter och gårdar Kerstin Andersdotter Ingrid Andersdotter
stavade som i original-
handlingarna. Jonas Persson
Kerstin Jonsdotter
Karl Johan Olsson Brita Andersdotter
Abraham Jansson
Anders Abrahamsson
Stina Olofsdotter
Stina Kajsa Andersdotter
Per Larsson
Kerstin Persdotter
Karin Larsdotter
Hulda Vilhelmina Olsson ?
Lars Larsson
?
Erik Svedin
Lars Bengtsson
Katarina Larsdotter
Kerstin Andersdotter
Dorotea Vilhelmina Svedin Jöns Jonsson
Lars Jönsson
Ingeborg Larsdotter
Ingeborg Larsdotter
Erik Olsson
Kerstin Eriksdotter
Anna Persdotter