Ingeborg Larsdotter
född i Hallsbergs församling den 8 april 1787 såsom dotter till bonden Lars Jönsson och hans hustru Kerstin Eriksdotter i Bredsätter.
Ingeborg avled på Norrtorps ägor i Sköllersta den 30 April 1856, död av "bröstverk", 69 år 22 dagar gammal, enligt dödsboken.

Barn:
Lars Erik, född 1814 11 22
Inga Charlotta, född 1816 12 10
Anna Lovisa, född 1819 12 28
Karl August, född 1823 01 31, död 1826
Axel Vilhelm, född 1825 03 24, död 1826
Karl August, född 1827 08 01
Dorotea Vilhelmina, född 1831 07 16

Tillbaka