Bonden
Jöns Jonsson
Mårsta, sedermera bosatta i Nälberg.

Tillbaka