Kerstin Eriksdotter
Född i Hardemo, Nälberg, den 3 mars 1751.
Kerstin hade i sitt första äktenskap varit gift med bonden Nils Persson i Skyberga, född 1735 död 1780, i villket äkteskap fanns tvenne döttrar.
Brita, född 1775
Anna, född 1777
Kersti ingick äktenskap med Lars Jönsson den 8 januari 1782.
Makarna flyttade strax efter giftemålet till Hallsbergs församling, där de bosatte sig i Bredsätter. År 1797 flyttade de därifrån till Ålsta ägor, där Lars avled den 5 maj 1801, död av "håll och stygn" i en antecknad ålder av 59 år.
Kerstin flyttade 1803 till Hagen (i Hallsberg), där hon avled den 14 november 1822, död av "ålderdomsbräcklighetere" i en antecknad ålder av 71 år.

Barn:
Kerstin, född 1784 12 20
Ingeborg, född 1787 04 08
Lars, född 1790 08 04
Erik född 1796 01 17

Tillbaka