Kerstin Persdotter
Född i Sköllersta, den 16 mars 1764, i Övre Skruke.
Kerstin avled på Säterböls ägor i Sköllersta den 11 maj 1816.
Ur dödsboken citeras: "hade god kristendomskunskap och förde oklandad levnad. Hade haft god hälsa tills hon för två år sedan sjuknade i rödsot och därefter fann sig beständigt svagare än förut, i synnerhet av öppen gyllenåder, som väl blivit hämmad men åtföljdes av plågor i underlivet, som alltmer försvagade och sedan Mikaelitiden nästlidet år hållit henne ständigt vid sängen. Kände alltmer alltmer sin levnads slut nalkas, vände sig med botfärdig åkallan och förtröstan till sin Gud och njöt vid åstundat besök av själasörjaren den heliga nattvarden, fortfor under beständigt avmattande till döden inföll ki 12 på dagen."
Hennes levnadsålder anges i dödsboken till 52 år 8 månader.

Barn:
Stina Kajsa, född 1790 07 01
Anna Maria, född 1794 08 01
Peter, född 1798 06 10
Greta Lisa, född 1804 09 30, död 1807.

Tillbaka