Stina Olofsdotter
Sörberg, senare bosatta i Segås i Sköllersta församling.

Tillbaka