BÖCKER

DRAMATIK 2000-2018 MÅNEN NÄRMAR SIG DET KOLOSSALA SVAMPMOLNET
MANNEN SOM FANNS ÖVERALLT LIVSINDUSTRIVERK ARKIPELAG
DET STORA SVENSKA RYMDPROJEKTET
MÖTE I PARKEN

     
 

DRAMATIK 2000 - 2018

pjäser
 

KOMMANDE

 

 

 

 

 

 

MÅNEN NÄRMAR SIG

pjäs
med efterord av Matilda Blomquist

2016

MÅNEN NÄRMAR SIG är en postmodern pjäs om den neurotiska författaren Catharina och den nitiska forskaren Hugo. Båda strävar efter att bli verkliga människor innan Månen kolliderar med Jorden. Innehåller även kommentarer, dagboksanteckningar från repetitionsperioden, dialogen Barnet och döden, monologen Kolosserna och ett slutord av Matilda Blomquist som spelade Catharina vid urpremiären 2015.

Extramaterial:
- Jag är så mycket lyckligare nu : dagboksanteckningar, kommentarer och övrigt material
- Barnet och döden (2015) : dialog
- Kolosserna (2014) : monolog
- Slutord av Matilda Blomquist

 

Sagt om Månen närmar sig:

"När jag blundar och lyssnar på skådespelarnas röster så vaggas jag in i ett nästan sövande lugn och det fast månen närmar sig i katastrofalt hög fart. Mål och mening i livet diskuteras på scenen fast någon sådan inte finns..."
- Catarina Holmström, Wessingen

"Teater med ett postmodernt uttryck som vill kritisera det strukturerade samhället."
- Martin Lindström, Dala-Demokraten

 

 

 

DET KOLOSSALA SVAMPMOLNET

noveller och kortprosa

2013

 

Sagt om boken:

"Det bångstyriga och absurda är annars Woxlins viktigaste byggstenar. I berättelse efter berättelse suddar han friskt och brutalt ut gränsen mellan obegriplig mardröm och rutinmässig vardag, mellan kontrollerade folksamlingar och satiriska genomlysningar av hur individer och grupper agerar. Här finns obehag – och humor."
- Jonna Fries, Dalarnas Tidningar

"...i den föredömligt koncentrerade kortnovellen Akutlinjen, ett telefonnummer som ger akut psykologisk hjälp vid pågående suicidförsök, varpå följer olika knapptryckningsalternativ beroende på hur man tänkt ta sig av daga. Med sin brutala komik ligger den samtidigt verkligheten så nära att man kan undra om inte Socialstyrelsen funderat på något liknande."
- Gunder Andersson, Dala-Demokraten

"Det är en dystopi med både absurda och komiska inslag. Och sådant som visar på människans innersta väsen. Det handlar om avsked och död, om rädslor och ångest, mardrömsliknande scenarier och mycket, mycket mer. Vissa av texterna kan läsas som en ironisk betraktelse av det samhälle vi lever i idag, då för de närmast tanken till H.C. Andersens verk och synes ha en likartad symbolik som i Kejsarens nya kläder."
- Eva Lundqvist, Dalapennan

"I Det kolossala svampmolnet, som är en samling noveller och korta prosastycken är det just en inväntad kollision som ska leda till jordens undergång. Räddningsaktioner planeras men det ser hopplöst ut. Människor försöker tygla sin rädsla genom att utföra vardagliga ting, men ser tecken även i dem. Som den gräsklippande mannen som orsakar märkliga mönster i den. I vissa lägen under läsningen började jag tvivla på att en katastrof är på väg. Menar författaren kanske att undergången finns i människornas sinnen?"
- Kjell E. Genberg, Dast Magazine

 

 

MANNEN SOM FANNS ÖVERALLT

dikter

2011

 

Sagt om boken:

"Så skaldar han, med ekon av en smärtfullt klarsynt Bruno K Öijer. Woxlin vill emellertid mer än att fördjupa sig i eländets alkemi. Härav formen att utrycka sig i haiudikter, antar jag. Den inbjuder till att förfina den estetiska kontemplationen. Och det gör han med bravur och ett stadigt handlag som lockar fram den eftersträvade kombinationen av det gåtfulla och det klara."
- Anders Lagerqvist, Dalarnas Tidningar

 

 

 

   

LIVSINDUSTRIVERK

diktsvit

 

   

ARKIPELAG

diktsvit

 

 

69 DET STORA SVENSKA RYMDPROJEKTET

musikalpjäs

2007

Sagt om boken

"Självklart blir det galet roligt. [...] En föreställning som nästan håller klass med Galenskaparnas revyer [...]
Det är inte ofta jag skrattar åt revyer [...] men jag har faktiskt inte skrattat så mycket på länge"
- Hanna Borgs, Dala-Demokraten

 

 

  MÖTE I PARKEN

Pjäs i en akt