Om Grönö

                Grönö är en liten by som ligger i Sverige i Norra Uppland. Grönö omges av ett öppet, odlat och betat landskap och det finns cirka 20 hushåll i byn

                                                                                                                       

           

                                                                               Grönös historia och lite fakta

                                                                     

Grönös bönder var fiskebönder, med såväl fiske som boskapsgödsel som jordbruk som närfång.
Grönö ligger samlad kring bygatan, som går över krönet av en svagt kuperad höjdsträckning.
I byns östra del finns det en beteshage med en gårdssmedja innanför en hankgärdesgård.
I byns norra del finns metodistkapellet som invigdes år 1890.
Kapellet, som nu är en bygdegård, har en faluröd fasspontpanel och höga rundbågiga fönster.
Kapellet är idag en sommarstuga.
Väster om Grönö ligger Byskär och Grönös fiskehamn.
Uppgrundningen av viken har medfört att den till delar är starkt igenvuxet av vass och
några av sjöbodarna har inte kontakt med vatten längre.
Grönö upptas i markgäldsförteckningen för första gången år 1312
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Bilder på Grönö

               Den 7 juli 2018                                                                                                                                      Den 22 December 2017                                                                                                              Den 6 November 2020

               Den 25 Mars 2020, Byskär 2020                                                                                                        Den 9 Mars 2020, Byskär                                                                                                                    Den 28 Februari 2020                                                                      

 

  

 

                                                                                      Karta över Hållnäshalvön. © hallnas.info

 

                                                                © 2020 Grono.st - Gjord och ägs av Lukejvc - Alla rättigheter förbehålls.