Andelstal i bostadsrättsförening - Faktabanken    
Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? - Faktabanken    
. Samma andelstal i brf men olika avgifter?    
. Andelstal i brf, Andel, Betalningsgrundande Andel, Laglig grund    
. Dubbla andelstal i brf    
. Beräkna andelstal i brf    
     
. Andelstal i brf, omräkning. Exempel på uträkning av andelstal (pdf)    
     
. Högre pris - lägre avgift    
     
     
. Parallella andelstal i bostadsrättsförening    
. Differentierade andelstal - Amortering av skuld i brf    
.  Årsredovisning Brf Herbert, andelstal och kapitaltillskott (pdf)    
. Avråder från differentierade insatsökningar. Vart är bostadsrätten på väg?    
     
. Kapitaltillskott och insatshöjning i bostadsrättsförening - Faktabanken    
. KU55 - Kapitaltillskott för brf    
. Insatshöjning och avgiftssänkning - Extra insatser fördelade efter nytta    
. Kapitaltillskott - Om de oändliga luddigheterna i lagen - Del 1    
. En udda lösning för frivilliga kapitaltillskott - Del 2    
. Kombinerad kapitalinsats och avgiftshöjning i brf    
. Kapitaltillskott - riktiga beslut?    
. Kapitaltillskott i bostadsrättsförening    
. Kapitaltillskott - Kapitalförstöring i brf    
     
     
. Frågor kring råvindsupplåtelse    
. Sälja föreningens råvind. Vindsprojekt. Inreda till bostad (pdf)    
. Tillbyggnad och höjd avgift i brf pga inredning av vind? - Andelstal när lgh byggs på vind    
. Bygga ut i brf - tillägg av vindsutrymme utan kostnad    
. Väsentlig förändring, bygga lägenheter på vind - ny ekonomisk plan i brf?    
. Frågor kring försäljning av råvind    
. Vindsinredning i bostadsrättsförening    
. Inreda vind i brf    
. Försäljning råvind i bostadsrättsförening. Budget, kostnader (pdf)    
. Vindsutförsäljning med inslag av egenintressen    
. Sälja vindsyta till etagelägenhet - Dra tillbaka stämmoprotokoll    
. Beräkning avgift vid köp av vindsyta ovan lägenhet    
Höja innertak?    
. Avgift för altan på vind i brf    
     
- Gratis råvind för styrelseledamöter    
     
     
. Utbyggnad av lägenhet i brf - beslut och arbetsgång?    
. Sammanslagning av 2 lägenheter med köp av del av trapphus i brf    
. Köpa del av grannens lägenhet i brf    
. Årsavgiften i olika lägen, lägenheter som slås ihop och årsavgift i relation till yta    
. Hopslagning av lägenheter    
     
. Styckning av lägenhet i BRF    
. Delning av lägenhet och försäljning till grannen    
. Ombyggnad av lägenhet i brf, dela på bostadsrätt. Vad gäller? - Delning av bostadsrätt    
. Köpa rum i bostadsrätt/dela bostadsrätt i två delar    
     
     
. Bygga om källare i brf till en del av lägenheten    
. Ombyggnad källare    
. Bygga om källare till bostad    
     
     
. Förändring av en lägenhet - Faktabanken    
. Ändra BRF-lokal till BRF-lägenhet    
. Väsentlig förändring, bygga om lokal till lgh    
. Behövs det tillstånd för fler rum i brf-lägenhet?    
. Utbyggnad Brf parhus - Kraftigt höjd andel    
. Fråga om "utvidgning av föreningens verksamhet" i brf    
     
. (Lyx)renovering för delar av föreningen, ingen avgiftshöjning för berörda    
     
     
. Byte till säkerhetsdörrar i brf    
. Byte av ytterdörrar    
     
     
. Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefoni)    
. TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller?    
. Hur fördela höjning av avgift pga fiber?    
. Dubbla kostnaden för anlutning till fibernät?    
. Omfördelning till andelstal, HSB Brf Telegropen Eskilstuna, årsredovisning 2010 (pdf)    
. Brf tar över ComHem-nätet?    
     
     
. Individuell vatten/värmemätning och debitering - IMD    
. Krav på individuell mätning av värme och vatten 2014 - IMD    
. Gemensam el i brf - byta elleverantör    
. Individuell elmätning i brf... eller kollektiv?    
. Ingår värme i hyran för brf? Ersättningskrav för el?    
. Likhetsprincipen i brf gällande värmekostnader    
. Värmeavgifter i brf    
. Debitering för vattenavgifter i brf    
     
     
. Försäkring i brf, gemensamt tillägg eller ej    
     
     
. Lägenhetsförråd vilka regler gäller?    
     
     
. Parkeringsplatser & Garage i brf    
. Avgift för garage tillhörande lägenhet    
. Ska hyran för garage subventionera avgifter på lägenheter?    
. Garageplats i samfällighet - Differentierade priser / differentierade avgifter    
     
     
. Uteplats och balkong - utemiljö bostadsrättsförening - Faktabanken    
. Bokföring av balkonger och ev. avskrivningskostnader för BRF    
. Balkongbygge Balco    
. Extra avgift för värdeökning vid utbyggnad av balkong    
. Förnya bygglov för balkong i brf    
     
. Styrelsen beslutade bygga altaner, men bara för vissa lägenheter    
. Likhetsprincipen vid altanbygge i förening    
. Olovligt altanbygge i brf    
     
     
. Anlägga uteplats på föreningens mark i brf - Hyra del av innergård    
. Uteplats utan avgift - orättvisa andelstal    
. Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening    
     
     
. Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut?    
. Sänkt avgift i brf? Ändra andelstal? - Avgiftssänkning lika för alla?    
. Sänka avgiften?    
     
     
. Avgiftsskillnader på likvärdiga lägenheter    
60 procent högre avgift per kvm än grannarna    
. Andelstal för insatser & andelstal för beräkning av avgifter    
Så olika avgift per kvm i vår förening    
. Hyresskillnader beroende på våning i brf - Varierande avgift för samma typ av lägenheter    
. Årsavgift störst på första våning - Avgiftsfördelning bostadsrätt    
. Fel uppmätta lägenheter - Preskriberingstid för likhetsprincipen? Fel boyta - Vind    
. Lägenhet i brf mindre än på kontraktet - Mätning av bostadsrätts yta    
. Sänkt månadsavgift för bostadsrätt pga mindre yta?    
. Hur stor är min lägenhet? - Behöver andelstal ändras?    
. Ändring av andelstal i brf    
. Ändring av andelstal efter ombyggnad?    
. Minskad boyta för bostadsrätt - procedur?    
. Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? - Inreda vind    
Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Inredning vind    
. Orättvis månadsavgift radhus brf    
. Samma avgift oberoende av lägenhetsstorlek och andelstal    
Ingen andel i brf - Hur få rätt avgift?    
Utökad boendeyta - högre månadskostnad?    
. Trappan påverkar andelstalet?    
. Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt - råvind, vindslägenhet    
. Olika andelstal för likartade lägenheter    
. Varför lägre avgifter längre ned i huset i brf?    
. Avgiftsskillnader i brf, mer än grava - Andelstal    
. Retroaktiv avgift i brf    
     
. Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter    
. Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter    
. Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf    
     
     
. Försäljning av lägenhet i brf utan stämmobeslut - ok?    
. Råd vid försäljning av tidigare hyresrätt    
. Försäljning av föreningens lokal    
. Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt - Faktabanken    
     
. Uppgifter om bostadsrätt till mäklare - Faktabanken    
. Köpa och sälja bostadsrätt via fastighetsmäklare (pdf)    
. Förfrågningsunderlag till bostadsrättsföreningens styrelse    
. Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa!    
     
     
. Beslut i bostadsrättsförening - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Faktabanken    
. Beslut på stämman - olika typer av majoritet    
. Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning    
Röstning 2/3 beslut, hur räknas det?    
. Majoritetskrav vid omfördelning av andelstal, betala för andras balkonger    
. Jurister på stämman - Lagkommentar - Ändring andelstal med fel majoritet - balkonger    
. Nya lägenheter i BRF, hur stor majoritet behövs?    
. Rösträtt i förhållande till ägarandel    
. Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt?    
. Övergång till andelstal som beräkningsgrund, andelsvärde? - Årsstämma 2014    
. Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?    
. Omskrivning andelstal - Hur HSB hanterar en extrastämma    
. Avgift och insats i bostadsrättsförening - Faktabanken    
     
     
. Hyresnämnden och bostadsrätt - Detta visste du inte    
Hyresnämnden - Ändring andelstal - Olikabehandling inglasning balkong    
     
     
. Fördelningsgrund och stadgar    
. Stadgarnas grunder för beräkning av årsavgiften    
. Fördelning av avgift vid gruppanslutning    
. SBCs/Bostadsrätternas märkliga stadgar om avgiftsfördelning i brf    
. SBC:s definition av andelstal    
. Insatser och andelstal    
För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf    
. Andelstal olika, alltid 100%?    
     
. Nya stadgar för bostadsrättsföreningar !    
. Jämförelse stadgar för bostadsrättsföreningar förslag (pdf)    
. HSBs normalstadgar från 2011    
. Stadgar för SBC-brf    
. Stadgar och lagar för bostadsrättsföreningar    
     
     
Ändring av fördelningsgrund från insats till andelstal - bostadsrättslokal upphör    
Föreningen tar ut för hög avgift enligt andelstal (insatser) - Betalar du för mycket?    
. Föreningen ska inte övergå till andelstal som fördelningsgrund 2014-02-28    
. Föreningen ska INTE övergå till andelstal som fördelningsgrund pga att bostadsrättslokal upphör    
. Tokiga svar på motioner utan samordning med motionär    
. Styrelseledamöter hoppar av när stämman inte tyckte som styrelsen    
Hot om likvidation av brf och styrelsens försvar till begångna fel    
     
     
Fördelning av arbetsplikt mellan stora och små lägenheter    
. Övergång till självförvaltning i brf    
. Tillägg på hyran för trappstädning etc. - Självförvaltning i brf    
. Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning    
Arbete med yttre underhåll i brf - Självförvaltning    
Arbetsplikt för medlemmar? Vilka befogenheter har en styrelse i brf?    
. Trappstädning i brf - Självförvaltning    
     
     
. Avsättning till yttre reparationsfond i brf    
. Inre fond - Reparationsfond i brf    
     
     
Amortering i brf, hur stor?    
. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i bostadsrättsföreningar    
     
     
. Rökkanal i brf, öppen spis    
. Höjning av avgift i brf för öppen spis?    
. Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader?    
     
. Rätt till ersättning/nedsättning årsavgift i brf - Tvist med styrelsen vid reparation av rökkanaler    
     
     
. Får föreningen höja avgiften vid andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse?    
     
     
. Rätt till insyn i samtliga medlemmars avgifter och andelstal    
. Hur tar man reda på vilka avgifter som betalas av bostadsrättshavarna?    
 
© 2014 - Uppdaterad 2014-08-18 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne