Kerstin Hed

1890 - 1961

Kerstin Hed var en mycket produktiv författare. Hennes verk publicerades i bokform och i olika tidskrifter - inte minst i Svenskbygderna i USA.
Nu har sällskapet gjort en sammanställning av tidigare okända dikter i en åtråvärd diktsamling. Beställ den genom att kontakta Staffan Nordström i vårt sällskap!

Lämplig present, julklapp, mm.