Lagmansgården

Mer om gården

Kvinnorna på Lagmansgården

Ur årsskriften för 2007
Kerstin Thorborg
Karin Juel
Kerstin Hed
Sian Koch

Lagmansgården kom att bli Martin Kochs hem under tiden i Hedemora. Han och hans hustru drev pensionat i byggnaden. Ekonomin var ofta pressad och hyresavtalet har liknats vid ett slavkontrakt. Lagmansgården ligger på Kyrkogatan i Hedemora ett stenkast från kyrkan och med Martin Koch gymnasiet (senare tiders namn) mitt över gatan. Huset är återuppbyggt efter en brand. Martin Koch sällskapet disponerar ett rum i hustet. Detta används även av andra föreningar.
Presentationsskrift av sällskapet