Mer om Martin Koch 

(ur MK-sällskapets årsbok 1991)

Tyngdpunkten i hans författarskap ligger i de samhällsskildringar som i rask takt tillkom under 1910-talet efter debuten med ”Ellen” 1911 och som motiverar omdömet om Koch som arbetarskildringens pionjär, ”den andra grindstolpen” (vid sidan av Gustav Hedenvind-Eriksson) för att använda Ivar Los terminologi. Av hans viktigare verk utgavs dock den charmfulla självbiografiska berättelsesviten ”Mauritz” under hedemoraåren.

   I Hedemora sammanställde Koch också den samling uppsatser, självbiografiska skisser och andra texter som fick namnet ”Svart på vitt” (1930). I boken ingår ett ”Självporträtt”, där det bl.a. heter:

Jag har skrivit några romaner om sådant, som legat mig allvarligt om hjärtat. Jag är glad att det är gjort, och jag tänker inte vidare syssla med sådant. Nu vill jag skriva visor – med egen musik förstås! – och andra lekande och vackra saker.

Att spegla Kochs vittfamnande produktion i en kort sammanfattning är ett omöjligt företag.

  • 1884-1940
  • Stockholm
  • Paris  1922 - 1927
  • Hedemoratiden 1928 - 1940
  • Samlingsrum för MK-sällskapet

 

 

Styrelse