Martin Koch i Paris   

Text och teckningar av Birger Eriksson, Falun
 • På Montmartre
  Vi känner nog Martin Koch bäst genom de fina visor som han skrev på äldre dar. "Lyckan" och "Blomman" till exempel, som hans släkting Karin Juel gärna sjöng.
  Åren 1922-1927 vistades Martin Koch i Paris och höll gärna till i Montmartre. Han skrev resebrev till Social-Demokraten, både om midinetterna och om de svenska segrarna i fotboll.
  I sina memoarer skriver Koch att det enda som kunde locka honom bort från Lagmansgården i Hedemora vore att få sitta en stund i Luxembourgträdgården
  Han noterade hur olika arbetskollektiv, bagerskor, gatuarbetare, etc. höll sig med egna sånger och tecknade upp både ord och melodier. Åtskillig tid tillbringade han på den gamla krogen och cabaretlokalen Au Lapin Agile, som fortfarande utgör ett karaktäristiskt inslag i gatubilden på Montmartre.
 • Moret, Sisleys stad - och Kochs
  Tåget ut till Moret tog en timma och sen fick man promenera den långa gatan från stationen och till centrum. Men det var värt besväret.
  Moret visade sig vara en idyllisk ort invid floden Loing, med ett helt system av slussar för pråmfarten, med gamla vördnadsfulla stadsportar och en mäktig kyrka från elvahundratalet.
  Här bodde den impressionistiske målaren Sisley, som förevigat sin stad ur många vinklar, men det var ändå inte bara för hans skull som resan till Moret blev av.
  Våren 1922 träffades nämligen i Moret två kulturpersonligheter med anknytning till Dalarna. Det var författaren Martin Koch, som senare skulle bosätta sig i Hedemora, och det var konstnären Victor Axelson från Folkärna.
  Koch skildrar dramatiskt sina musikaliska instaser i anslutning till konfirmandernas nattvardsgång i den gamla kyrkan. Han kom att spela på den gamla orgeln och sjunga duett med pensionatsvärdinnans dotter. Man valde en gammal katolsk hymn "O Salutaris Hostia", och efter nervösa repetitioner framfördes den med accuratess inför en talrik menighet.
  Martin Kochs artiklar i SocialDemokraten vittnar om att det inte bara var religionsfrågor och skönlitterära övningar som sysselsatte honom utan att han också var väl insatt i det politiska spelet under fredsförhandlingarna efter första världskriget.

Grafisk press på Montmartremuséet

Picasso: interiör från Au Lapin Agile

Sacre Coer reser sig över husgyttret

MK i Paris 1922-1927

Au Lapin Agile på Montmartre

Moret