Hedemoraparnassen

Bli medlem?

Under Martin Kochs tid i Hedemora kom hans hem att bli en samlingspunkt för författare och konstnärer. Martin Koch, Kerstin Hed, Nils Bolander och Paul Lundh har kommit att kallas "Hedemoraparnassen".
Presentationsskrift av sällskapet

Ur årsskriften för 2007: Kvinnorna på Lagmansgården

Martins musikspelare: Lyckan (Martin Koch / Therese Juel)
Martins musikspelare: Blomman (Martin Koch / Therese Juel)
Martins musikspelare: Spelolle (Kerstin Hed / Trio me bumba)
Martins musikspelare: Mamma sjunger (Paul Lundh / Åsa Lejonclou)
Martins musikspelare: Gässen flytta (Dan Andersson / Åsa Lejonclou)