Hedemoraparnassen

Bli medlem?

Under Martin Kochs tid i Hedemora kom hans hem att bli en samlingspunkt för författare och konstnärer. Martin Koch, Kerstin Hed, Nils Bolander och Paul Lundh har kommit att kallas "Hedemoraparnassen".
Presentationsskrift av sällskapet

Ur årsskriften för 2007: Kvinnorna på Lagmansgården