Pristagare

Bli medlem?

Under åren har flera personer blivit hedrade med pris från Martin Koch sällskapet - Hedemoraparnassens vänner. Tyvärr har vi inte en helt uppdaterad och komplett lista. Hör gärna av dig om du kan komplettera några uppgifter!

När?
Axel Strindberg

När?
Bernt-Olov Andersson

När?
Lars-Åke Augustsson

1991
Sara Lidman

1994
Ann-Charlotte Alverfors
10000 kr
För sin roman ”Aldrig” tilldelades hon LO:s kulturpris och Martin Koch-priset.

1995
Kurt Salomonsson
Prissuma 10000 kr (?)
En kompromisslös, stilistiskt kraftfull arbetarskildring som kritiskt granskar det moderna folkhemmet och utifrån en konsekvent samhällssyn ställer viktiga moraliska frågor.

1996
Aino Trosell
Prissumma 10000 kr
För ett författarskap som med stilistisk säkerhet och formmässig experimentlusta borrar sig ned i det arbetande folkets vardagstillvaro och blottlägger dess innersta och oftast obeaktade dramatik.

2004(?)
Stefan Sundström

2010
Irene Ljungkvist - Kerstin Hed pristagare
Prissumma 10000 kr
För sina mångåriga insatser som författare, skribent och teaterproducent, skapare av ett kvinnolitterärt sällskap; allt insatser i Kerstin Heds anda.

2011
Louise Waldén - Kerstin Hed pristagare
Prissumma 10000 kr
Med motiveringen att hon har lyft fram kvinnors arbete och den betydelse som en teknisk innovation som symaskinen kom att bli, därigenom att den dels underlättade en arbetsuppgift, dels gav kvinnor en möjlighet att själva skaffa sig utkomst genom eget arbete i hemmet.

2012
Yvonne Gröning - Kerstin Hed pristagare
Prissumma 10000 kr

2013
Åsa Lejonclou - Kerstin Hed pristagare
Prissumma 10000 kr
Kerstin Hed priset 2013 har tilldelats Åsa Lejonclou för att i sång och musik, samt genom egna tonsättningar ha levandegjort Kerstin Heds poesi. Båda kommer från samma bygd och delar samma kulturarv. Båda debuterade tidigt och båda har samma ödmjuka uppträdande och bemötande gentemot sin publik. Få skalder är så sångbara som Kerstin Hed, och Åsa Lejonclou har visat att hon kunnat ta vara på denna lyriska kvalitet. Hennes mästarprov härvidlag torde vara musiken till dikten Bondhustrur Lagmansgården i Hedemora AnnBritt Grünewald, Lena Reyer

2014
Hedvig Perers tillsammans med Karin Perers - Kerstin Hed pristagare
Prissumma 10000 kr
Kerstin Hed priset 2014 har tilldelats Hedvig Perers för hennes trägna insatser under ett halvt sekel med att göra Kerstin Heds dikter kända genom uppläsningar och tillgängliga i bokform. Kerstin Hed priset 2014 har tilldelats Karin Perers för hennes trägna arbete i Kerstin Heds anda i landsbygdsrörelsens föreningsliv och politiska arbete samt insatser som skribent, opinionsbildare och kulturarbetare på såväl det litterära som konstnärliga området.

2015
Lena Kallenberg – Kerstin Hedpristagare
Prissumma 10000 kr
Kerstin Hed priset 2015 har tilldelats Lena Kallenberg för att i sina böcker ha skildrat utsatta kvinnors livskamp med ett tydligt socialt engagemang och patos, som är besläktat med Kerstin Heds. Det finns ett gemensamt livsarv för dessa kvinnor som både Kerstin Hed och Lena Kallenberg lyft fram, nämligen utsatthetens gemenskap, vare sig det rör sig om bondesamhällets kvinnor vid Dalälven eller ensamstående mödrar i dagens storstadsmiljö. Därigenom har Lena Kallenberg fullföljt en tradition som sammanfattades i orden: "De skulle alltid, alltid vara redo till vardagsbragder gjorda att förgätas"

2016
Margareta Sarri – Kerstin Hedpristagare
Prissumma 10000 kr
Margareta Sarri har i sin roman Ryska kyssar skildrat ett helt sekel ur fyra generationers kvinnoperspektiv och lyft fram en närmast tabubelagd del av vår nutidshistoria.

2017
Ingen pristagare
Fonden för Kerstin Hed priset är tömd och förutsättningar för att dela ut detta pris saknas för närvarande. Förberedelser sker för att kommande år kunna dela ut ett Martin Koch pris.