Mer om sällskapet  

Vad händer?

  • Möten med framträdanden. Publiken inbjuds att medverka.
  • MOL – Musik och lyrik möten.
  • Stipendium / Pris
    Föreningen har några gånger delat ut stipendier och priser.
  • Årsskrift - 2005 års skrift var en uppskattad samling av dikter som skrivits och illustrerats för olika julpublikationer som i dag är praktiskt taget omöjliga att ta del av.
    2006 års skrift blev en uppföljning med samma vackra försättsblad och en samling dikter av Kerstin Hed, Martin Koch, Paul Lundh och Nils Bolander.
  • Tidigare och kommande (års)möten

Presentationsskrift av sällskapet

 

Styrelse