Rudins Leftovers

 

 

 

 

Krok: TMC 2312 stl 10-16

Tråd: GSP 50d white

Stjärtspröt: Emu natural

Kropp: Dark Hares mask

Ribb: Oval guldtinsel small

Vinganlag: Nymphskin 3mm Transulent /Turkey Biot Trico

Färgpenna: Kurecolor 769/Deep Brown

 

Bind in det första stjärtsprötet ovanför hullingen.

 

Skär en tunn remsa blytejp. Börja linda blytejpen framför stjärtsprötets infästning och fortsätt fram till krokögat,
vänd sedan och linda bakåt några varv. Dubba en liten mängd vid stjärtsprötets infästning.

 

 

Bind in de andra två stjärtspröten, ett på varsin sida av kroken.
Dubbingen gör att det blir distans mellan stjärtspröten.

 

Bind in guldribben framför stjärtspröten.

 

Linda nu tråden fram till mitten av kroken. Bind in 1st Turkey biots på varje sida av kroken.

 

Stanna med bindtråden framför biotsen. Börja dubba bakåt mot stjärtspröten,
dubba sedan tillbaka och ribba den dubbade kroppen med glesa varv.

 

Fäst nu nymphskin på ovansidan av kroppen i anslutning till dubbingen.

 

Färga nymphskinnet med färgpennan, dubba en liten mängd.

 

Fäst nu det första benparet.

 

Fäst det andra benparet, dubba sedan mellan och framför benen.

 

Vik nu fram nymphskinnet och fäst.

 

Vik fram biotsen på varje sida av nymphskinnet och fäst med några varv bindtråd.

 

Sträck nymphskinnet och bind framåt, stanna bakom krokögat. Dubba nu ett litet huvud.

 

Färga nymphskinnet, vik det sedan tillbaka och fäst.

 

Bind in det sista benparet och dubba.

 

Färga nymphskinnet, vik tillbaka och fäst. Klipp bort resten av nymphskinnet.

 

 

Tillbaka