Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

För utskrift

Unique Des 32 med och utan U                                                      

 

 

Unique .32

Kolven är på detta exemplar anpassad efter skyttens händer, lägg märke till utfyllnader med sculpey leran.

 Kolven är delad i två halvor, tillverkad av valnöt och fastsatt med 7 skruvar. Ger ett ganska bra intryck lätt att forma efter den egna
handen

Mekanism

 Pistolstommens högra sida, det syns verkligen att detta är Unique konstruktion. Spärren över avtryckaren hakar upp mantel.
Se upp med sprickor i stommen vid begagnat köp, detta gäller alla 32 kalibriga  pistoler.
Kanske är Unique lite överrepresenterad, när det gäller sprickor?

 Stommens vänstra sida, strax över avtryckaren, säkringen och länkarmen för trycket.
Hela stommen utan undantag är helt tillverkad i stål, bra passning och en hög kvalitet på ingående detaljer.

Risken för att just .32 kalibriga pistoler är skjutna med överladdningar är alltid stor, även ägarens underlåtenhet att byta rekylfjäder
kan orsaka sprickor i stommen.
Varför byter ni inte ut era rekylfjädrar?
Utan skjuter år efter år med samma slappa fjäder och tar hellre en dyr svetsning, i stället för att byta en billig rekylfjäder!
Alla dessa sprickor är som regel utmattning-sprickor, där utmattningen har påbörjats för kanske flera år sedan och slutligen
resulterar i en synbar spricka.
Oftast är både stomme och mantel konstruerade på marginalen för just kaliber .32 pistoler, ge pistolen en chans att överleva
genom regelbunden skötsel och framförallt byt rekylfjäder.

Vid köp av en begagnad pistol, kontrollera noga stommens olika ytor för att upptäcka eventuella sprickor.
Unique är på inget sätt sämre än någon annan tillverkare vad sprickor eller kanske rättare sagt utmattning-sprickor beträffar.
Kontrollera noga stommen FÖRE köpet och framför allt byt rekylfjäder MINST varje år. Kostar ( 44 kr + moms) !


Men tänk på att rekylfjäder och magasinets fjädrar arbetar i symbios, så kanske varannan, var tredje gång man byter rekylfjäder
är det dags att också byta magasinens fjädrar..


 

Avtryckare och avtryckare länk

Avtryckare som är justerbar fram och tillbaka.

 Över avtryckaren, arm för uppregling av slutstycke.

Reservdelskiss " Klicka på bilden för full storlek"Länkarm avtryckare.

Denna länkarm är fjäderbelastad en liten fjäder monterad på avtryckaren sköter denna detalj.
Länkarmens läge kontra trycket kan justeras läs mera om detta i tryckjustering.

 


Upphaksspärren är försedd med en liten fjäder, som är möjligt att montera fel, här på bilden är den rätt anbringad före montering
mot stommen.

 Slag fjäder för hammare och magasin låsning, Justerskruven för tryck. ( Upphak hammare)
Här syns också spärren för magasinet.

Slutstycke / Mantel

 

               

Slutstycke i konventionellt utförande med rekylfjäder och guide för rekylfjäder. Slagstiftet (tändstiftet) är tillverkat på välkänt
Unique maner, lätt att byta till och med utan verktyg. Går sällan sönder!
Slagstiftet är tillverkat utan direkta brottanvisningar och bör klara sig många år med bara rengöring.
Tyvärr så tillhör även mantel, en av de delarna som oftast spricker, vanligt är sprickor i anslutning till det lilla uttaget på höger sida,
för upphaksspärren. Det går ofta att svetsa dessa sprickor, om detta misslyckas finns det svetsade mantlar som utbytes delar.
Pris ca 1600 kr på Sportec.

Rekylfjädern är förbrukningsmaterial och bör bytas varje år, vid flitig användning minst en gång per år. ca pris 44 + moms!

 

               drivdorn

Patronutdragare och låsstift för denna utdragare, lätt att byta med en drivdorn.
Utdragare tillhör de delar som normalt håller år efter år, kräver bara en rengöring då och då för en bra funktion.

Tryck Mekanism

                                                          
     Justerbar avtryckare med förtrycks fjäder och länkarmsfjäder     

Lätt demonterbar från stommen med ett stålstift, en av fjädrarna den vänstra är fjädern för länkarmen till tryckmekanismen, måste
försiktigt petas in i länkarmen när denna monteras. Den andra fjädern är förtrycket och kan inte justeras annat än att byta fjäder.
Tryckmekanismen fick ett stort utrymme denna gång, därför finns denna på en separat sida
Läs mera om Tryckmekanismen även tillämplig på DES 69 U
                                                 

Lås spärr för demontering av mantel

Tyvärr var min lås spärr trasig. låste sig i låst läge och kunde bara frigöras med en lätt knackning, pistolen är så konstruerad att pipan
låser denna spärr.
Därför var en demontering av pipan helt nödvändig.

Demonterat stomme och pipa

Pipan är låst med 2 st stålstift, jag värmde upp stommen och kunde sedan försiktigt demontera pipan från stommen.

Mantel spärr med indexerings kula.

Fjädern under kulan, ansåg jag vara lite i häftigaste laget, jag klippte av ett varv.
Fick till en riktigt bra funktion.
OBS detta med en defekt mantellåsning är oftast ett tecken på att inte rekylfjädern är bytt enligt föreskrifter, eller att pistolen
är skjuten med för kraftiga laddningar.
Mantel spärren får då ta upp ett tryck som annars rekylfjädern skulle ha gjort.
En helt ny okomprimerad rekylfjäder är 90 mm lång.

Byt Rekylfjäder minst varje år kostar en spottstyver ( 44 kr + moms) , mot ett nytt stomme, eller en dyr svetsning .
Var finns logiken i att INTE byta rekylfjäder???

Kolv

                                             

Orginalkolven som i detta fall är tillverkad av valnöt, är tyvärr fast satt med totalt 5 skruvar, inga vinkel justeringar finns att göra.
Men det finns kolvar i flera olika utförande kontakta Sportec om du önskar byta kolv.
Tyvärr har tillverkaren valt att lägga träfibrerna åt fel håll, detta gör oftast att den bakre delen på kolven spricker, se bild höger.
Jag har löst problemet genom att noga göra rent brottytorna, borra ett 2 mm hål, i båda delarna och armera med en nästan lika tjock
ståltråd.
Limmet jag använt har varit långsam torkande epoxilim och själva limmningen har skett på stommen med en tunn plast som mellanlägg.

MagasinMagasinet rymmer 6 skott och är mycket enkelt att ta isär för rengöring. Se bildAvståndet mellan styrläpparna för patronmatning ska vara ca 8,2 mm


Sikte

 

     Siktet                                                     

Siktet är ganska enkelt till sitt utförande och följaktligen också lätt att justera, ett litet märkbart glapp finns inbyggt i konstruktionen.
Lätt att göra rent.

Justerings möjligheterna är följande:

Justering uppe på siktet = 1 klick ger 9 mm i höjd eller djupled. Medurs nedåt och moturs uppåt.

Justering på vänster sida = 1 klick ger 6,5 mm i sidled. Medurs åt höger och vice versa.

Pipvikt

Orginal 226 gram

Den medföljande pipvikten vägde 226 gram detta i kombination med en förut ganska tung pistol, kändes inte riktigt bra.

Steg 1 i lättningen av pipvikten

Jag beslöt på stående fot att denna tunga vikt orkar jag bara inte skjuta med, det kändes som ett helt lass med grus längst fram.
Först kapade jag bort en del av vikten, detta gav en vikt reducering på 51 gram, men fortfarande 175 gram längst fram.

Steg 2 Ytterligare lättat på flera sätt gav en slutvikt på 120 gram, helt acceptabelt.Demontering och rengöring

" Klicka på bilden för full storlek"

FÖRVISSA DIG OM ATT PISTOLEN ÄR OLADDAD.
Demontera magasinet
Skruva bort kolven med de sju skruvarna
Ta bort eventuell pipvikt
Spänn upp hanen
För upp mantel spärren 5300
Dra mantel längst bak, lyft uppåt och för fram slutstycket
Gör rent på sedvanlig sätt, eller prova min metod.
Återmontera i motsatt ordningEpilog

Just denna pistol är i förvånansvärt bra skick efter 17 - 18 år, detta tar jag som intäckt för att den är tillverkad med en hög kvalite.
Tryckinställningarna måste ha varit långt före sin tid för 17 år sedan, även skjutförmågan är riktigt bra.
Underhållet är relativt lätt att göra och en demontering behöver genom sin lätthet inte avskräcka någon från vapenvård.
Det finns alltid en risk med skottbulor i pipor på 32 kalibrig pistoler, kolla detta innan du köper en begagnad . 32 pistol.
Skott bulor uppstår genom att den första kulan fastnar i loppet och sedan skjuts en kula till mot den i loppet fastnade kulan.

Uniquen liksom många andra " combipistoler", med combipistoler menar jag konstruktioner som är avsedda att använda samma
stomme för två olika kaliber.
Detta val som tillverkaren gör, ger alltid oss användare  en slutprodukt, en konstruktion full av kompromisser!
Det är en för stor skillnad mellan kaliber .22 ( 5,6 mm ) och kaliber .32 ( 8 mm) för att de båda ska kunna rymmas i samma konstruktion.
Kaliber . 22 kan produceras i relativt lätta pistolstommen, medans den betydligt "elakare" kaliber . 32 kräver ett betydligt kraftigare
stomme och mantel.
Det gäller framför allt vid begagnat köp att se upp!

Den Svenska generalagenten Sportec har reservdelar och ett stort kunnande om denna pistol.


+ Lätt att demontera för rengöring, relativt bra sikte. hög precision i tillverkning, skjuter riktigt bra.

- Gammal konstruktion, lite tung, med den är ju snart 20år gammal! Sprickbenägen som de flesta andra Combipistoler.Copyright Arne Nohlberg 2004 08
rev 2012 10

Generalagenten Sportec tel 040 465050