Hur ska jag beräkna en luft vatten pump för mitt hus?

Detta är en fråga som har blötts och stötts fram och tillbaka genom åren och den främsta anledningen till
att just denna tveksamhet har funnits är kanske att tillverkaren av kompressorer genom åren har haft stora problem med just
alla dessa start och stopp av just kompressorer. För att då gardera sig har man oftast rekommenderat en i många fall för liten kompressorer.
Med den påföljden att livslängden på kompressorer har ökat med möjligheten att spara energi har minskat.
Dagens moderna kompressorer klarar fint dessa start och stopp, men därför finns det ingen anledning att varken överdimesionera eller
underdimesionera effekten i värmepumpen.

I dag finns en bra tumregel att hålla sig till som fungerar riktigt bra:

Värmepumpen ska dimensioneras för att klara 60 - 70 % av husets TOTALA Effekt behov, detta är viktigt att komma i håg!

Värmepumpen ska kunna klara ca 85 till 90 % av årsenergibehovet för uppvärmning av huset och för varmvatten.

Värmepumpen ska klara ca 50 % av husets maximala effektbehov under årets kallaste dagar.

Vi har två storheter i våra beräkningar:

1 Husets totala effektbehov, den maximala effekt som behövs för att värma upp ditt hus den kallaste dagen på året.

2 Husets totala förbrukning av energi för UPPVÄRMNING under ett år, hushålls-elen bortdragen.

Effekttillförsel under ett år

Oljeeldning

Ett exempel om ditt hus förbrukar 2500 liter olja varje år, är ditt totala effektbehov i kW lite beroende var du bor i Sverige kan
du finna just ditt effektbehov genom följande formel.

 Norra Sverige multiplicera med 2,4 ger husets totala effektbehovet 2,4x 2500 liter olja = 6000 kW
 Mellan Sverige multiplicera med 2,7 ger husets totala effektbehovet 2,7x 2500 liter olja = 6750 kW
 Södra Sverige multiplicera med 3,0 ger husets totala effektbehovet 3,0x 2500 liter olja = 7500 kW


Naturligtvis kan man glida lite i denna skala, jag som bor i Skövde mitt mellan mellansverige och södra sverige använder koefficienten
2,8 detta ger då i mitt fall 2500 liter olja x 2,8 = 7000 kW.
För att då dimensionera efter ett tänkt uttag ur pumpen på 70 % av husets totala effektbehov, ska min värmepump
producera 7000 kW x 70% = 4900 kW + hushållström över 5000 kW.

Hushålls ström

Detta är en mycket viktig faktor som du absolut inte får glömma att lägga in i den beräkning, Normal förbrukning ska ligga runt 5 - 6 000kW
Men oftast kan man räkna med en högre förbrukning och denna förbrukning ger då ett kraftigt värmetillskott. Ej att förglömma!
All hushållström som är mera än 5000 kW är att räkna som mer eller mindre direkt uppvärmning. Detta värde ska naturligtvis räknas in när värmepumpen dimesioneras för huset.

El panna

Om man i stället har en el panna gäller följande beräkning, dra först bort din hushålls el, enligt alla normer ca 5 000 kw per år
(i verkligheten oftast något högre förbrukning
ca 6000kW) dividera sedan med 7000 innan du multiplicerar med de i tabben angivna faktorerna.

Ett exempel din totala elförbrukning med el panna är 28000 kW per år. Anta att din hushållsel är 6000 kW, 28000 - 6000 kW är 22000 kW
22 000kW dividerat med 7000 = 3142 vilket motsvara den el effekt du använder i eldningsolja.

3142 x 2,7 i Östersund ger ett totalt effektbehov på 8480 kW x 70% = 5900 kW.

Lätt som en plätt eller hur?

Vet inte min förbrukning?

Har du nyligen köpt ett hus som du inte vet årsförbrukningen för, kontrollera med den förre ägaren, vet inte han, (ganska vanligt)
! Ta
kontakt med el leverantören eller olje leverantören eller låt den tilltänkta installatören göra en besiktning av huset före du bestämmer
storleken på din värmepump.
Tyvärr är så att oftast är inte dessa installatörer på långt när så välutbildade som producenterna utger sig för att dom är!

Glöm inte att ta med hushållströmmen!

En seriös entreprenör ska kunna räkna ut rätt storlek på din värmepump om du ger honom rätt uppgifter!.
Ibland kan verkligheten vara annorlunda, då är det bra att kunna göra en egen kontrollberäkning!


Därför är din egna insats oftast mycket värdefull.

Om jag då väljer en för stor eller för liten pump vad händer då?

Låt mig ge ett par exempel, en värmepump på 5 kW, klarar kanske att producera ca 60 till 80 % av ett hus totala effektbehov, detta kommer att i bästa fall minska el förbrukningen till ca 50 % av nuvarande årsbehov
.
Om vi då i samma villa istället väljer att installera en värmepump på 7,0 kW, kommer kanske denna pump att kunna producera i bästa fall 52 % av husets årsbehov. Det finns en viss övertro i branchen att ta lite extra i storlek!
En värmepump på 5,0 kW har en egen förbrukning på ca 1,5 kW + cirkulationspumpens ström, en pump som går kontinuerligt ett helt dygn i
denna storlek förbrukar ca 33 kW per dygn.
En värmepump på 7,0 kW har en egen förbrukning på 2,5 kW
+ cirkulationspumpens ström och bör ge en likartad förbrukning.
Jag vill ändå påstå att det är fel att överdimesionera värmepumpen eller " ta till lite extra", för vad man ofta glömmer är att den lilla värmepumpen
tex en 500 pump har en egenförbrukning på ca 1,5 kW medans en 700 pump har en egenförbrukning på 2,5 kW.
Varje timme förbrukar 500 pumpen 1,5 kW och 700 pumpen 2,5 kW.
Skillnaden är att den lite större värmepumpen kommer att hänga med lite längre nedåt i temperaturen innan tillskottsvärme i form av elpatron
måste till.

Detta ger vid handen att vi ska inte välja varken för stor eller för liten värmepump, vi ska välja RÄTT STORLEK.

I min del av Sverige har vi enl tillgänglig statistik ca 11 dagar per år med en lägre temperatur än -10 grader, då normalt värmepumpen
stängs av och hela huset värms upp av elpannans el patron. Under vintern 2004 - 2005 har när detta skrives fortfarande inte en
temperatur på - 10 grader uppmätts.

Arne Nohlberg 2005 02 revision 2009 02