Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Passar din ammunition i mitt vapen ?

Ofta får jag frågor via mail om olika kalibers ammunition, på dessa frågor finns tyvärr inga bra svar och definitivt inget heltäckande svar.
Det är nämligen så att varje vapen och nästan all ammunition oavsett kaliber är unika, både i tillverkningen och i hanteringen av den enskilde ägaren.
Därför går det inte att bara applicera en laddning som fungerar bra eller perfekt i just mitt vapen på ett motsvarande vapen, även om
det är samma tillverkare och samma kaliber på vapnen.

Redan nu hör jag olika invändningar från dom som kanske enbart använder fabriksladdad ammunition, detta kan ju inte stämma, nu är
han ute och seglar!
Men tyvärr så är detta den bistra sanningen och kanske den största anledningen till att just handladdningen av ammunition, en gång
i tiden uppstod.
Man ville helt enkelt förbättre precisionen med detta förfarande.


Pipans utförande.
Varje pipa har något som kallas en egenresonans, detta innebär att vid en viss frekvens har pipan mer eller mindre svängningar, ungeför som
en kristall i en mottagare så har varje pipa en resonansfrekvens, där svängningarna är större än vid en annan frekvens. dessa svängningar återkommer
vid olika frekvenser och är naturligvis inte önskvärda i ett precisionsvapen. Med alla till buds stående medel är ju detta vi måste undvika för
att få till en bra precison i vårt vapen.
Med risk för att bli tjatig, så upprepar jag igen, varje pipa och varje vapen är unika och har med stor sannolikhet inte alls samma
resonansfrekvens och kan följaktligen inte laddas med samma ammunition och nå ett gott resultat. Utan måste behandlas som dom är
unika pipor i unika vapen.

Skjutstolen.
Att provskjuta sitt vapen i en så kallad skjutstol, eller skottstol, är ett gammalt beprövat sätt att kunna kontroller precisonen på vapnets
pipa och på att just den ammunition som vi avser att använda, passar eller rättare sagt harmonerar med den pipa som finns i mitt vapen.
Det finns dock ett men som inte ska underskattas i denna redovisning och det är att en skottstol aldrig kan simulera den hand som
normalt håller i ett vapen. Personligen fördrar jag att skjuta med ett bra stöd och så att säga få med allt i hopa i testen av mitt vapen.
För hur väl en skjutstol än är konstruerad så kan den aldrig helt ersätta en skjuthand.
har man tillgång till en skjutstol så ska man naturligtvis använda den, men gärna även prova med skjutning med stöd principen!

Skjutning med stöd.
Detta är min favorit när det gäller harmonisering mellan ammunition och pipan, dels är den mycket enklare att använda och kräver inte
att det finns en skjutstol att tillgå och samtidigt är den så nära verkligheten som möjligt, men naturligtvis ställer den högre krav på
användaren är vad en skjutstol gör.
Jag anväder en eller ett par små påsar med torr sand som stöd mot vapnet. (OBS ej mot pipan). Vinnlägger mig om att verkligen rikta
noggrannt och göra fina avtryck.
Tavlan som jag använder är alltid en vanlig 25 meters precisionstavla som jag vänder helt om och markera ett vanligt kors i mitten att
rikta mot.

Test av ammunitionens harmoni med mitt vapen.
Att ta fram en eller flera laddningar med maximal precison för just mitt vapen är en ganska grannlaga uppgift, som inte är gjord på en kafferast
Hur gör man då?
Jo det är egentligen inte så märkvärdig som det kanske låter men det kräver en viss insats ändå.
Att mäta en pipas resonssvängningar har ytterst få en möjlighet till och är inte nödvändigt, då resultatet på vår testtavla talar sitt
tydliga språk, antingen när det bra eller dåligt.
Som exempel om du laddar kaliber .32 och använder en laddning på låt oss säga 1,6 grain med 310 krut, så är detta ditt utgångsläge.
Ladda nu upp tex 10 patroner med 1,4 och tio patroner med 1,5 grain och åk ut och provskjut, anteckna spridningen och försök att inte ta
med så kallad flyer, som är orsakade av tex en dålig avfyrning utan ta ett tvärsnitt av träffbilden. Gör sedan samma sak genom att ladda upp
ytterligare minst 10 patroner med 1,7, 1,8, 19, och 2,0 grain. Anteckna noga dina träffbilder, är du osäker ladda ytterligare 10 eller
20 patroner av de olika laddningarna och testa igen, tills du når ett bra resultat.
Tyvärr är det så byter du kula aller krut så måste du göra om hela prosessen i från början, men när du väl kommer rätt har du ett helt
unik recept på din optimala laddning, som tyvärr sällan eller aldrig kan användas av andra utövare utan kan med stor sannolikhet,
betraktas som dit egna recept på en optimal laddning, anpassad för just din ammo och för just ditt vapen.

Skjuter man mycket fältskytte ska man naturligtvis ha flera optimala laddningar, det finns ju ingen som helst anledning att dundra på
med en full laddning om man ska skjuta på korta avstånd. Med en reducerad laddning så får man med automatik en mindre rekyl och
vinner på så sätt värdefull tid i varje skjutstation. Däremot kräver långhållsskytte en hårdare laddning och då får man acceptera en hårdare rekyl, återigen gäller samma tes, anpassning till det verkliga förhållandet

Men måste då till slut ställa sig frågan, är det värt denna insats för att förbättra ett vapens precision tillsammans med en viss ammunition?
Svaret på denna fråga är tveklöst JA.

Epilog

Jag har genom en olyckshändelse varit borta från både skytte och skrivande en längre period, men är sakta på väg tillbaka till en normalt
liv och hoppas att jag kan fortsätta på den inslagna vägen att producera artiklar om skytte och vapen även i framtiden.
Till min stora glädje kan jag notera att antalet besökare inte har nämnvärt minskat under min frånvaro utan har nästan legat konstant
under många år.
Detta är jag tacksam för och sporrar mig till ytterligare insatser för framtidens skytte med handeldvapen
.

Arne Nohlberg 2012 01 01