Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterBara tryck....

Under en ganska lång tid har jag planerat att skriva en artikel om bara tryck (läs tryckmekanismer), eller olika pistolers
tryck.
Men detta ämne är svårt att beskriva i en enda artikel och kräver ett ganska omfattande underlag i form av egentillverkade
skisser diagram mm.
Detta är en förklaring till varför jag ständigt förflyttat starten framför mig när det gäller att skriva denna artikel.
Av förklarliga skäl kan inte alla, inte ens flertalet av de mekanismer som finns på marknaden beskrivas
, utan tonvikten
läggs på två avtrycksmekanismer som jag inte förut har behandlat mera i detalj.

Jag vill också redan i ingressen påpeka att uppfattningen om hur ett pistoltryck ska vara inställt är mycket subjektivt, men det finns
vissa riktvärden som kan vara bra att känna till. För till slut är det ändå du som skytt och resultatet i målet som avgör om just ditt tryck
är bra eller dåligt!
Men jag vågar ändå påstå att de flesta tryckmekanismer är inställda efter en mall, helt utan någon som helst påverkan av vapen
ägaren/skytten. Tyvärr är både förtryck och sluttryck inställda efter denna mall som enligt fabrikanten förhoppningsvis ska kunna
passa alla människor. Så är dock inte fallet.
Alla skyttar har det gemensamt att vi absolut inte avlossar vårt vapen på samma sätt, även om vi tycks tro det ibland!

För att då få ut maximal anpassning av vapnet ifråga till skytten, så kan just anpassningen av avtrycksmekanismen vara helt avgörande
för resultatet framme i målet. Vi vet med stor säkerhet att ett dåligt avtryck kan vara ett likhetstecken mellan en bom eller ett riktigt
dålig skott. Detta på grund av att vår inriktning av vårt kortpipiga vapen med enbart stöd av oftast en hand är mycket lätt att "störa"
ut under inriktning. Har vi då en bra inriktning och ett dåligt tryck, eller ett tryck som inte är anpassat för dig som skytt, då är det svårt
att skjuta riktigt bra.

Med denna redogörelse som grund anser jag att det finns två möjligheter, den första är att vi på sikt anpassar ägaren till tryckmekanismen
(detta sker oftast i dag) eller att vi använder alla de fina justerings möjligheter som ändå ett modernt tryck medger.

OBS att alla ingrepp i tryckmekanismer ska utföras av en vapensmed eller mycket kunnig person!


Tryckmekanism utan decocker

Förtryck

På alla former av moderna tävlingspistoler finns numera ett inställbart förtryck, men detta med ett justerbart förtryck var ingen
självklarhet för ganska många år tillbaka. Teorin bakom det justerbara förtrycket är att fördela belastningen på avtryckare finger.
Exempelvis ett förtryck där vikten är upptagen lås oss säga 600 grams förtryck, ger ju med upptaget förtryck en slutlig avtrycksvikt
på en finkalibrig pistol på ca 400gram. 600 + 400 = 1000 gram. Tänk dock på att i alla mekanismer jag har sett så adderas förtryck
och sluttryck tillsammans.

Sluttryck.

Detta är det mest elementära när det gäller en pistol, saknas sluttryck finns inget avtryck alls. Att sedan just sluttrycket kan ha
helt olika karaktär berör jag senare i artikel. Enklast att justera sluttrycket vikt är alltid att öka eller minska förtryckets vikt.

Släp i förtryck

Detta är ett mycket omdiskuterat område med två glasklara uppfattningar. En teori är att släpet ska vara så litet som möjligt och
en helt annan teori är att ett tryck med ett långt släp resulterar i ett bra och distinkt förtryck. Både dessa falangerna har naturligtvis
rätt!
Just med förtryckets injustering så måste vi välja, mellan 1 ett bra och distinkt förtryck eller 2 ett nästan obefintligt förtryck, men
inget släp. Tyvärr kan vi inte få båda dessa egenskaper på en gång, men en kompromiss kan man göra, med ett litet släp som kanske
ändå är den bästa formen av en kompromiss. Naturligtvis är denna inställning mer eller mindre helt avhängigt av vad vapnet ska
användas till, med en dåres envishet hävdar jag att ett bra tryck för bana definitivt inte behöver vara ett bra tryck för fältskytte.

Glapp i förtryck

I alla avtrycksmekanismer finns ett litet glapp inbyggt i mekanismen, detta glapp är helt avgörande för att erhålla en fullgod
funktion. Ibland kan detta glapp på endast en tiondels millimeter vara fullt tillräckligt för en bra funktion. Avsaknaden av glapp (spel)
i mekanismen ger oftast en mekanism som inte hakar upp efter ett avlossat skott, kan också ge mer eller mindre automateld.
Detta glapp påverkas vid justering av upphak och vid justering av förtryckets längd, påverkas inte av förtrycks justering och
slutrycks justering.

Tryck för fältskytte.

Vad som är specifikt för just ett fältskytte tryck är att tiden sätter en begränsning på tryckets karaktär. Här krävs ett tryck som snabbt
utan ett långt släp kan avfyras, även i ganska snabb takt utan att behöva ryckas av.
De flesta pistoler är från leveransen inställda på att ha ett förtryck på ca 600 gram och ett sluttryck på 1000 eller 1360 gram.
Måste man då ha ett speciell inställning av tryckmekanismen för fältskytte? Svaret på denna fråga är både JA och Nej , men helt
klart är att ett tryck med kanske ett förtryck på omkring 300 - 400 gram anpassat för just fältskytte ger skytten vissa fördelar!

Tryck för banskytte

Detta tryck kan med fördel ha en helt annan inställning är ett fältskytte tryck, den disponibla tiden är mycket större för varje avlossat
skott och även kvaliten på tryckets karaktär kan vara ganska annorlunda än ett fältskytte tryck. Här finns tiden att finlira innan skottet
går av. Här kan man med fördel kanske öka förtryckets vikt upp till 0,8 kilo och kanske lite till, även tryckpunkten kan vara av en helt
annan inställning. Men detta är ju en helt personlig känsla som ska och kan verifieras genom en egen personlig tryck inställning!

Tryck av äldre typ i princip.
Ett modernt tryck. Hämmerli 280 - SP20 mera i detalj

Bild1
OBS att hanen och sear visas i både uppspärrat och ej uppspärrat läge.

Låt mig göra en beskrivning på denna riktigt fina tryckmekanism. Benämningen hane och (hammare) kommer att användas som
beskrivning för samma detalj. Tyvärr har Hämmerli efter att 280 modellen slutade att levereras (sparat några kronor) på att inte
fräsa ut ett inspektions hål i tryckmekanismen på senare modeller. Därför kan det vara av värde för just SP 20 ägare att belysa
detta tryck lite mera i detalj.
En tryckmekanism som jag personligen anser vara en ovanligt påkostad mekanism och av mycket hög världsklass.
Men det finns malört till i bägaren, trycket är pressat ihop och kan inte demonteras av annan än tillverkaren som inte finns längre!
Huruvida Sportec fixar detta det vet jag inte, men jag vet att HÄ sport skickade alla defekta mekanismer ner till Tyskland.


    Bild 2 Hane i uppspänt läge Hämmerli. OBS de båda upphaken.

Bild 2 är en del av tryckmekanismen på en Hämmerli pistol. Hanen eller hammaren, har ett lätthål för att få en så kort löptid som möjligt.
Det är ganska mycket massa som ska starta upp så snabbt som möjligt, efter att avtryckaren har" gett klartecken" och sedan träffa
slagstiftet för att avlossa skottet. En lättare hane har en kortare löptid men ger genom en större hastighet nästan samma anslagskraft
som en tung hane skulle kunna ge. Viktigt är också att hanen är kort och därmed får en kortare resa mellan uppspänt läge och fram till slagstiftet.
Slagfjädern har en enda uppgift att påverka hanen i en enda riktning och på detta sätt få hanen att träffa slagstiftet, tänk på att denna
fjäder behöver bytas ut då och då.
Hanspärrstycke (sear) som i denna mekanism har flera funktioner: 1 Att spärra upp hanen. 2 Att spärra upp hanspärrstycket mot
spärrstycke, som syns längst till höger i bild.
OBS lagringar på ingående detaljer och OBS de båda upphaken dels upphaket mellan hane och han-spärrstycke och dels mellan han -
spärrstycke och spärrstycke.
Vad vinner man då med de båda upphaken, dels är detta en säkerhetsdetalj, men det finns också en vinst för tryckets kvalitet genom att
man kan minska trycket på de upphaksytor som jobbar mot varandra mellan spärrstycke och mellan hanspärrstycke.
OBS att vissa retur fjädrar är utelämnade på bilden.

               

Bilden visar avtryckaren och länkarmen för avtryckaren, men utelämnat är länkarmens justering av spel och avtryckarestopp.
På bilden finns också justeringar av förtryck, sluttryck och tryckpunkt + en justering av hanens upphak mot sear.
Bilden visar hanen i upphakat läge och en icke aktiverad avtryckare.

Justering upphak VARNING Är du det minsta osäker avstå denna justering helt, den kräver alltid att en mer omfattande
justering av mekanismen utföres, denna justering påverkar det glapp som måste finnas mellan länkarm och spärrstycke,
saknas detta glapp går det inte (haka upp mekanismen) och att avlossa skottet.
Av den anledningen att ett upphak mellan spärrstycke och sear inte kan ske.
OBS minst ett upphak på 1,5 mm gärna mera...VARNING

Justering förtryck är enkel att utföra men tänk på att förtryckets vikt adderas till sluttryck, förtryck + sluttryck är den totala
avtrycksvikten på avtryckaren
. Medurs ökar motståndet/vikten och vise versa. Denna justering påverkar inget annat än vad som
ovan redogöres för. När det gäller förtryck och banskytte är inte denna inställning på något sätt kritisk, utan man kan ofta nå
riktigt bra resultat med tex 0,6 kilo förtryck och 0,4 kilo sluttryck. Men detta är en mycket personlig värdering av vad som är bra
eller dåligt, det är just därför dessa skruvar finns till.

I banskytte ställer inte ett lång släp i avtryckaren till några problem alls, detta på grund av den disponibla tiden.

Fältskyttet ställer helt andra krav på tryckmekanismen, här måste vi spara tid mellan varje skott som avlossas och en fördel är att
ha ett kort släp i avtryckaren och snabbt komma till skott i nästa mål. Det finns dock en fara med detta korta släp i förtryck och det
är egentligen två olika faror, dels att upphaket är så litet att hanen löser ut ofrivilligt (automateld) eller att vi skadar upphaksytorna
mellan sear och spärrstycke och måste byta ut en eller båda av dessa detaljer.
Upphaksytorna måste ha en överlappning på minst 1,5 mm gärna mera. För det finns en automatik mellan kort förtryck och dålig eller
rättare sagt lite överlappning mellan upphaksytor.
Med en för liten överlappning är risken stor att belastningen skadar upphaksytorna och i sämsta fall sker igen upphakning och en
automateld är ett faktum!! Varning varning...
Man kan med fördel säkerställa mot ofrivillig avfyrning i fältskytte genom att ha ett lite mindre förtryck runt 0,3 eller 0,4 kilo, detta ger
skytten en större möjlighet att "ligga på bättre".

Justering sluttryck
Denna justering är inte på något sätt kritisk utan utföres ungefär som med förtrycket, medurs ökar trycket och vise versa. Sluttrycket
är alltid den skruv som är i mitten (insex) av dessa båda justerskruvar. Den yttre skruven som påverkar tryckpunkten och kräver en
special mejsel behandlas  i nedanstående redogörelse. En mindre justering av det totala trycket kan oftast med fördel göras med
förtryckets justering. Tänk dock på att förtryck och sluttryck adderas ihop.
Justering länkarmläge och avtryckarestopp

Avtryckare stoppet justeras med en invändig skruv i samma gängade bussning som justering av spelet mellan avtryckarens länkarm
och spärrstycket. Det är MYCKET viktigt att det finns ett litet spel just här!
Avtryckare stoppet justeras lämpligen precis så att avtryckaren löser ut och sedan adderar man på ett extra kvarts varv för att
säkerställa funktionen, Mera om tryck justering finns under artikel Hämmerli SP 20.


                    


Justering tryckpunkt.

På den vänstra bilden visas en ganska konventionell tryck kurva, men med en mycket mjuk tryckpunkt. Den högra bilden visar i bild A
ungefär samma tryck inställning men med en mera normal tryckpunkt, den högra bilden bild B visar ett tryck med en mycket kort
släp på avtryckaren och en ganska mjuk tryckpunkt. Detta med tryckpunkt går naturligtvis att variera i det oändliga, från en mycket
mjuk och lång tryckpunkt till en kort och mera hård tryckpunkt som i karaktär mera liknar en tråd som brister.


A = justerskruven för förtryckets inställning som följs av en tryckfjäder en plunch som trycker mot spärrstycket.

B = sluttrycks justering och följs av en tryckfjäder och plunch

C = Är en gängad hylsa gängad både invändigt och utvändigt. Slutrycks justeringen är placerad invändigt i den gängade hylsan C.
Hylsan C är försedd med ett uttag för en specialmejsel att kunna justeras. Viktigt att veta är att justering av tryckpunkten också
påverkar sluttrycket och därmed också det totala tryckets vikt.
Hylsan C har två funktioner dels att vara bärare av sluttrycksjustering och dels för att ställa in karaktären för tryckpunkten på
pistolen.
Det är mycket svårt att ge bra tips när det gäller just tryckpunktsjustering, det som jag tycker är utmärkt kanske inte alls passar dig!
Men generellt gäller att skruva in den "nya tryckpunkten" med mycket små justeringar, redan ett åttondels varv är en allt för stor
förändring.
Justera med små förändringar prova och är du inte nöjd justera igen osv..

Fördelar och nackdelar med olika justeringar.

Vi är alla olika både som människor och som skyttar, därav det ökande antalet justerskruvar på sentida tryckmekanismer. Men
möjligheten till alla dessa justeringar kan med lite otur också ställa till ett tryck som ingen kan skjuta riktigt bra med. Tyvärr är
det så att vi människor vänjer oss vid att hantera ett dåligt justerat tryck också, naturligtvis med varierande framgång.
Men med kunskap och kanske lite hjälp ibland kan vi ställa in ett tryck som passar oss som skytt helt perfekt.
Tyvärr ser jag ibland tryck som är mycket felställda och varje gång man upptäcker dessa tryckmekanismer är det ett MÅSTE
att informera skytten om att justera in din tryckmekanism är snart gjord, men för dig att vänja dig med den " nya trycket" tar
betydligt längre tid!
Tänk på att alltid ha ett acceptabelt upphak mellan spärrstycke och sear, det är förödande att få automateld eller att slå sönder
upphaksytorna för att upphaket är för litet. Vad är då ett lagom stort upphak? Beroende på tillverkare kan detta mått variera lite
men minst 1 mm, gärna något mer.

Tryckmekanism CZ 75 , 85 mfl


Modifiering av tryck.


CZ trycket på bilden är en alldeles utmärkt representant för tryck som med fördel kan modifieras och med modifiering så menar jag enligt
det regelverk som förbundet anger beträffande modifiering. Där det i klartryck anges polering av ytor, punkt slut. Men tydligen är detta med
modifiering ett ganska vitt begrepp, för att till de flesta vapen finns som regel uppdateringsdetaljer, typ hanen på bilden nedanför.
Detta borde ge vid handen att man också själv kan lätta upp sin befintliga hane på likvärdigt sätt.
Men låt oss återvända till just CZ trycket på bilden ovanför, detta är det senaste tryckmekanismen för CZ 75 och 85.
Vad som är ändrat är följande säkerhetshöjande förbättring, decocker har som uppgift att på ett säkert sätt flytta en uppspänd hane från en normal uppspänt läge till ett säkerhetsupphak längs upp på hanen.
Därifrån kan vapnet bara avlossas i DA läge och är säkert i SA läge.
Detta system saknas helt i äldre CZ pistoler.
Vad finns då att göra på ett CZ tryck som exempel: Dels är trycket ganska trögt och har ett långt otrevligt släp i orginalskick, detta är
säkert ett ganska bra tjänstepistolstryck men här finns i övrigt mycket att önska när det gäller ett tävlings tryck.

1 Polering av rörliga ytor i tryckmekanismen, ger en klar förbättring.
2 Minska fjäderkraften i slagfjäder ( main spring) och i andra fjädrar i mekanismen.
3 Det långa släpet kan kräva en modifiering av upphaksytan på hanen, detta kräver stor kunskap och därför avråder jag från denna
modifiering om du inte har en mycket stor kunskap om tryckmekanismer.

Ett felaktigt upphak kan lätt orsaka automateld och ett vapen med en STOR brist i säkerhet.
Rätt utförd ger denna modifiering ett bättre tryck, med ett minskat släp runt tryckpunkten.

Lättad hane CZ modell

Lättad hane är en bra åtgärd utan att på något sätt äventyra säkerheten, den snabbare tillslagstiden ( löptiden) ger trots en minskad
vikt ungefär samma kraft som en original viktad hane ger på slagstiftet.
hanens anslagskraft är dimensionerad för att kunna antända alla tänkbara tändhattar, även tändhattar av militär klass (hårda tändhattar).
Genom att välja mjuka tändhattar typ Federal 100, kan vi ganska dramatiskt förändra tryckets hårdhet, genom att minska slagfjäder-
trycket. Mer om detta senare.

 

  Bilden visar en nonfigurativ bild på ett upphak, typ CZ mfl andra vapen.

Hanen är försedd med två olika upphak, det undre är det ordinarie upphaket och det övre ett säkerhetsupphak, detta säkerhetsupphak
landar hanen på mot sear när vi använder funktionen decocker, detta för att vapnet ska vara i beredskapsläge i DA mode.

Mycket viktigt är att ytan på det undre upphaket är av mycket hög klass, det vilar nästan hela avtrycksvikten på detta upphak och
en dålig yta ger med automatik ett krispigt tryck. En bearbetning med en diamantfil är ett alldeles för grovt verktyg, upphaksytan.
kräver en polering med ett mycket fint oljebryne. Tänk på, om möjligt att polera hanens upphaksyta i samma riktning som hanen rör sig
mot sear, så att du inte genom poleringen orsakar små åsar (repor) i ytan i fel riktning.

 

  Principen för tex ett CZ upphak

Upphaket's storlek är på de flesta tjänstepistoler mer än väl tilltaget av säkerhetsskäl, men tyvärr ger detta lite överdrivna långa
upphak en bra säkerhet, men ett tryck som inte är optimalt för just tävlingskytte.
På bilden som inte på något sätt är skalenlig, framträder de båda upphaken, dels det "övre upphaket" säkerhetsupphaket. På
detta upphak landar sear vid decocking av en uppspänd mekanism. Detta upphak utgör också ett säkerhetsupphak om pistolen tex
skulle falla i marken eller dylikt.

Längden på hanens ordinarie upphaksyta korresponderar direkt mot det släp som återfinns runt tryckpunkten i trycket och ytornas
beskaffenhet på sear och hanens upphaksyta avgör direkt om vi får ett krispigt tryck eller ett mjukt och fint tryck.
CZ skiljer sig inte nämnvärt från de flesta tjänstepistoler som egentligen saknar förtryck värt namnet och saknar möjlighet till justering av
tryckmekanismen, justeringar såsom förtryckets vikt, tryckpunkt mm...Redan i ingressen så varnade jag för att minska upphaksytan i hanens ordinarie upphak, denna justering ska
om man nu absolut måste göra den utföras av en kompetent vapentekniker.

Varning för att ett felaktigt ingrepp i upphaksmekanismen kan ge en pistol med en bristande säkerhet som följd. Varning!

Slagfjäder hane CZ

Här kommer den absolut lättaste åtgärden för att minska avtrycksvikten som original är för tävlingskytte allt för hög i CZ pistoler
som tex CZ 75 och 85 och många andra tjänstevapen.

Slagfjäderns kraft mot hanens och sear's upphaksyta, är mer eller mindre direkt proportionell mot avtrycksvikten.

Slagfjäder original är avsedd att kunna "tända" även militära tändhattar som av säkerhetsskäl är mycket hårda att "tända upp"

Om vi handladdare och använder Federal 100 som är en mycket mjuk tändhatt kan vi lätta/minska slagfäderns anslagskraft och på
köpet få till ett mycket bättre eller framför allt ett lättare tryck.

Det finns två vägar att gå, dels att köpa en mjukare fjäder eller att kapa av den befintliga fjädern ett varv i taget och testa.
En ny slagfjäder kostar en spottstyver.Hämmerli 280 eller SP 20 trycket

Detta tryck är i original så bra att någon som helst modifiering inte är nödvändig, men om man fick önska sig några förbättringar
skulle det vara låsskruvar för justerskruvarna, det kan finnas en risk med " flytande skruvar".
Naturligtvis skulle även SP 20 trycket varit försett med ett inspektionshål för tryckjusteringen, just detta inspektionshål finns på 280 modellen men saknas helt på SP 20 modellen.
Annars ett riktigt kanonbra tryck, förvisso lite svårt att justera in, men av mycket hög klass.

Epilog

Det är min förhoppning att denna artikel om tryckmekanismer har gett dig en ökad förståelse och på så sätt en bättre tillgång till en
för dig anpassad tryckmekanism.
Har du några frågor svarar jag gärna på dessa via email.
Jag får in strax under 2000 frågor per år och svarar gärna på dessa frågor en del problem kan vi lösa en del låter sig tyvärr inte
lösas på detta sätt.
Men jag värnar till er var vänlig kontakta mig via mail, ej via telefon.

Arne Nohlberg 2006 07 18 rev 2012 04