Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Modifiering av Benelli MP 90 S i kaliber .32

I min första Review av Benelli MP90 i kaliber .22 var jag mer eller mindre lyrisk över Benellis mycket fina kvalitén och i den
nästan helt perfekta konstruktionen. Men trots alla positiva omnämnande fanns det del mindre missar i konstruktionen som
jag då ansåg borde lätt kunna rättas till.

Av mer eller mindre en tillfällighet så återfinns nu i min närhet en Benelli MP 90 i kaliber .32.
Vad vore då mera naturligt än att jag tar tag i dessa enligt mitt sätt att se på konstruktionen, mindre bra lösningar och
gör ett försök att rätta till de problem som jag då anmärkte på.

Två mer eller mindre nödvändiga modifieringar ska vi bekanta oss med, den första och mest omfattande är att modifiera magasinet
eller rättare sagt, att öka dess kapacitet från fem patroner till sex patroner.
Detta gäller endast magasin för kaliber .32
För tyvärr har inte Benelli ett sexskotts magasin till denna pistol, i kaliber .32. Detta är något som Benelli delar med många
andra tillverkare av pistoler i kaliber .32.
Denna avsaknad av ett för oss nordbor så viktiga sexskotts magasin ska vi kanske sätta in i ett större perspektiv, för behovet
av ett sådant magasin finns förmodligen bara uppe Norden?

Men redan här, vill jag passa på att upplysa om att mitt sexskottsmagasin är testat under en ganska kort tid efter modifieringen och
är kanske inte riktigt sluttestat ännu.
Men funktionen har varit helt tillfredställande utan några egentliga problem alls och kan kanske fungera som ett tips för den som vill
vidareutveckla tanken på ett sexskottsmagasin.

Men under rubriken Modifiering av magasin finns också ett annat värdefullt tips, för injustering av magasinets patronförareläppar.
För Benelli liksom många andra .32 kalibriga pistoler är mycket känsliga när det gäller just matning av patroner från magasinet.

I del två av de beskrivna modifieringarna ska vi förändra fastsättningen av kolven som i de allra flesta fall när det gäller
Benelli MP 90, är en Nill kolv.
Original fastsättningen av kolven kräver att underhandstödet demonteras före att kolven kan lossas från stommet, detta
förfarande skapar merjobb varje gång kolven ska bort. Denna modifiering kräver en mycket enkel åtgärd och ger en klar förbättring
av pistolen.

Till sist i artikel kommer lite tips om slagstift och slagfjädrar för Benelli men tipsen är ganska generella och bör passa de flesta pistoler.

Då kör vi då, hänger du med...

 


Modifiering av magasin


Bild 1 Modifierad magasin (prototyp) till vänster och original till höger.

Det vänstra magasinet är den första prototypen på ett sexskottsmagasin, funktionen har varit helt utan problem under den korta tid
jag har hunnit att testa ut funktionen. 
Det högra magasinet är ett original fem skotts magasin.
Pistolens magasinhållare låser fast magasinet endast i en riktning, nedåt därav finns den pålimmade distansen.
Jag måste också tillstå att jag är inte riktigt nöjd med just denna lösning, men kanske du som läser detta har en bättre lösning på
konstruktionen med en limmad distans för att kompensera den nedflyttade magasinbotten?  Bild 2 Patronförare efter och före modifieringen.

Magasinet hölje är tillverkad av stål och sätts samman med magasinbotten med hjälp av två spännstift på 2 mm.
I originalutförande stoppas patronföraren av dessa spännstift efter ca 5,5 patroner.
Därav uttagen i den modifierade patronföraren för att den ska kunna gå en liten bit längre nedåt och ge plats för alla sex patronerna.

Patronförare är tillverkad i ett nylon material och är lätt att arbeta med.
Efter olika tester fann jag att magasinets botten, måste flyttas ner för att erhålla en acceptabel funktion på magasinsfjädern.
Jag har då funnit att 9 mm nedflyttning av magasinbotten är ett bra utgångsvärde.
Den modifierade magasinbotten har därför fått 4 nya hål 9 mm längre upp än originalhålen.
Men Tänk på! Att det är av stor vikt att det finns ett glapp mellan patronföraren och magasinet när du stoppar in sex patroner,
det ska INTE vara helt stumt utan ett märkbart glapp på minst 1 mm behövs för en åstadkomma en bra funktion.
I och med förlängningen av magasinet kommer de sista patronerna inte att ha riktigt samma fjädertryck som ett 5 skotts magasin,
men jag har inte kunnat märka några problem med denna minskning av fjädertrycket.
Magasin låsningen som finns i avtryckarhuset den låser tyvärr bara fast magasinet åt ett håll, nedåt, men uppåt finns ingen
låsning alls utan där utgör magasinbotten den enda låsningen. Därför måste en distans finnas så att inte magasinet kommer för högt
upp. Se bild1
Jag har tagit isär magasinlåsning i pistolen och undersökt möjligheten att förändra denna, men detta låter sig tyvärr inte göras.


Bild 3  Ett mycket viktigt mått!!

Magasinets patronförareläppar deras inbördes förhållande är av mycket stor vikt för en problemfri matningsfunktion, från
Ove på Benelliskyttarna kommer att mycket värdefullt tips om att justera in detta avståndet till exakt 6,7 mm.
Denna justering ska INTE utföras med en polygrip eller dylikt, risken för skador på den känsliga läpparna är alltför stor.
Här kommer ett bra tips:
Det är mycket enkelt att såga ett spår i en axel av tex. 5 mm silverstål och sedan har man ett perfekt verktyg för all
justering av känsliga patronförareläppar. Se bilder 3 A

                               Bilder 3A

Ett verktyg lätt att tillverka för var och en och som är avsett för justering av patronförare läpparna på magasinet.
Just detta verktyg är tillverkat i silverstål och ett spår är sågat med en vanlig metallsåg i båda ändarna.
Fungerar perfekt att justera magasinets patronförareläppar utan att skada de känsliga ytorna på patronförare läpparna.

Modifiering av kolvens fastsättning

 

 

Bild 4 Originalmontering av kolv typ Nill

Originalkonstruktionen av kolv kräver att kolvens underhandstöd demonteras varje gång kolven ska demonteras, detta
verkar mycket ologiskt och kräver nödvändiga justeringar av underhandstödet varje gång kolven demonteras!
På just detta problem finns en mycket enkel lösning som var och en lätt kan utföra.
Del 11 bild 4 är en homogen bussning som har en enda uppgift att verka som "mutter" för insexskruven som håller fast
underhandstödet.
Men tyvärr så låser denna bussning även åtkomsten av kolvens egentliga låsning del 12 på bild 4.


Bild 5 Modifieringen av kolvfastsättningen.

Jag har helt enkelt borrat ett hål rakt igenom bussningen 11 med ett 7,5 mm borr och kortat av insexskruven som låser fast
underhandstödet.
Med denna lösning kan underhandstödet justeras in och låsas fast och behöver sedan inte lossas för att demontera kolven.
Den modifierade bussningen del 11 utgör också ett effektiv stopp för att inte del 12 kolvens egentliga låsning ska
falla bort under demonteringen av kolven.
Skruven som håller fast underhandstödet är avkortad med 8 mm. Bör stämma på de flesta kolvar med prova gärna först.
Om nu någon skulle dra sönder gängorna i bussningen del 11 är det bara att vända på den ett halvt varv och du har
nya gängor!
Kolven kan lossas utan några problem med underhandstödet på plats. Lätt som en plätt!!

Slagfjäder och slagstift


Bild 6

Jag vill också passa på att informera om en annan viktig detalj i pistolens mekanism, en oftast bortglömd detalj nämligen
slagfjädern.
Slagfjädern har egentligen en enda uppgift att så snabbt som möjligt få hanen efter att upphaket släpper, slå till
slagstiftet och på detta sätt få patronen att antändas.
Benelli har en föredömligt kort och lätt hane, denna konstruktion ger automatiskt korta löptider, mellan hanens frigörande
och fram till den slår till slagstiftet.
Det finns ett samband mellan en lätt hane som ger en högra hastighet, till skillnad mot en tung hane som har trögt att starta
upp och ger då en lång löptid. Anslagskraften mot slagstiftet är oftast helt jämförbar.
Därför är en kort och lätt hane överlägsen en tung och lång hane!
Trots den extremt korta och lätta hanen som Benelli använder, har man ändå borrat ett lätthål i hanen, detta tyder på en stor
kunskap i ämnet.

Slagfjädern är lite besvärlig att byta i en Benelli, det fodras lite teknik och ganska starka nypor. Men det tillhör ändå ett ingrepp
som man kan göra om man är normalt händig.
På grund av konstruktionen går det inte att "väcka liv" i en gammal slagfjäder på ett traditionellt sätt genom att lägga i brickor
mellan slag fjäder och ansatsen för slagfjäder, slagfjädern på Benelli komprimeras då så att den inte får plats längre.


Bild 7 Slagstift Benelli MP 90 i kaliber .32. Modifierad spetsvinkel.

Slagstiftet (tändstiftet), båda beteckningar användes är inget speciellt konstigt när det gäller Benelli, det är så som
andra slagstift utrustad med en returfjäder för att dra tillbaka slagstiftet.
Men vad som gäller generellt för alla slagstift är att ju trubbigare spets desto svårare har slagstiftet att tända upp tändhatten.
Därför kan en förändring av spetsvinkel på ett slagstift dramatiskt förbättra en klickande pistol, men naturligtvis ska
man i första byta ut slagfjäder. Men om problemet med klick ändå kvarstår kan en minskning av spetsvinkel var en riktigt
bra lösning.
Vad vinner man då på denna förändring?
Slagstiftet har betydligt lättare att trycka till tändhattens kopp (se bild 9) så att den pressar samman tändsatsen
mot städet och skottet går av.
Vad kan man få för nackdelar av denna modifiering?
En lite kortare livslängd på slagstiftet och kanske risken att man slipar igenom ythärdningen på slagstiftet.
Skulle slagstiftet spetsas till en vass spets (för mycket) finns alltid en risk att det slår igenom koppen i tändhatten.
För sammanfattning ju mindre yta som ska tränga in eller deformera koppen i tändhatten, ju mindre kraft behövs!


Bild 8

Två typiska patroner, där den vänstra har ett djup inslag och den högra har ett grunt inslag orsakat av ett dåligt slagstift.
   Bild 9

Bild 9 får representera principen för en vanligt förekommande tändhatt. OBS ett ganska normalt men trubbigt slagstift på
väg in i koppen.

Epilog

Återigen vill jag höja ett varnade finger för att mina sexskottsmagasin är testade under en kort tid, men om den förväntade
funktionen inte skulle infinna sig, är det bara att flytta upp magasinbotten 9 mm så är magasinet i originalskick igen.
Kolvlåsningen tycker jag själv är en fullträff och har svårt att förstå hur en tillverkare kan skicka ut denna rent ut sagt
dåliga lösning på marknaden år efter år.
Denna modifiering är också mycket lätt att genomföra, bussningen är inte ens härdad.
Slagstiftets utformning är väl värt att spilla lite tid på, för tillverkaren gäller naturligtvis devisen att slagstiftet ska hålla ett
visst antal skott, men för oss utövare är det en mer eller mindre katastrof om vi får mera än ett klick på en fältrunda.

Har du några frågor är du som vanligt välkommen med ett mail

Arne Nohlberg 2006 12 09 Rev 201204

När jag nu skriver 2012 04 så fungerar mina båda modifierade magasin helt perfekt med sex skott.