Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterEn av hundratusen patroner.


Denna artikel är klippt direkt ut ur verkliga livet på en fältskyttebana, söndagen den 19 oktober på De La Gardie
fältskyttetävling i Lidköping.

Utgångsläget är följande, jag och min son Marcus är ute på en av årets sista fälttävlingar och med oss har vi förutom
några för oss okända skyttar i vår patrull, två stycken Morini CM 22 Alu. Varav den ena pistolen, min pistol har passerat
drygt 70 0000 skott och sonens (Marcus) pistol har passerat drygt 30 000 skott.
Både två pistolerna är väl rengjorda, detta skedde dagen före tävlingen och utfördes noggrannt av undertecknad.

Ammunition var nu som oftast på våra tävlingar CCI ammunition.


Tävlingen avlöpte fint utan några egentliga problem, det var en mycket välbyggd bana om än kanske lite lång att gå,
annnars var allt i högsta klass.
På station nummer fyra får Marcus en omskjutning på grund av klickande patron, vi kunde konstatera att anslaget var helt OK
men tändsats saknades i den delen där slagstiftet har slagit.
Detta är inte helt ovanlig när det gäller den billiga CCI patronen, det är någon man tydligen får betala för just valet av CCI.
Vår egen erfarenhet är att frekvensen på klickar brukar ligga på ett av 150 - 200 skott som inte fungerar, detta får man nog
anta vara OK, med tanke på inköpspriset..


Vi går nu fram till station nummer sju och förbereder oss för skjutning, ladda kommenderas och i en spänd förväntan, avvaktar
vi kommandot ELD.
Kanske är det på sin plats att förtydliga att jag står som skytt nummer två och Marcus som skytt nummer ett.
Ungefär samtidigt som jag avlossar mitt första skott, förnimmer jag att Marcus också skjuter sitt första skott och jag
reagerar på att ljudet från Marcus pistol låter helt främmande.
Trots riktiga kåpor (aktiva kåpor) har ljudet från hans avlossade skott en helt annan ljudbild, än vad jag är van vid,
mycket snart sträcker han upp handen och markerar eldavbrott.
Jag skjuter färdigt och vänder mig mot mot sonen för att kontrollera vad som har hänt.


Bild 1

Denna hylsa satt då delvis i patronläget och kunde genom sitt utsende förklara att något gått riktigt snett, vi gjorde
en besiktning av patronläge och pipan direkt efteråt och kunde konstatera att ingen kula satt fast i pipan och att
patronläget såg helt OK ut.
Personligen har jag aldrig sett en sådan hylsa förut och det är just detta som har gett artikel dess rubrik "en av
hundratusen" för dryg detta har vi genom åren skjutet med våra Morini pistoler utan några egentliga problem alls.

Men låt mig också klart deklarera att ingen har blivit skadad inte ens pistolen som fungerade perfekt på stationen
efter!

Jag är helt övertygad om att på inget sätt har pistolen bidraget till vad som har hänt utan jag vågar påstå utan att
vara så där riktigt hundra procent säker att detta kan tillskrivas helt tillverkaren av patronen CCI.


Bild 2

Så här såg den andra sidan av hylsan ut ganska starkt förstorad, man kan ju skönja och ganska säkert anta att
den egentliga explositionen har skett med patronen utanför patronläget eller i patronläget har detonationen kanske
påbörjats för att avslutas utför patronläget?
Om det är av vetgirighet eller av ren nyfikenhet så börjar man ju fundera på vad som hänt?
Redan i vår skjutgrupp kom glada förslag om, att patronen hade detonerat under inmatning, men med ett helt oskadad
patronläge och med tanke på att detta är en kantantänd patron, så kan vi helt utesluta denna teori.
Dessutom är Morini CM 22 så konstuerad att hammaren inte når fram till slagstiften under denna inmatning av patronen.
Så enligt vad jag kan förstå så måste patronen ha befunnit sig i sitt patronläge, när slagstiftet har slått till, men vad som
sedan hänt är bara hypotetser i från min sida!
Jag lutar hårt åt att detta är en ren hylssprängning.

A Man kan ju tänka sig att patronen är så dåligt laddad att inte detonationen förmår att låsa fast patronen i patronläget,
utan kulan skjuts iväg en liten bit och hylsan backar tillbaka ut ur patronläget och själva detonationen sker delvis utanför
patronläget, detta scenario tycker jag hylsan och ljudet bär vittnesbörd om.

B Att hylsan skulle ha fastnat i patronläget och detonerat innan den har hunnit helt in i patronläget, denna teori
betecknar jag som mer eller mindre helt omöjligt. Dels är patronläget helt oskadat och noggrannt rengjort, dels så krävs
det en ganska hård smäll från slagstiftets sida för att detonera patronen, det krävs i högsta grad att den svarar slag
mot slagstiftet när det kommer farande, så detta är för mig en helt otrolig teori.

C Att hylsan skulle ha detonerat under inmatning finns inte ens i min tankevärd.Bild 3


Så här såg anslaget ut, ett som synes ganska rejält anslag, men nu har ju hylsan kollapsat precis där anslaget befinner sig
så kanske bilden inte är riktigt representativ för just anslaget.
Bild 4

En helt anna vy av den defekta hylsan efter det avlossade skottet. En noggrann kontroll av hysans främre kant i förstoring ger
ingen hänledning till att den skulle ha fastnat i patronläget, allt ser helt normalt ut.

Bild 5

Återigen en helt annan vy från den skadade hylsan. Av bilden att döma kan man ju se att själva detonationen
har skett med hylsan ca 3 mm ut ifrån patronläget.
Att hylsan har sprycket det är helt OK, den tål ju ca en atmosfärs övertryck sedan så spricker den helt enkelt.Epilog

Det är med stor spänning som jag avslutar denna artikel med en uppmaning till dig som läser den, har du en annan teori
om vad som har hänt? Om så är fallet så skicka gärna ett mail till mig om just din teori.

Min mailadress finns i mitt namn bara att trycka på mitt namn, skriva och berätta om just din egna teori om vad
som hände där på station sju på De La Gardie fältet i oktober månad år 2009.

20091021

Jag har fått ett flertal brev från skyttar som har upplevt samma skadeförlopp med .22 kalibrig ammunition, som har uppfört sig
på ungefär samma sätt, tyvärr har också brev med berättelser om kroppskador i samband med defekt finkalibrig ammunition
kommit mig tillhanda.
För man kan nog med nästan hundraprocentig säkerhet fastslå att följande har hänt:
När slagstiftet träffar patronen så brister hylsan (detta framgår ju av bilden) trycket blir för lågt, hylsan trycks inte fast vid
patronlägets vägg, utan tvingas bakåt och själva detonationen sker med hylsan ca 3 mm ut från patronläget.

Jag har noggrannt inspekterat både vapnet och då framför allt patronläget, allt är i toppskick.
Med andra ord så är det inte så trivialt att hantera finkalibrig ammunition som det ibland verkar, detta har gett mig en
tankeställare och en kunskap väl värd att beakta inför framtidens skytte.


Arne Nohlberg 2009 10 19 rev 2012 09