Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterFältskytte nu och i framtiden, en debatt artikel.

Det är med stor sorg många av oss tävlings inriktade skyttar kan notera att den ena fälttävlingen efter den andra ställs in, för
att sedemera oftast aldrig återkomma.
Denna negativa trend har under ett antal år mer eller mindre accepterats och tyvärr eskalerar
denna negativa spiral år efter år. Fältskyttet är ju utan tvekan grundstomme i vår verksamhet, detta vågar jag påstå utan att på
något sätt klandra banskyttet.
Årets val av regering borde med stor sannolikhet innebära att blyförbudet INTE träder i kraft, visst finns det konsekvensutredning
på gång med Naturvårdverkets generaldirektör Christer Pettersson som chef.

Men denna utredning överlämnar resultatet av konsekvens-utredningen till en helt annan regering än den som gav dom uppdraget!

Personligen anser jag vårt framtida läge ganska gynnsamt just nu!
Jag har också en stor förståelse för att det INTE har satsats all energi på utbildning och på en framtida upprustning av vår verksamhet,
när det ena hotet efter det andra
"som uppträdda på ett radband" kastas över vår organisation.
Vi kan också klart konstatera att regeringens alla angrepp
på ett mycket allvarligt sätt har skadat skytterörelsen och avhållet många
presumtiva medlemmar att satsa på skyttet som deras sport.

Men vad kan vi då göra när vi ändå är mer eller mindre slagna till marken av en regering som utgav sig för att vilja förvalta och värna om föreningslivet och sport och idrott i alla former?

Just nu har vi det bästa utgångsläge på många år för att förändra och förbättra vår sport, en sport som tyvärr är mycket konservativ
i sin karaktär, men en sport som måste hänga med i den utveckling som det övriga samhället befinner sig i.

Jag har i min ägo en en Skjuthandbok från Svenska Pistolskytteförbundet av år 1946, i stora delar är den helt tillämplig i dag!
Visst har man bytt namn från stridskjutning till fältskjutning, men i stora delar är den tillämpligt även i dag, en 60 år gammal handbok.
Men låt mig återvända till rubriken fältskytte nu och i framtiden.

Årgång 1946

Inställda tävlingar.

Gång på gång tvingas vi se fälttävlingar inställda både lokala tävlingar och tävlingar inom ett acceptabelt resavstånd, jag har roat mig
med att undersöka varför dessa tävlingar ställs in och svaren är till nästan 100% likalydande från samtliga intervjuade föreningar.
Vi får inte ihop tillräckligt med personal för att bemanna stationerna/sekretariat!
Därför tvingas vi ställa in!
En normalt stor fälttävling drar med 8 stationer minst 16 personer att bemanna stationerna, minst 2 personer i sekretariat och kanske
ytterligare 2 personer i servering. Totalt minst 20 personer som ska agera en hel dag!
Här finns mycket att förändra och förbättra för att vidmakthålla och på kort sikt öka antalet fälttävlingar, för det är ju ändå just tävlings- verksamheten som är villkoret i vårt vapeninnehav, utan tävlingar behövs inga vapen.
Min teori är följande när det gäller möjligheten att rekrytera medlemmar som funktionärer till tävlingar utan någon inbördes rangordningar:

1 Allt för många saknar kunskap och utbildning som stationschefer, detta ger en osäkerhetskänsla.

2 För sen kontakt inför tävlingen med vederbörande personal, då finns hundra ursäkter för att inte ställa upp.

3 För långa pass på station eller i sekretariat, saknar möjligheten att skjuta själv, osv

4 Dålig motivation för att ställa upp ser aldrig resultatet av föreningens tävlingar.


Utbildning av stationschefer.

Egentligen har jag aldrig sett en utbildnings kompendium avsett för utbildning av stationschef, detta är ju en självklar utbildning
som måste till för att trygga tävlingsverksamheten.

Tyvärr ser man i dag stations personal på tävlingar som gång efter annan blir helt "överkörda" av rutinerade skyttar och som på grund
av bristande kompetens inte vågar hävda regelverket.
Det tradionella sättet att utbilda stationschefer är att sätta nybörjare i hop med rutinerade skyttar och detta har på vissa ställen
fungerat relativt bra, under förutsättning att den rutinerade skytten kunnat sitt jobb. Men en utbildning är en klar fördel och ger
rätt utförd ett samordnat bedömande och ett samordnat agerande, då kommer sportsligheten i första rummet och alla behandlas
och bedöms med samma regelverk som grund!

SM Bollnäs 2006

Bemanningslista.

Att som i vissa föreningar ringa en eller ett par dagar före en tävling och mer eller mindre hota medlemmarna att ställa upp
"annars får vi ställa in tävlingen", är ett flagrant övergrepp på medlemmarna och bör rendera i ett nej.

En tävling har oftast en mycket lång framförhållning innan start, utnyttja denna tid till att skapa en bemanningslista och skicka ut
till medlemmarna en önskan om deltagande minst 2 månader före tävlingen, detta tidiga agerande får som följd att nästan samtliga
kommer att tacka JA, för vem har en framförhållning i kalender 2 månader före!

Inhämta löftet om deltagande upprätta en bemanningslista station för station för sekretariat och servering, skicka sedan ut
bemanningslistan via mail eller brev till samtliga berörda i mycket god tid
före tävlingen. Efterfråga om någon har speciella önskemål och kanske behöver utbildning etc.
Detta är ett agerande som fungerar mycket bra! Men tänk på att ha minst ett par,tre reserver i bakfickan.

Stationspersonalen

Dom som behöver utbildning ska naturligtvis ha detta, se stationschefer. Men det gäller att sälja just denna tävlingen till den som
kanske inte är så entusiastiska inför denna tävling. Kanske kan man motivera att resultatet av tävlingen ger det nödvändiga
ekonomiska tillskottet för att trygga föreningens överlevnad, eller kanske ska man ange alternativet till att arrangera tävlingen är
att " plocka höns"
hos den lokale uppfödaren av fjäderfä.
Detta för att trygga föreningens ekonomin, det senare alternativet brukar sätta fart på även ganska tröga personer.

En annan mycket bra metod är att om möjligt utse tre personer på varje station, så att två kan agera stationspersonal och en person i
ett rullande schema kan skjuta tävlingen eller ställa upp i en pol inom organisationen.
Kanske kan man engagera personal mellan 08,00 till 12,00 som byts av av annan personal mellan 12,00 och tex 15,00.
Men vad som är ytterst viktigt är att även stationspersonalen som är grundvalen till tävlingen känner ett stort engagemang, glöm inte
av att ha kontakt med personalen ute på stationen, om möjligt skicka ut mat och dricka och en " påse uppmuntrande ord".

SM Bollnäs 2006

Skyttepol

En skyttepol med tillfrågade medlemmar i föreningen eller i kretsen eller i närliggande förening, är och kommer att vara ett starkt
framtida verktyg för att kunna genomföra tävlingar. Med en stark skyttepol i ryggen vågar även den lite mindre föreningen anordna en
tävling, trots att man vet att man inte klarar att bemanna alla stationerna.

En skyttepol kan finnas inom föreningen eller inom kretsen och ska kunna med en någorlunda bra framförhållning agera som
stationspersonal eller i sekretariat eller i servering.

Visst kommer det att kosta några kronor att ta in folk utifrån, men tävlingen kommer att kunna genomföras.
Ett förslag ser ut så här:
Tävlingen ger ett netto på 18000 kronor, då är målmaterial och alla inköp borträknade. Varje station 9 stycken
(8 fältstationer och sekretariat) delar på summan 18000 kronor vilket ger då 2000 per station och dag. En förening som behöver hjälp att bemanna en station av en annan förening betalar då 2000 kronor till denna förening som då fördelar denna summan enligt den föreningens regelverk.
Tävlingen går att genomföra vi skapar en värdefull kontaktyta inom kretsen och alla är nöjda.

Anmälan på plats eller via internet.

Låt mig säga direkt att jag är en stor anhängare av anmälan på eller via internet, det finns så många fördelar med denna form av anmälan
att den borde genomföras unisont i hela landet.
Denna form av anmälan ger alla inklusive arrangören de bästa möjliga planeringen inför tävlingen.
Jag hör en del belackare av denna metod anföra att den personliga integriteten kommer i kläm, men samma personer agerar
utan protester när deras namn spikas upp på resultatlistan på internet efter tävlingen!

Alla skyttar som deltar i en skyttetävling måste vara försedda med en så kallat "grönt kort", utnyttja då detta kort och anmäl
med kortnummer i stället för namn om nu detta skulle vara ett problem.
Det kan inte vara svårt att få ett register från förbundet med namn, kontra gröntkort nummer.
Det är min förhoppning att vi tar denna teknik till oss som har funnits i många år nu!

Vi kan med detta sätt anmäla få en helt annan precision i tävlingens utförande, vi behöver inte gå och vänta timme efter timme på att
ropas upp utan kan inställa oss i god tid före starten och undvika onödig väntetid.
Arrangören vet hur många skyttar som kommer och kan anpassa organisationen efter detta.
Bara fördelar så som jag ser det!


Samverkan mellan föreningar.

Förbi är den tiden då ensam var stark, istället gäller med  den bantade organisation som oftast återfinns i små och medelstora klubbar
ute i landet att samverkan är ett av de bästa sätten att överleva och på sikt även stärka och utvidga den egna organisationen/föreningen.

Vi och då menar jag alla har allt att vinna på ett utvidgat samarbete, mellan föreningar och mellan olika skytteförbund.
Vi har under en längre tidsperiod befunnit oss i en rejäl nedförsbacke med allt vad detta innebär.
Men nu är det dags att satsa igen, att bygga upp medlems antalet och att verkligen bygga för framtiden.
Det kommer att vara ett ganska tungt lass att dra i början och ingen, absolut ingen kommer att dra lasset åt oss!
Så nu gäller det att verkligen spotta i nävarna och ta tag igen.


SM Bollnäs 2006


Permanenta banor

Trots att Naturvårdsverkets AU för skjutbanor kom att anpassas ganska bra till verkligheten, så är det på vissa håll problem med att
grannar klagar på buller. För den reella tävlings verksamheten är detta oftast inga stora problem då lagen stipulerar att vi tillfälligt
vid enstaka tillfällen kan överskrida givna rekommendationer och detta får berörda grannar bara acceptera.
Men självklart ska vi i största möjliga mån agera för att ha ett bra samarbete med berörda grannar och vara beredda att både och ge.
Men för dom som drabbas av ovanstående problem vid föreningens ordinarie skjutbana gäller naturligtvis helt andra regler.

Permanent fältbanor så placerade att störningsnivån är mycket låg till närbelägna grannar kan vara en bra lösning.
En annan aspekt med permanenta banor är att allt grovjobb är klart och att endast målen behöver bytas ut mellan tävlingarna.
Just på denna typen av fältbanor finns en stor möjlighet till ganska avancerade målspel.
På denna permanenta bana kan kanske flera olika föreningar bygga sin fältbana och arrangera egna tävlingar, kanske med hjälp av polen?
Personligen tror jag att detta är den typen av fältbanor som kommer att vara det som överlever alla framtida krav.
Det gäller då med dessa banor att de placeras i en sådan natur att det INTE blir en fältbana på skjutvallen.
För håll med om att en riktigt fin naturstig med inlagda fältstationer det är en riktigt stor upplevelse.Epilog

Se denna artikel för vad den är, jag vill att den ska väc
ka debatt kanske ge någon en tankeställare, kanske ett tips, men framförallt
ge min vision om möjligheten av ett fungerande framtida fältskytte i Sverige.


Arne Nohlberg 2006 09 27 rev 2012 09