Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterFöreningsintyg för anskaffande eller förnyande av vapenlicenser, del 2, förhoppningsvis den sista delen.

Nu har svar kommit från både Rikspolisstyrelsen och andra aktörer som är nära sammanknippade med detta ärende.

* Polisens agerande i Västra Götaland har enligt RPS varit ett misstag som nu tydligen har rättats till? Ska inte i framtiden behöva påverka
de faktiska förhållande som ska ligga till grund för en korrekt licensansökan om den avser en ny licens eller ett förnyande av gamla femårs
licenser.
Hur mycket pengar detta agerade har kostat i domstolsförhandligar och förseningar av licenser som på ett mycket menligt sätt har drabbat
den enskilde vapenägaren och skattebetalarna, detta kommer med stor sannolikhet inte att redovisas.
En mera total översyn av vår vapenlag pågår och den nya lagen (tolkningen) ska presenteras i början på nästa år2012/2013.

* Ett nytt EU direktiv om märkning av vapen kommer att med stor sannolikhet att ingå i vapenlagen.
För att försvåra att illegala vapen förs över våra gränser vill våra myndigheter (EU) att en mera täckande märkning ska ske av ett vapens olika
ingående delar, idag gäller ju oftast en mycket diffus märkning av tex endast pipan eller kanske stommet, resten kan då både produceras och
försäljas och licensbeläggas utan serienummer på ingående delar.
Vad som kommer att hända med våra gamla vapens ofullständiga märkning, verkar ingen veta i dag..

* Nya direktiv när det gäller försäljning av vapen vet vi redan nu, kommer att presenteras i den nya vapenlagen, i detalj kan jag inte
redogöra för vad som kommer att hända här.. Å andra sidan så berör det ju inte oss brukare.

* En stor fråga verkar vara det förtroende som styrelsen i en skytteklubb har att tillstyrka eller avslå föreningsintyg, vem kollar upp denna
styrelse?
Kanske skulle denna styrelse kunna bestå av kriminella personer som då bemyndigas att medverka till att beväpna kriminella medlemmar i föreningen!
Detta är naturligtvis en mycket kontroversiell fråga och kanske också ganska svår att lösa på ett korrekt sätt.
I dag fungerar det så att Pistolskytteförbundet är den som har tillstånd av RPS att utverka föreningsintyg, detta har då Pistolskytteförbundet
delegerat ut till våra föreningar ute i landet, men RPS är inte nöjd med detta förfarande, utan ny regler kommer med stor sannolikhet att
gälla här.

* Vapengarderoben är uppe till diskussion igen, nu är förslaget 4 vapen, därutöver ska då skrivningen " synnerliga skäl" gälla för
ytterligare vapen, men detta är på inget sätt klart utan det är mest tankegångar som presenteras här.
Pistolskytteförbundets egna norm vad beträffar aktiv medlem som anges som den som skjuter ett skott per år, kommer aldrig att accepteras.
Men däremot fanns det en stor förståelse för att det finns skyttar som behöver betydligt mera är dessa fyra vapen och att dessa skyttar inte
skulle stoppas, men att synnerliga skäl skulle krävas för att få till dessa licenser.

* Men att någon form av aktivitetskrav kommer att ingå i det nya föreningsintyget, detta torde vara klart redan nu. Västra Götalandsmodellen att
kräva in tävlingsresultat är ju en väg att gå, men detta var absolut inget som var beslutat utan även här pågår en debatt om hur detta krav ska
formuleras i det framtida föreningsintyget.
Det kan handla om tävlingsresultat eller andra dokumenterade prov på aktivitet.

* Att det finns en klart uttryckt önskan om att minska antalet civila vapen i Sverige därom råder ingen tvekan, även om detta kan för den oinvigde

te sig ganska diffust ut, så är detta ett faktum. Men samtidigt har nog RPS insett att det egentligen inte finns någon anledning att bråka med
seriösa tävlingskyttar.

* Medan's denna översyn pågår och medan's polisens i Västra Götalands våldsamt överdrivna handlingar utan någon form av stöd i lagen
fortgår så fortsätter det att välla in illegala vapen framförallt från Balkan eller rättare sagt gamla Jugoslavien in över våra gränser,
jag såg nyss att tullen nu börjar testa med speciellt utbildade vapenhundar för att avslöja smugglare av vapen.

I början på nästa år då har vi facit och vet mera precis vad den ny lagen innebär för oss skyttar.

Arne Nohlberg 2012 07 12