Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterFrån trumma till pipa.

Förmodligen behövs ingen omfattande hjärngymnastik för att förstå att denna artikel kommer att handla om revolver och mera precis
om kulans flykt från trumman till revolverns pipa.
Under den korta tidsperiod som åtgår för att transportera vår kula, av vilket slag den än må vara, mellan revolverns magasin (trumman)
och fram till revolverpipan, så kan vi genom att införskaffas oss kunskaper, påverka detta snabba förlopp och på så sätt, undvika att
drabbas av både dåliga träffar i mål och onödiga rengöringsproblem.
Kort sagt ett ökat förstående av den teknik som gäller, kommer att optimera träffresultat och till viss del även vapnets underhåll.

Jag kommer också att lägga fram, mina åsikter om wadcutter kontra rundnoskulor och försöka att förklara varför man ska eller kanske inte
ska välja den ena eller andra typen av kulor.
Artikel kommer av naturliga skäl att grundas på både mina och andras erfarenheter förvärvade under många års skytte, men tänk på
att det är alltid du som skytt som ska väga in vad du tror passar dig och ditt vapen allra bäst.

Så låt oss starta upp med att presentera den teknik i form av vapen som står oss till buds i detta fall en Smith & Wesson revolver.Stötbotten revolverstomme.

Jag har inte hittat en bättre benämning på denna del av stommet på revolvern, men detta är absolut längst bak i vår resa
från "trumma till pipa".
Just denna stötbotten har som uppgift att vara, precis som ordet anger ett stöd för trumman och patronen under avfyrningen
av skottet.
Följande händer just här:
När hanens slagstiftet når fram till tändhatten så exploderar tändsatsen och krutet i patronen, en mycket kort stund så låses patronen fast
mot trummans kammare och kulan ger sig iväg på sin resa, och tändhatten trycks ut ur sitt urspungliga läge i patronen och slungas bakåt mot
stötbotten.
Men efter låsningsfasen har upphört av patronen, så slungas denna bakåt mot stötbotten och tändhatten trycks in i sitt ursprungliga läge
i patronen igen. ( Om inte detta skulle ske så kunde vi inte mata fram nästa patron!)
Kulan rusar fram mot pipan och sedemera mot målet.

Bild 1 stötbotten revolver.


Vad som är att se upp med här är att vi rätt avstånd mellan trumma och stötbotten, för stort avstånd riskerar att orsaka klick och för
litet avstånd ger ofelbart en trög frammatning av revolvertrumman.Bild 2 Headspace, lite för stort headspace.


Vi mäter detta headspace med OLADDADE patroner på plats i trumman, ett gångbart mått är mellan 0,10 - 0,25 mm, så tjockt
ska bladmåttet kunna vara.
Det är en ballansgång här, ju mindre mått ju säkrare avfyrning (mindre risk för klick) men ju större risk för att trumman börjar kärva mot stötbotten när vi matar fram nästa patron
.
Tänk på att stötbottens yta ska vara ren och fri från djupa repor som kan försvåra trummans rotation.
Läs mera om injustering av revolvermekanism.
Avståndet mellan trumma och ingångskonan i pipan behandlas utförligt i ovanstående artikel om revolvermekanism.

Bild 3 Revolvertrumma, med sex kammare.

Trumman.

Trumman är ju revolverns magasin för förvaring av skjutna eller ej avskjutna patroner. Egentligen är trummans utförande och
kondition det mest avgörande för en revolvers förmåga att skjuta bra.
En dåligt centrerad och glappig trumma kommer garanterat att orsaka en förlust i revolvern precision.
Inte ens den bästa ingångskonan i världen kan överbrygga en starkt sliten trummas lagringar.
Trumman kan ju på grund av slitage vara glapp i både axiell led och i radiell led, där är det axiella ledet att föredra, men det
radiella ledet bör åtgärdas snabbast möjligt, av en kunnig tekniker.
Men det finns mera fallgropar när det gäller trumman, den måste ju indexera, dvs ställa varje kammare i trumman, rätt mot pipans
ingångskona inför varje skott, detta ska ske innan hanen faller, lätt att kolla upp utan ammo i trumman.!

Det duger inte att trumman nästan indexerar framför pipans ingångskona, för redan när en Smith & Wesson revolver är helt ny
är den acceptabel i detta avseende, men med en sliten revolver finns mycket att önska när det gäller just denna indexering.

Om felet inte är allt för stort räddar ingångskonan upp situationen, men detta sker alltid med en förlust av precision!

Det finns i en revolver en inbyggd säkerhet så att det inte ska gå att avlossa en skott om trumman står för snett i förhållande
till ingångskonan, då slår hanens slagstift så långt ut från centrum av tändhatten att den inte ska kunna bringas att detonera.
Läs mera om injustering av revolvermekanism.


Friflykt.

Vad är friflykt? Jo det är den väg som en kula passerar från patronen och tills den når fram till bommarna (räfflorna) i pipan.
Eller också kan man uttrycka det så, att det är den sträcka kulan passerar innan den börjar att rotera med hjälp av pipans bommar.

En pistol har oftast en friflykt på ca ett par tiondelsmillimeter upp till någon eller några millimeter, en revolver har en betydligt större friflykt.
Därav klarar också en pistol en mycket högre kulhastighet än vad en revolver normalt gör.
Skulle vi ladda upp en revolverpatron i tex en K38 revolver till 400 meter i sekunden och ladda med en blykula och med denna långa
friflykt skulle kulan med mycket stor sannolikhet "kliva över" bommarna i pipan och inte bringas att rotera.
Detta skulle vara som att flytta tillbaka skyttet flera hundra bakåt i tiden.

När det gäller en revolver så gäller helt andra värden på just friflyckten, här talar vi oftast om 5 - 15 mm friflykt.
Därav den låga kulhastigheten i gamla vanliga revolver typ K 38.
Olika fabrikat har olika lång friflykt, tex. Smith & Wesson revolver har en ovanligt lång friflykt, medan däremot tex Manuhrins revolver
har en mycket kort friflykt för att vara en revolver.
Vad kan vi då lära oss av detta?

Kulans hårdhet står direkt i proportion till den utgångshastighet vi kan dimensionera vår laddning för!
Ju hårdare kula ju högre hastighet kan vi ladda upp vår patron till, med ett gott resultat som följd.
Ju hårdare laddning ju större chans att kulans hastighet är så hög att när den når fram till bommarna i pipan så är den framåtriktade
kraften så stor att kulan helt enkelt kliver över pipans bommar och att den INTE bringas att rotera.

Det är av stor vikt att dels välja rätt material i kulan, speciellt om denna är av bly eller annat jämförbart mjukt material och att anpassa hastigheten på laddningen till det kulmaterial vi har valt.
En mantlad kula ger genom sin hårdhet ett betydligt större utrymme för att öka laddningen i patronen och därmed också kulans utgångshastighet.

Egentligen är hela denna friflykt av ondo, men av konstruktionstekniska skäl så måste det till en viss friflykt för att få just en revolver
att fungera.

OBS att en för liten friflykt i en pistol kan bygga upp stora tryck och vara skadligt för vapnet.

Bild 4 38-.45 CALIBER CHAMFERING KITS från Brownells i USA. Tyvärr ganska dyr ca 79,97 dollar

Det finns att inhandla en mycket bra fräs för att dels underhålla/rensa upp eller reparera ytan på ingångskonan eller kanske för att förändra
ingångsvinkel på konan..

Bild 5 Ingångskona.Ingångskonan i pipan.

Smuts eller defekter i själva pipans ingångskona är också en stor källa till minskad precision.
Det är helt förödande för precisionen om en flaga från en blykula fastnar i ingångskonan, eller att en skada uppstår i pipans
ingångskona.

Om det är en stor skada återstår endast ett dyrt pipbyte, men om skadan upptäcks tidigt kan som regel ingångskonan
renoveras till fullgott skick igen.
Brownell i USA har ett helt "kit" för just dessa jobb. se bild 4.
Var noga med att läsa igen bruksanvisningen innan du börjar att reparera din ingångskona.
För som alltid gäller, man ska ta bort så lite material som möjligt, det är oftast omöjligt att ersätta "för mycket borttaget material"

Det kan ju också vara bra att veta att det finns två olika utprovade vinklar för ingångskonan, oavsett olika kaliber, där 18 grader är
originalvinkel från tillverkaren av S & W , men vi vet idag att precisionen förbättras genom att förändra denna vinkel till 11 grader.
Med 11 graders vinkel på ingångskonan så förbättras precisionen för både bly och mantlade kulor och speciellt bra är denna vinkel
för Wadcutter (WC) kulor .Ogival eller WC kulor, det är frågan det?

Den ogivala kulan är på ett ganska optimalt sätt anpassat för transport i luften mot målet, på ett aerodynamiskt funktionellt sätt kan den
penetrera luften i olika hastigheter.
Utan att för den skull börja att uppföra sig så, att den äventyrar den tilltänkta träffen i målet, om just detta har det förut skrivits
spaltmeter i detta ämne.
Så jag nöjer mig med att erkänna att jag tillhör dom som använder denna kula och är helt övertygad om som gammal flygare att
detta är tveklöst det optimala utförandet på det vi slänger iväg mot målet!

Wadcutter (WC) kulan däremot hamnar i en helt annan division, en division som inte ens gärdsgårdserien skulle täcka upp om vi pratar fotbollspråk.
Den har inga som helst aerodynamiska förutsättningar för att fungera som en bra projektil. Allt talar emot denna kulfor och kanske
kan man acceptera den som kula för banskytte, det skulle i så fall vara tack vare de stora "stämplade" hålen i målet.
Men som fältkula på meddellånga och långa avstånd, nej tack.

Pipans diameter kontra vald diameter på kula.

Det är lätt att blunda för det faktum att de flesta revolverpiporna varierar ganska mycket fram och tillbaka i diameter och att då mata alla dessa pipor med samma kula är förvissa fullt genomförbart men inget att rekommendera.
De flesta mindre handlare har kanske bara en enda dimension av tex kaliber .32 eller kaliber .38 och denna används då av alla skyttar oavsett
om det gäller lösa kulor eller färdigladdad ammunition.
Läs mera om olika kalibers dimensioner.


Epilog.

Målsättningen med denna artikel har varit att belysa det faktum att det inte bara är att lätta på plånboken och stoppa in något
vapenhandlaren har till hands och sedan gå ut och skjuta fullt i fält eller 50 i bana.
Det finns så många olika detaljer förutom själva skytten som kan bidraga till ett förväntat bra skytte eller ett mindre bra skytte.
Att skjuta tävling är ibland en ganska komplex sysselsättning och när analysen slås på efter tävlingen, så kan kanske en viss kunskap
kan rätta ut en del frågetecken om varför det inte gick som förväntar var!

Arne Nohlberg 2008 11 05 rev 2012 05