Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


MBA Gyrojet pistol

I denna lilla miniserie av märkliga pistoler från en mer eller mindre svunnen tid står nu denna mycket märkliga pistol på dagordningen
MBA Gyrojet pistolen.

Tidigt på sextiotalet startade en liten grupp idealister ett litet företag MB Associates, ett företag som grundades av Robert Maynard
och Artur Bill med en helt ny ide om ett helt nytt vapen tänkt att helt revolutionerna vapenindustrin för handeldvapen.
Denna märkliga pistol blev känd under namnet Gyrojet, det var ett handeldvapen och såg ut som en pistol i grovkaliber, men var
i verkligheten mera en avskjutningsramp för mycket små raketer.
I marknadsföringen för detta nya och sensationella vapen angavs egenskaper som ett mycket tyst vapen och möjligheten att
avlossas under vatten.
Men verkligheten visade upp en helt annan funktion, en mycket opålitligt vapen med en otroligt dålig precision och med en räckvidd
som var mycket blygsam ca 40 - 60 meter.
Tanken bakom detta vapen var att konventionell ammunitionen skulle ersättas med en helt annan form av ammunition en liten raket
med en inbyggd drivladdning, pistolen skulle då kunna tillverkas mycket enkel i pressad stål och alluminium.


Bild 1 Gyrojet pistolen


Typ single action
Kaliber 13x50mm rocket
Vikt oladdad ca 620 g
Längd 300 mm
Magasin kapacitet 6 skott


  Bild 2 princip teckning

 

Gyrojet konstruktionen var en av de försök som har gjorts genom åren att förändra/förbättra våra handeldvapen, meningen bakom
denna konstruktion var inte bara att förändra utan naturligtvis också att förbättra och skapa ett nytt vapen med unika egenskaper.
Målsättningen var hög för att skapa: ett mycket tyst vapen och med möjlighet att avlossas under vatten, detta tillsammans med
en signifikativ eldkraft och en god genomträngningsförmåga.
Med dessa egenskaper var konstruktionen enligt upphovsmännen helt unik och skiljde sig helt från konventionella vapen.
Men verkligheten visade upp helt andra egenskaper: det blev ett handeldvapen som avlossade små raketer med marginell anslagskraft
och dessutom en urusel precision.

  Bild 3 (patroner) gyrojet

Varje patron (läs raket) var bärare av drivladdningen och en stabliseringsanordning bestående av små fenor i den bakre delen för att
kunna stabilisera raketen (projektilen) och få den att rotera när den avlossade's.
Drivladdningen brann under en tid av ca en tiondels sekund och den maximal utgångshastigheten var ca 380 m/sek. denna hastighet
uppnåddes ca 20 meter från mynningen.
Hastigheten i pipan var mycket blygsam ca 30 meter per sekund. Därav var vapnet mer eller mindre värdelöst att använda på korta
avstånd 5 - 7 meter.
Ett annat mycket framträdande problem var den dåliga tillförlitligheten, normalt för vapnet missade tändningen minst var hundrade skott.
I verkligheten var missade tändningar ändå mera frekventa och gav vapnet redan i början ett dåligt rykte.
Till dessa problem kan också läggas den riktigt dåliga precisionen på grund av svårigheten att stabilisera projektilerna under den första
flykten.
Det mest positiva var ändå att det var ett mycket tyst vapen om än med många allvarliga brister.
Systemet med gyrojet applicerades under en testperiod också på gevär men tyvärr med samma problem.
Kaliber var från början 13 mm, men i USA tilläts inte då större kaliber än 12,7, så version 2 av gyrojet var utrustad med kaliber 12 mm

Pistolen var tillverkad till stor del av stål/alluminium med en perfored pipa avsedd att bidra till stabilisering av projektilens första flykt.
Magasinet rymde 6 skott och var på ett konventionellt sätt insatt i pistolgreppet.
Avfyrningsmekanismen var också mera normal med slagstift som antände drivladdningen i projektilen. Se bild 2
Även en helt normal säkring var anbringad på pistolen.

Epilog

Gyrojet tillverkades i ett tusental exemplar och fanns även med en Vietnam kriget för utvärdering av USA,s arme. Egentligen
utvecklades vapnet för användningen i just detta krig. Ett annat mycket allvarligt problem mest i mörker men även i dagsljus
var den eldkvast som drivladdningen riktade mot skytten, inte speciellt roligt i strid i mörker. Men också problemen med missade
tändningar av drivsatsen och den dåliga precisionen gjorde att vapnets framtid tog ett hastigt slut.

Arne Nohlberg 2006 08 30