Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterHämmerli 280 S i kaliber .22


Den i artikel speglade pistolen är en pistol som genom åren vunnit mängder av tävlingar och skjuts följaktligen också av en
meriterad ägare som mycket välvilligt lånat ut ögonstenen för denna recension.
Detta är gammal trotjänare eller i ordningen för producenten Hämmerli, en pistol mellan Hämmerli 208 och SP20.

Vad som är unikt för just modell 280 är kanske användningen av kompositplast ( kolfiberförstärkt plast) i alla ej vitala delar.
Delar som tryckmekanism, pipa, slutstycke osv är tillverkade helt i metall.

Med tanke på att 208,an var tillverkad nästan helt i stål, så gör producenten en mer eller mindre total kursändring i 280 modellen
och använder kompositplast i stomme, mantel, magasin, men får ändå till en riktigt bra pistol.
Hämmerli 208 föregångaren var ju en lite mer än vanligt sprickbenägen pistol och med ett stomme som nästan var helt omöjligt
att laga uppkommna sprickor genom att reparera med hjälp av svets.

Den sista generationen pistoler från Hämmerli, modell SP 20 ökar återigen inslaget av metall i konstruktionen.
Jag är inte säker på vilka slutsatser man kan dra av detta förfarande?

Men låt oss återgå till 280 modellen och konstruktionen i övrigt, användningen av kompositplast måste vara mycket unikt när denna
pistol konstruerades för något tiotal år sedan. Jag kan tänka mig att denna utveckling kanske inte mottogs med den största entusiasm
av Hämmerli skyttar och det ganska konservativa skyttesverige. Men visst kan det finnas fördelar med att använda kompositplast även
i vapen, just Glock pistolen är ju ett levande bevis på detta.

Kanske ska man tillägga att kompositplast inte ska förväxlas med vanlig plast som användes i enkla detaljer, det här är en helt
annan kvalitet på plast, med de olika detaljerna formade i verktyg, där själva tillverkningen av verktygen (gjut eller pressfomar)
är egentligen det som kostar stora pengar.
Fördelen med att producera delar i plast är att vid stort antal delar tjänar producenten bra med pengar på varje detalj, men vid ett
mindre antal delar drar verktygen för framställningen av delarna stora kostnader och varje dels totala kostnad blir stor.

Jag har trots eftersökningar inte kunnat påvisa några egentliga problem som ägarna har haft i de delar som är producerade i
kompositplast, på kompositdelarna lämnades när pistolen var helt ny 5 års garanti.

Data Hämmerli 280 S

Kaliber .22
Vikt 990 gram
Längd 300 mm
Höjd 150 mm
Bredd 50 mm
Piplängd 116,4 mm
Antal bommar i pipa 6
Visirlängd 220 mm
Kapacitet 6 skott
Avtryck justerbart förtryck, sluttryck och tryckpunkt. 1000 - 1360 gram
Avtryckaren justerbar vad beträffar släp och läge i varbygel och avtryckarestopp.
Finns även i kaliber .32 och konverteringsatser för kaliber .32 finns också på marknaden.


StommeHela stommet är tillverkat i kompositplast, pistolen har ju ganska många år nacken och inga direkta problem med valet av materiel
i stommen, har mig veterligen har noterats av ägarna av vapnen i fråga.
Precisionen i tillverkningen är som vanligt när det gäller Hämmerli
av hög kvalitet. Noterbart på bilden ovanför är mängden av kontroll lappar på utförd invägning som av någon anledning har lämnats kvar.
OBS också att vapnet som huvudsaklig en används för fältskytte är försett med 2 st pivikter. Pipvikter finnes i flera olika tyngder.

Tillägg till denna redogörelse år 2012, nu börjar slitaget i kontruktionsplasten ge sig tillkänna och alldeles nyss var jag i kontakt med en
ägare av denna pistol, som inte fick matningen att stämma, patronerna kom in för lågt i pipan. Detta berodde på att konstruktionsplasten
var så nedsliten där slutstycket glider i plasten i stommet att det fattades 0,15 mm.
Vi tog kontakt med alla kanaler i Tyskland på jakt efter ett nytt stomme.
Men tyvärr inget fanns att göra bara skrota pistolen och köpa en ny pistol.
Därav är en lite varning befogad, annars är detta en mycket omtyckt pistol.
Passningen mellan de olika delarna är ytterst god, tryckmekanismen är nedpressad i stommet utan låsning, lätt att demontera för
rengöring. Justering av tryckmekanism kan till stor del utföras utan att demontera tryckmekanismen
. Alla vitala delar i stomme är av
stål. Rengöring av stomme och demontering är mycket lätt att utföra, två skruv + demontering av kolv krävs.MantelMantel är även den utför i kompositplast, pipan är tillverkad i stål och är genom sin mittmatning 116 mm lång och fullt tillräckligt
för att uppnå en riktigt bra precision.
Pipan är låst mot stomme med en skruv på bilden "fastsättning mot stomme" Pipan är låst i mantel med spårryttare och
fjäderbelastad se "låsning pipa". Pipan är försedd med en främre kona som denna fjäder trycker mot en motsvarande kona i mantel,
detta ger en helt glappfri montering av pipan i mantel. Pistolen är mer än fullt funktionsduglig att skjuta femtio med
Pipans ingång med patronläge och patronstyrning och den stora patron utkastare porten. Samtliga metalldetaljer håller mycket hög
tillverknings kvalitet.


SlutstyckeSlutstycket är unikt i sin utformning och är fullt av vinklar och vrån, trots avsaknaden av snygga radier i bearbetningen verkar valet
av stål ha bidraget till en riktigt bra produkt, slutstycket är relativt lätt 170 gram.

Slutstycket på bild är försedd med en typ av progressiv rekylfjäder, det vill säga att två rekylfjädrar med olika hårdhet jobbar tillsammans.
I den första delen av rekylen är motståndet ganska lätt (mjuk fjäder) den sista sträckan av den bakåtgående rörelsen (hård fjäder) ökar motståndet betydligt och man får till en snygg och mjuk "landning" av slutstycket. Snyggt jobbat!

Viktigt är att regelbundet byta rekylfjäder, dels tryggar detta funktionen, men också livslängden på vapnet ökar markant.

Men tänk på att rekylfjäder och magasinets fjädrar arbetar i symbios, så kanske varannan, var tredje gång man byter rekylfjäder
är det dags att också byta magasinens fjädrar..Utdragaren verkar vara av mycket hög kvalitet och är låst med ett spännstift i slutstycket.
Slagstiftet är också låst med (2) två stycken spännstift det stora stiftet på 3 mm och det minsta stiftet som är inslaget i det stora
spännstiftet är på 2 mm. Denna lösning har jag aldrig sett förut och har lite svårt att förstå fördelen med.
Men tanken är förmodligen att det inre stiftet ska låsa det yttre stiftet...
Se bild nedanför
.Slagstiftet är som vanligt sätthärdad (ythärdat) tillverkat med hög finich, med fina radier för att undvika brottanvisningar.
Medelsvår att byta ut, tack vare den lite komplicerade låsningen. Demontera det lilla stiftet först, sedan kan det stora demonteras
Använd alltid drivdornar och ett bra underlag.


TryckmekanismNär jag ser denna tryckmekanism får jag som Gunde Svan säger "ståpäls". Här finns ju allt eller nästan allt, ett tryck som man visuellt
kan se vad som händer vid upphak och när man löser ut trycket och när man justerar in trycket. Så här ska det se ut.
Men med ett enda undantag, jag saknar låsskruvar för tryckinställningen!
På nästa modell SP 20 som har vad jag kan förstå en helt identisk tryckmekanism har man sparat ett par kronor i tillverkningen och
INTE fräst ut hålen i sidoplåtarna så att mekanismen är synlig, för att tjäna ett par kronor har man totalt förstört möjligheten att
justera in en av marknadens finaste tryckmekanismer på just modellen SP 20.
Men åter tillbaka till denna ytterst fina och lättjusterade 280 mekanism.
Här kan man rent schematiskt bilda sig en uppfattning om konstruktionen.
OBS att upphaket sker i två steg, dels finns det ett upphak mellan sear och hammarspärr-stycke och dels mellan hammarspärr-stycke
och hammare. Flera andra tillverkare använder samma metod att spärra upp hanen eller hammaren, båda dessa uttryck används
tyvärr flitigt i all svensk litteratur.

OBS att hanen visas i både uppspärrat och ej uppspänt läge.Mekanismen i upphakat tillstånd, som vanligt för Hämmerli, fina ytor bra tryck men saknar låsskruvar för justeringskruvar av tryck,
i övrigt en föredömlig bra tryckmekanism.
Relativt lätt att göra ren och justera in.
Tänk bara på att ha ett riktigt upphak där upphaksytorna för hane och sear överlappar varandra med minst 1mm, gärna mera.
Det är på sikt förrädiskt att skruva bort förtryckets längd och minska upphaksytorna's ingrepp i varandra för att erhålla ett
mycket kort eller obefintligt förtryck
. Detta sliter hårt på tryckmekanismen och risken för skador i hane och sear och automateld
ökar för varje skott som skjuts!
Det finns ett direkt samband mellan längden på förtrycket och hanens upphak mot sear, där ett mycket kort förtryck betyder ett
mycket litet upphak och vise versa.
Tänk också på att det måste alltid i alla tryckmekanismer vara en litet glapp innan avtryckaren tar tag i mekanismen, detta glapp
kan vara så litet som en halv tiondels mm, men det måste finnas ett glapp (spel).

OBS att hammaren INTE ska lösas ut utan ett mothåll finnes, annars kan tryckmekanismen skadas.Tryckets olika injusteringar, förtryck och sluttryck är enkla att justera, men justering av upphak's skruven fodrar att hela tryckmekanismen justeras om. Är du det minsta osäker AVSTÅ denna justering.
Jag kommer inte att i detalj beskriva denna tryckmekanism, jag har under åren skrivit mycket om tryck och tryckmekanismer, denna tryckmekanism skiljer sig inte så väsentligt att den kräver en unik beskrivning. Med andra ord egentligen inget nytt under solen.
Läs mera om denna tryckmekanism under artikel bara tryck

KolvKolven är i sedvanligt utförande med justerbara hylla, egentligen inget mer att orda om.

SikteSiktet är utfört i stål och befanns vara nästan helt glappfritt på den testade pistolen, lösa siktesblad i o9lika storlekar fanns med
när pistolen var ny och kan inhandlas på HÄ Sport, generalagenten i Sverige.
1 snäpp ger: 10 mm på 25 meter.Korn är helt konventionellt utförande, säkrat i mantel med en kraftig skruv och bussning.1 snäpp ger: 10 mm på 25 meter.

Magasin


Detta är också tillverkat helt i kompositplast så någon justering av läppar för patronförning lär väl inte gå att utföra.
Men plasten verkar vara mycket stark och egentligen är ju magasin en förbrukningsvara fäst de flesta har inte upptäckt detta ännu!

Lätt att demontera för byte av tryckfjäder, hela magasinet är låst med ett stålstift.Epilog

Min uppfattning om denna pistol är ganska klar, det är en mycket trevlig pistol att skjuta med , lätt att hålla ren och hyfsad lätt att
reparera.
Tryckmekanism av mycket hög klass,likaså pipa och slutstycke, samtliga tillverkade i metall.
Användningen av kompositplast kanske man vända sig mot? Men nu har ju denna pistol ganska många år på nacken (ca 15 år) och inga
larmklockor har ringt ännu om defekta delar i plastmaterialet, jo nu har det börjat med slitna stommen!
Kanske på lång sikt att valet av stål eller aluminium är ett säkrare kort? Men om detta vet jag absolut ingenting.
Pistolen är ganska stor men är mycket lätt i vikt hänseende, tack vare användningen av kompositplast, en material som
förmodligen inte utmattas lika fort som stål eller aluminium skulle ha gjort.
Detta är utan tvekan en pistol som jag kan rekommendera som ett bra begagnat köp, den har ett riktigt bra tryck med alla tänkbara
justeringar. Den har en bra Anatomiskt kolv och skjuter mycket bra, är på grund av den ringa vikten lätt att hantera i banskytte.
Kan sedan vid behov förses med pipvikter för fältskytte.

Till sist vill jag framföra ett stort Tack till Klas Svensson för lån av pistolen för denna artikel.

+ Ett stort plus för denna utsökta tryckmekanism, lätt konstruktion, lätt att plocka ner för rengöring, bra sikte, skjuter riktigt bra.

- Lite stor i format, kanske användandet av kompositplast förändringar långt fram i tiden?? Har redan nu 2012 gett sig till känna
nedslitna stomme omöjliga att laga och ingen ersättning finns.


Hämmerli som företag finns inte längre!
Saknar Svensk bruksanvisning.
Hämmerli finns inte kvar som tillverkare längre, är uppköpt av Carl Walther i Tyskland och nedlagt, men frågan om reservdelar är
följande, inga reservdelar tillverkas mera!
Men det lär finnas ett litet lager i Sverige.
Sportec är nu agent för den nedlagda Hämmerli, men är inte agent för Walther!
Generalagenten HÄ sport i Nyhamnsläge har slutat, numera hanterar Sportec i Åkarp dessa pistoler och Hämmerli,s produkter.Arne Nohlberg 2006 06 08 rev 2012 04