Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

Prästen Jonas Offrells revolver.


Prästen Offrells revolver

Denna gång gör vi ytterligare ett nedslag i den svenska vapenhistorien för att där finna en en teknisk begåvad präst som inte bara
kunde servera andlig spisning utan också konstruerade en Svensk revolver, Offrells revolver.
Denne Jonas Offrells var ett dåtida tekniskt snille och egentligen mera intresserad av olika tekniska konstruktioner än av att förmedla,
det kristna budskapet, detta mynnade ut i att han konstruerade flera olika vapen och tillverkade dessutom många urverk.
Att sedan denna vår präst också var samtida med den världsberömde Samuel Colt, med en lika världsberömd revolver gör inte
denna historia sämre
.

Prästen Jonas Offrell levde mellan 1805 - 1863 och föddes i Undersvik,s prästgård i Hälsingland, kom till gamla Uppsala 1825 för
att studera telogi, blev sedan prästvigd och tog ungefär samtidigt ett steg in i den svenska vapenhistorien.

Efter prästvigning började han sin prästerliga gärning som vice komminister i Kalmar i Uppland.
Därefter hade han liknande tjänster på orter som Alfta, Arbrå, Undersvik, Bollnäs, Högbo, Älvkarleby och slutligen Gamla Uppsala,
där han tjänstgjorde som komminister från 1847 fram till sin död 1863.


Vi kan i dag konstatera att helt utan något vetskap om vad som försig gick i den amerikanska vapentillverkningen satte Offrell igång
med sin framställning av det revolutionerande helt nya vapnet, en revolver.
Han sökte också patent och det första patent var för en fem skotts laddad revolver som sedemera utvecklades till en sexskotts
laddad revolver.

Under sin tid som kapellpredikant i Högbo bruk fick han tillgång till en verkstad som han fick låna pengar till, i denna verkstad fick
han verkligen utlopp för utlopp för sitt mekaniska intresse och kunnande.

Där utvecklade han sin idé om ett skjutvapen med roterande magasin, och 1841 fick Jonas Offrell patent på sin revolver.
Värt att notera är att det första patentet som Jonas Offrell tog ut var daterat till år 1841, lika noterbart är att Samuel Colt några år
före hade fått patent på sin revolver, detta faktum var båda helt ovetande om.
Kaliber på vapnen varierade mellan 7 och 11 mm, det kan synas märkligt i dag att inte använda standardiserade mått på ett
vapens pipa, men betänk att dåtidens vapntillverkare oftast tillverkade både vapen och kulor , helt enkelt i en passande dimension.
För att provskjuta sina vapen så anlades en provskjutningsanläggning inte så långt ifrån prästgården i Gamla Uppsala.
Det lär ha förekommit att kollegor var med vid dessa provskjutningar som ofta skedde på en lite ö.
Drömmen var att kunna leverera vapen till den Svenska krigsmakten, men tyvärr lyckades detta inte.

Det sades om honom att han ägnade mer tid och tankar åt sina uppfinningar än åt sin prästerliga roll.
Pengar kunde han aldrig sköta och en stor familj tillsammans med felslagna satsningar på sina tekniska projekt tvingande
honom i konkurs i början av 1860-talet.
Han avled 9 november 1863 och fick begravas på kredit, och fick ingen egen grav utan begravdes i samma grav som sin gamle
lärare i Uppsala.


Men prästen tekniska intresse skapade också andra tekniska innovationer, såsom gevär i kaliber 10,5 och upp till kaliber 16,9 mm
och dessutom urverk för klockor.
I dag betalas stora summor för Offrell revolver samlare i mellan på vapenauktioner.


Arne Nohlberg 2009 02 05 rev 2012 10


Läs mera om Walthers historia.

Läs mera om Guldsmeden Thore Eldh, uppfinnaren av GSP