Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Magasin bara något att stoppa skotten i. slut!

Magasin det är något som oftast faller glömska både vad
skötsel och funktion beträffar, trots att just detta vårt magasin är en viktig,
men tyvärr oftast bortglömd detalj i våra pistoler.
Så länge allt fungerar enligt önskemål så blir det oftast att denna detalj varken blir rengjord eller underhållen.
Vi förväntar oss bara att det ska fungera.

Men oftast är just magasinet en bov när matningen av patroner börjar att svikta, kanske har vi färdas i bilen och åkt
tjugo mil och får ge upp fälttävlingen på station 3!
Jag förmodar att detta påstående frambringar både onda tankar och en viss gammal bortglömd aggression dyker upp
ur det fördolda.


Det finns tre krav vi måste kunna ställa på varje pistols magasin!

1 Det ska rymma det antal patroner som behövs för vårt skytte. Detta krav är på inget sätt genomfört på alla vapen, det
finns ganska många vapen i kaliber .32 som har magasin som bara rymmer 5 skott och där skytten måste stoppa in det
sjätte skottet i patronläget!


2 Magasinet ska på ett aktivt sätt medverka till att våra patroner hamnar i pipans patronläget. Mer om detta senare.

3 Det ska vara lätt att demontera för rengöring, för magasinet befinner sig alldeles i närheten av pipans mynning när skottet skjuts
av och därav så blir det snabbt nedsmutsat av krutgaser och andra föroreningar
.

Bild 1 Typisk patronstyrning ( Ramp) Morini CM 22.

Det finns flera olika sätt för att eliminera magasinets påverkan på matningen av patroner in i pipans patronläge. Morini har ju i många
år haft en ramp för att styra in patronerna i patronläget, denna ramp gör då att det inte är så där riktigt noga med
patronens riktning vid matning från magasin och in i patronläget, huvudsaken är att patronen går högt.

Andra tillverkare har valt en annan metod och valt att patronen ska gå lågt in på en ramp för att kunna matas in i patronläget.

Bild 2 Hämmerli 280, s patronstyrning (ramp) i botten på pipan.

Bild 1 och 2 får då belysa väl fungerande patronstyrningar, båda dessa sätt att styra in patronen i pipan ställer inte så höga krav på
magasinen utan underordnar magasinens funktion en aning. Båda dessa system fungerar generellt mycket bra och ställer sällan
till problem.
Viktigt är att rampen oavsett om den finns i taket eller på pipans nedre del är någorlunda rengjord och fri från repor och andra
defekter.
Men att tillverka en pipa på detta sätt kräver betydligt mera arbete i produktion och är mycket dyrare för tillverkaren.


Det finns ett annat problem med matningen av patroner väl värt att betrakta och det är av tekniska skäl
så ligger inte magasinet i
nivå med patronläget, utan vår patron får förbereda sig på en något märklig resa, den ska först upp och sedan ibland vinklas till för
att rätt träffa pipans patronläge.


Med ovanstående redogörelse anser jag att vi med hull och hår kan kliva in i magasinets mysterier.

När vår pistol en gång i tiden konstruerades så räknade konstruktörern noga på både rekylfjädern och på våra magasinfjädrar, för båda
dessa måste vara i harmoni
och kunna jobba ihop som vilket arbetsgäng som helst. Sviktar den ena av dessa båda ja då stämmer inte
tajmingen och ett eldavbrott är oftast ett faktum.
Samma problem uppstår med gamla vapen utan ramper för matningen av patroner, där magasinet har en betydligt viktigare uppgift än de rampförsedda vapnen.


Typiska felyttringar är att det går att skjuta en eller flera stationer på en fälttävling, sedan börjar det krångla, med matningsproblem
som följd!


Därför vill jag redan här dela upp magasinen i rampförsedda vapen och vapen som saknar ramp.

Rampförsedda vapen:

Egentligen är inte magasinets kondition direkt och enbart avgörande för en bra matning av patroner, när det gäller rampförsedda vapen,
tillverkarna har gjort det lite lätt för sig och oss med denna ramp, men detta innebär INTE att man kan lämna dessa magasin åt sitt öde:
Magasinen jobbar precis på den smutsigaste punkten på vår pistol direkt i anslutning till patronläget.
Här läcker det ut krutrester och många andra föroreningar.

Så mitt råd är minst en rengöring per år och byte magasinfjädrar kanske var tredje fjärde rekylfjäder byte, eller vid problem.
Oftast är det inte så kritiskt med just patronförareläpparna på dessa magasin, förutom att magasinets läppar inte är skadade.
Det kan vara lämpligt om man köper en fungerande pistol att mäta upp patronförareläpparnas öppning och notera detta innan
eventuella problemen börjar.

Vapen utan Ramp:


Men så återstår en del gamla vapen och även en del nya vapen som helt saknar ramp och då ställer dessa vapen stora krav på rätt
injusterade patronförareläppar för att patronen ska ha en chans att komma rätt in i patronläget.

Här råder helt andra förhållande, dessa typer av magasin ställer oftast mycket större krav på skötsel.

Jag ska här välja ut en vapentillverkares magasin och det får då bliva High Standard (HS), detta på grund av att jag har ganska
mycket bilder på just dessa magasin.
HS har ju som många andra tillverkare valt att inte använda en ramp för patronstyrningen, detta är gammal konstruktion men
pistolen har ju varit med i ett krig, Vietnamkriget och fungerade bevisligen där.
Men detta är tveklöst ett vapen som ställer mycket höga krav på ett korrekt injusterat magasin för att kunna fungera.
Sedan detta vapen konstruerades har det naturligtvis flytet mycket vatten under broarna och nya lösningar har uppstått vad det gäller
magasinets förmåga att styra in patronen i pipans patronläge.
Bild 3 Typiskt magasin High Standard och flera andra tillverkare
använder samma magasin.

Bild 3 från vänster magasin, magasinfjäder patronförare och låsningen för magasinet.

Demonteras på följande sätt:

Tryck ner patronföraren med tex en träpinne ca 4 mm tjock, när patronföraren har tryck ihop fjädern helt, så kan låsningen för magasinet
dras ut för hand, håll kvar pinnen annars sprätter både patronförare och fjäder ut ur magasinet, montering sker på omvänt sätt

Det är av stor vikt att magasinet monteras precis enligt bilden, magasinfjädern är olika i båda ändar, den ände som har ett halvt varv
som avslut ska vara uppåt i magasinet.
Bild 4 ett typiskt väl använt magasin HS.

A och B är typiska patronförare läppar på en H S pistol, samma magasin användes på flera olika tillverkares vapen.
Principen är ganska enkel:

Flödescema för en patron från magasin till patronläget.

När patronen finns på plats i magasinet, så trycker magasinsfjädern upp patronen mot magasinets bakre läppar ( B ), dessa läppar
styr upp laddningsvinkel och när nu slutstycket har draget fram patronen så att den når fram till läpparna A såtrycks patronen
upp mellan pipan och slutstycket av magasinsfjädern, för att fastna mellan slutstycket och utdragaren, detta är den sista fasen
och patronen om den ligger rätt föres in i patronläget i pipan.


Magasin mått pistolen H S och flera andra.

A är måttet på de främre patronförare läpparna och B är då det bakre måttet på de läppar i magasinet som styr vinkel på patronen när den
lämnar magasinet.

Måttet A ska var någon hundradels millimeter större än vad en .22 kalibrig patron är, måttet A har som enda uppgift att styra patronen i sidled.
Men det är viktigt att dess läppar är parallella och fria från repor och andra förslitningar. CA mått på A läppar är 5,85 mm.

Måttet B däremot är det som styr patronens resa i höjdled upp till pipans patronläge, det är av stor vikt att dessa läppar är någorlunda
parallella och fria från defekter. Startmått på de bakre läpparna ska vara 4,7 mm eller oftast något mindre.
Om patronen matas för högt och går över patronläget, så minskas detta avstånd och tvärtom om patronen matas under patronläget.
Utför små justeringar per gång och testa igen.

Tyvärr är det så att en plåt av god kvalitet som det är i de flesta magasin har en förmåga att vid böjning, gå tillbaka inte till
ursprungsläget men en liten bit tillbaka.
Därför kan en justering fungera perfekt en dag men ha gått något lite tillbaka nästa dag igen, men ge inte upp till slut lyckas det.

Det kan vara bra att veta, att vårt val ammunition i högsta grad påverkar funktionen mellan detta magasin och patronläget.
Vid byte av ammunition är det oftast nödvändigt med en omjustering av magasinets läppar på denna typ av magasin.
Justerigen av läpparna

Utföres med fördel av ett hemma tillverkat verktyg, detta är en ca 5 eller 6 mm silverstålsbit, som är sågad en bit
i varje ände, en ände har ett vanligt metallsågblad som snitt, i den andra änden har ett tunnare sågblad gjort ett snitt.
Detta täcker då de allra flesta förekommande tjocklekarna på magasinens plåtläppar.
En vanlig tång skadar oftast läpparna på magasinet det gör inte detta verktyg.

Det finns också andra värdefulla tips om problemlösningar.

* Ett slitet magasin kan "kantra framåt" när slutstycket för fram patronen, är det för stort glapp, beroende på magasinet slitage,
så kan en påläggning av tex bladmässing på magasinet betydligt öka möjligheten till en bra matning av patroner.
Glappar magasinet framåt när slutstycket passerar magasinet så ändras ju direkt vinkel på patronen när den i slutfasen ska
nå slutstycket och patronläget i pipan. Detta går lätt att konstatera genom att för test använda tape som utfyllnad på magasinet.

* Även en kärvande utdragare kan ställa till problem, för just denna utdragare måste ju patronen trycka undan när den ska komma i
rätt läge i slutstycket.

* Sliten rekylfjäder orsakar oftast också en dålig matning, men då brukar inte avtryckaren spärras upp och på detta sätt ge andra
problem.

* En spänstig rekylfjäder och en slapp magasinfjäder däremot bäddar för problem, med matning av patroner i rätt läge och i rätt tid!

* Varje magasin har en indexering i höjdled, blir denna sliten och magasinet kommer för långt ner ställer också detta till problem, men
även detta går att lösa.

* Skador i patronföraren ( den lilla plastbiten som patronen vilar emot) kan också orsaka problem, demontera magasinet och slipa
bort felet i patronföraren.

* Magasinfjädern kan expandera och lägga sig mellan patronföraren och magasinets vägg och låsa upp patronföraren, lätt att trycka
ihop eller byta ut fjädern.

* Tajmingen är mycket betydelsefull här.

Avsikten med denna artikel.

Min tanke bakom denna artikel är och var att kanske du som har problem med matningen av patronerna från magasin till pipa.
kanske kan få en ny infallsvinkel på ditt problem , men framförallt veta att du inte är själv med dina problem.

Kan det då vara en lösning att köpa ett nytt magasin? Det finns ingen garanti att detta löser problemet!

Det mesta av de ovanför relaterade problemen försvinner mer eller mindre helt med en rampförsedd pipa.

Epilog

De moderna ramplösa pistolerna har av ekonomiska skäl oftast inte ramper, men har en helt annorlunda typ av magasin, eller med andra
ord en utvecklad form av magasin, med betydligt bättre egenskaper. Men kommer ändå till korta vid en jämförelse med rampförsedda
vapen.
En av de allra vanligaste anledningar till vapenfel på en fältrunda är tveklöst matningsproblem, när det gäller banskytte finns ju tiden till att
både plocka bort ett defekt matad patron och få in en ny patron.
Var rädd om ditt magasin och sköt det väl, på många vapen är det med stor sannolikhet just ett defekt magasin som ställer till med
matningsproblem.


Arne Nohlberg 2012 04 10