Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Mot nya mål!


Kanske kan rubriken låta lite väl ambitiös och mera tyda på mental träning än vad som är det egentliga målet, mål att skjuta på
.
Fältskytte träningen ute i våra klubbar drar oftast ett ganska stort antal medlemmar och trots en viss sparsamhet när det gäller
att byta ut fältmålen, så vet framförallt kassören men säkert också flertalet av medlemmarna att kostnaden per år är ganska hög.
Även en tävling genererar ju stora kostnader i form av nya fältmål, visserligen kan en del av dessa fältmål "återanvändas" som
träningsmål i föreningens verksamhet, men kostnaden är ändå betungande.

Jag har sedan tidigt våren 2006 inventerat vad som finns att göra för att minska denna kostnad och samtidigt ligga kvar på en hög
kvalitets nivå, olika företag som tillverkade papp lämpliga som bakgrunds material kontaktades, men om jag inte köpte in en container
så var priset per kvadratmeter mycket högt.
Nästa steg var att gå ett steg längre ned i förädlingskedjan och testa träskivor och ganska snart föll blickarna på den riktigt billiga
masoniten. Masonit kan i dag inhandlas i mått ca 1200x2500 mm för 35,90 på Cheapy i Skövde.

Egna figurer med masonit bakgrund

Efter många ganska omfattande tester så var bakgrundsmaterialet testat och detta till stor belåtenhet. Masonit är mycket billigare än
pappkartong och står sig mycket bättre mot beskjutning än papp och är perfekt för vändmål på grund av dess styvhet. En annan viktig
önskvärd egenskap är att det är lätt att klistra över skjutna skott, lapparna får ett bra fäste tack vare att masoniten inte svajar bort.

Men att skjuta på brun masonit gör ju ingen skytt glad i längden så även ett mera verkligt mål måste till för att få ett färdigt mål att
beskjuta.
Det finns då två alternativ 1 att köpa ett helt färdigt mål i papp och skjuta vidare, eller att själv tillverka bakgrundmaterialet (masonit)
och sedan limma på en inköpt tapet föreställande målet.
Men egentligen finns också ett tredje alternativ, mer om detta senare.

Gesab skyttetjänst finns alternativ både som färdiga målfigurer och som tapet för att själv tillverka bakgrunden till målet, ett par
exempel:

Mål C20 svart tapet 2,00 kronor per stycket lite billigare i storförpackning
Mål C20 orange
limmat på papp 7,00 kronor färdigt att skjuta på.

Mål C30 svart tapet 2,50 kronor per styck lite billigare i storförpackning
Mål C30 orange
limmat på papp 9,50 kronor färdigt att skjuta på.

Mål C30 svart tapet 3,50 kronor per styck lite billigare i storförpackning
Mål C35 orange
limmat på papp 11,50 kronor färdigt att skjuta på.

        


Det tredje alternativet


Med hjälp av en dator och ett bra program tex Adobe Photoshop kan vilka figurer som helst skapas fram, men här ska vi naturligtvis
respektera de eventuella CopyRight som eventuellt kan finnas när det gäller fältmål??
Men att skapa en cirkel på tex 20 cm kan på inget sätt anses som ett brott mot en copyright regel.
För i lag går det inte skydda ett dylikt mål.
Att skapa i datorn olika andra figurer ska absolut inte krocka med lagen om upphovsmanna rätt.
Är du osäker kontakta utgivaren av målen och efterfråga om målet är skyddade mot kopiering.

Det förvånar mig att inte förbundet som godkänner våra olika fältmål också har en rätt att använda dessa mål för mångfaldigande, det
borde ju kunna finnas godkända fältmål för nedladdning på förbundets hemsida???
Lätt att ladda ner och skriva ut med en bra skrivare eller laser skrivare! (OBS EJ Bläckstråleskrivare, ej vattenfast bläck.)Bild 1 Masonit mål med text som inte skulle vara helt fel om den fanns på originalmålen!


Tillverkning av bakgrundsmål i masonite.


Sälva masoniten inköpes på ett byggvaruhus eller liknade företag, sågas sedan upp i lämplig storlek. Just när det gäller storleken har
jag funnit att genom att göra bakgrundsmålet lite större en ca 3 cm bred ram, se bild så vinner man mycket i själva fastsättning av
målet mot målstället.
Själva tillverkningen av masonit målen kan ske med en sticksåg, handsåg, bandsåg eller en cirkelsåg och är mycket lätt att genomföra
Masonit är ett lättarbetat material.   Bild 2 och 3 Efter ca 400 skott blandat 22 och grovt

Limmning av tapet föreställande mål mot masonite.


Jag har använt ett Hernia tapetlim för vinyl och non wowen tapeter, en liten plastlåda räcker mycket långt, bra är att välja ett någorlunda
vattenfast lim. Själva tapetseringen av pappermålet mot masoniten är "lätt som en plätt" limma på masoniten tryck dit pappert mot målet
och släta ut. Låt torka något dygn sedan är allt klart att använda.
Jag har även borrat hål för uppsättningen av målet på två sidor för att kunna lätt sätta upp målet, se bild 1

Ett mycket väl använt/inskjutet mål, men fortfarande fungerande träningsmål.

Epilog

Det är min erfarenhet, grundad på en normal skjutperiod över en sommarsäsong, att masonit målet är klart överlägsna pappmålen i alla
avseenden. En klubbkassör i min närhet räknade fram att fältmålen kostade runt 10,000 kronor per år för klubben, här kan man säkert
spara in uppåt kanske 8000 kronor och till på köpet få mycket bättre fältmål.
Varför inte prova och bedöm själv!
Mot nya mål!


Arne Nohlberg 2006 10 02 rev 2012 09