Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

Mystiska klick i en S&W revolver med K -stomme.

Våra smith & wesson revolvrar är kända för att ha en hög tillförlitlighet och denna tillförlitlighet kräver egentligen bara
att ägaren av vapnet sköter rengöring och nödvändig service för att kunna ha en trogen kompis ute på fältbanan eller
i banskyttet i många år.
Med andra ord så ställer inte detta vapen så stora krav för att ha en god funktion, men till och från krackelerar även den
finaste yta och problem uppstår.

Jag har skrivit ganska mycket om S&W revolvrar förut och rekommenderar läsaren att ta del av dessa artiklar vid
eventuella andra problem som inte tas upp i denna artikel, som ska handla om ett av de svåraste problemen att
upptäcka på en annars utmärk konstruktion av en väl fungerande revolver.

Artikeln ska sålunda handla om ett problem som många, även rutinerade vapensmeder har gått bet på inte bara en
gång utan flera gånger.
Klick problemet framträder sporadiskt, det kan gå bra att skjuta 50 - 90 skott och allt fungerar perfekt, men det kan
också inträffa en klick, var 10 skott eller var tvåhundrade skott.

Rent visuellt så kan man se att inslaget i tändhatten är betydligt mindre än i andra patroner som har detonerat,
då börjar oftast en tröstlös byte av delar, först spänns slagfjädern upp eller byts ut och samma problem uppstår,
nästa steg är oftast att byta
slagstiftet. Slagstiftet som är lösttagbart och fjäderbelastat på de flesta S&W revolver med K-stomme.
Men problemet kvarstår.
I nästa fas så byts oftast hanen ut, men med samma dåliga resultat, ibland klickar vår revolver.

För ganska många år sedan drabbades jag själv av ovanstående problem, fick finna mig i att under en kort tid få
eldavbrott efter eldavbrott på fältrundan utan att kunna finna felet på mitt egna vapen en S&W Modell 16.
Men skam den som ger sig, efter många timmars funderande och tester hittade jag till slut felet och har sedan
hjälpt ett antal revolverägare som har varit benägna att helt ge upp sitt vapen.


Bild 1 slagstift och bussning är felfria.

Bild 1 visar en bussning eller kanske rättare benämnd guide, som faktiskt är lite konad inte bara inuti utan också utvändigt,
bussningen är pressad på plats i revolverns frame/stomme och är som synes konad i överkant för att rätt kunna styra in
det fjäderbelastade slagstiftet mot tändhatten.
Man måste tänka sig rörelsen på slagstiftet som har en cirkelformad rörelse.
Tryckfjäder på bild 1 är för att slagstiftet som sitter fast i hanen med ett spännstift ska ha en stabilt läge pekande upp mot
"taket" inuti bussningen.
Detta innebär att slagstiftet på sin resa fram till tändhatten, släpar i "taket" på bussningen eller guiden som för slagstiftet
fram mot patronens tändhatt,

Bild 2 ska illustrera problemet

Problemet

Uppstår när det fjäderbelastade slagstiftet på hanen ska nå fram till tändhatten på patronen, hanens slagstift
passerar då en bussning som har till uppgift att styra slagstiftet rätt mot tändhattens centrum.

Vad som händer är att slagstiftet på sin väg genom denna bussning, hakas upp av en liten skada i bussningens "tak"
Slagstiftet hoppar till och fastnar under en mycket kort tidsrymd och förlorar en stor del av sin kraft och klicken är
ett faktum.

Förloppet är så snabbt att du inte kan se problemet med blotta ögat, därav går det INTE att provocera fram felet vid en normal
funktionstest på arbetsbänken.
Man måste helt enkel känna till att ett sådan problem kan uppstå och också dess lösning.

Bild 3 slagstiftet

Problemlösningen

Det finns faktiskt två lösningar varav den första är INTE att rekommendera men kan vara en nödåtgärd, mycket temporärt,
i brist på annan bättre temporär lösning.
Det är att runda av slagstiftets spets, så att det mer eller mindre antar formen av en boll, detta är en nödlösning.
Det riktiga problemlösningen är att byta bussningen för slagstiftet och ibland (ofta) även själva slagstiftet.

Bild 4 Bussning/guide

Åtgärder

I första hand byta bussningen och om slagstiftet ser dåligt ut, byt också detta, båda dessa delar kostar en spottstyver
i jämförelse med vad resor och frustation för en misslyckad tävling innebär.
Bussningen är som sagt pressad på plats och kan ganska lätt pressas eller slås ut med en dorn från den sida som hanen finns
, detta kräver då en demontering av hanen. Skulle inte bussningen INTE sitta fast efter byte går det att använda loctite eller också
göra ett par körnslag för låsning av bussningen..

Bussningen ska med andra ord komma ut där trumman finns.
Vad som är mycket viktigt vid ett byta av bussningen eller guiden för slagstiftet är att den vänds rätt, det konformade
uttaget i bussningen ska peka uppåt.


Slagstiftet är fastsatt med ett spännstift i hanen, samma där använd en don och demontera detta, men var försiktig
med den lilla tryckfjädern under slagstiftet den vill gärna sprätta iväg.

Bild 5 bussning på plats i stötbotten

Epilog

Första gången jag ställdes inför det här problemet, kommer jag aldrig att glömma det innebar en stor frustation
och många sömnlösa nätter att inte veta vilken åtgärd som var den rätta.
Jag provade allt och befann mig slutligen i en återvändsgränd som tycktes mig hopplös att
komma ut ur. Men till slut efter många timmar så hittade jag felet och upplösningen var överväldigande.
Kan man då minimera risken för att detta problem ska uppstå? Kanske inte helt, men jag är noga med att dels göra rent
i bussning och på slagstift men även ge hanens slagstift spets en tunn hinna av fett när jag servar min revolver.

Genom googles översättnings möjligheter så strömmar det in på min hemsida: Tyskar, Holländare, Belgare, Fransmän,
Pollacker, Engelskmän, Amerikanare, Ungrare, Letter, Balter, Finnländare och många andra nationer, som förut inte
kunnat ta del av mina artiklarna på det Svenska språket, men nu är det lätt att översätt sida efter sida,
mycket välkomna till er alla..

Arne Nohlberg 2010 01 22 rev 2012 04