Ögats fokusering vid skytte
Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterÖgats fokusering vid skytte.


Vi vet alla hur viktigt det är att rätt fokusera på korn och sikte, ständig påminns vi under vår utveckling som
skytt, hur viktig
denna fokusering verkligen är.
Ganska snart tar vi till oss vikten av denna fokusering, men ändå kan vi notera att skottet inte träffar där
vi avser.
Men för att då skapa förklaringar till varför inte skottet träffat där vi riktat, för ingen riktar väl på en sexa
som exempel, kan vi lätt konstruera en mängd av förklaringar, samtliga mer eller mindre bra underbyggda
för att förklara det dåliga skottet.

Detta är också utmärkande lite längre fram i skyttens utveckling, att kunna konstatera att tre eller fyra skott
sitter inom en godkänd cirkel ut från mitten på tavlan, men ett eller flera skott placeras slumpmässigt långt
ut i periferin!
Detta förklaras ofta med dåligt avtryck, skottet har ryckts av osv...
Naturligtvis finns denna möjlighet till förklaring likaväl som att eleven kompenserar för en förväntad rekyl,
men dessa fel följer alltid ett visst mönster och är ofta relativt lätta att upptäcka.
Vid en förfrågan till ett antal skyttar under utbildning med frågan: Fokuserar ni verkligen på korn och sikte,
så var svaret unisont alltid "J A det gör vi."
Men träffbilden på tavlan berättade en helt annan sak!

Ögats primära och sekundära fokusering.

De flesta av oss som någon gång framför en bil har kunnat notera att det går riktigt bra att avläsa
hastighetsmätaren och ändå få en någorlunda bra uppfattning om omgivningen.
Detta får framstå som ett belysande exempel på ögats primära och sekundära möjlighet till fokusering.
Men vi kan samtidigt som vi fokuserar på hastighetsmätaren, ändå uppfatta omgivningen om än lite mera
diffust så kan vi ändå anse oss ha en hyfsad kontroll över omgivningen.

Det primära fokuserande seendet är det seendet som ger oss små detaljer med bra skärpa och får oss att uppfatta
även mycket små detaljer med hög precison
.

Det sekundära seendet är starkt begränsat när det gäller små detaljer och även precision, är utan skärpa
och ganska diffust.

Detta är en naturlig begränsning på ögat som absolut inte kan fokusera på två olika avstånd på en gång!
Exakt samma förhållande som gäller för en kameralins.
Vad vi kan göra åt detta faktiska förhållande är egentligen inte så mycket, vi får mer eller mindre acceptera
att så är detta organ konstruerat och anpassa vårt skytte därefter....

Kan vi då styra vårt ögas primära och sekundära seende, javisst med träning kan vi få ögat att fokusera
där vi behöver ha fokus..
Men vi ska ha klart för oss att ögat sedan barnsben har lärt sig ett mönster för denna fokusering och detta
mönster och skytte stämmer inte alls in vad vi har lärt vårt öga, naturligt för ögat är att fokusera med det primära
seendet på målet och det sekundära på korn och sikte.

Det är just denna styrning och brister i styrningen som denna artikel handlar om.

Ögats fokusering vid skytte

Låt mig för en kort stund återvända till eleverna som alla var helt övertygade att dom verkligen fokuserade
på korn och sikte, eller kanske rättare utryckt på korn och att kornet ligger i mitten på siktet.
Men innan jag går in mera djupare på vad som händer gör gärna detta experiment vid nästa skjutning.

Ta upp pistolen och rikta in dig i tavlan på som exempel en femma!
Hur känns detta?
javisst det känns helt fel, ändå är det den riktningen som du har när du omedvetet skjuter denna femma!

Oftast känns det som att korn och sikte ligger rätt och i riktpunkten, avfyrningen går perfekt och ändå sitter
det där J--la skottet i femmans ring!
Du vet eller känner med dig trots resultatet på tavlan att skottet du sköt var helt rätt!

Med stor sannolikhet, händer följande senario : Under inriktningen glider ditt ögas primär fokusering över från
korn och sikte och in i målet
, så när skottet går finns inte den förutbestämmda inriktningen kvar på korn och sikte,
fast du inte vet det, så siktade du på en femma när skottet gick och fick verkligen en femma framme i målet.
Men du är helt övertygad om efter skottet har avlossats att du verkligen låg rätt i riktpunkten men korn och sikte!

I all litteratur om pistolskytte så påpekas vikten av fokuseringen på korn och sikte och redan de första skjutpassen
börjar detta mantra att hamras in i eleven, vikten av att alltid fokusera på korn och sikte och de flesta skyttar tror
verkligen att de gör detta.
J ag vågar påstå utan att på något sätt undervärdera följande teknik: skyttens utgångsställning, avtryck,
inriktning mot mål osv.
Att den absolut största felkällan till ett dåligt skott är att i skottögonblicket så saknas fokuseringen på korn och sikte:

istället söker sig ögat med automatik mot målet och lägger den primära (mest värdefulla och mesta exakta fokuseringen)
på målet, istället för på korn och sikte!

Frågar man då skytten efter ett misslyckat skott, kan han eller hon bekräfta att inriktningen korn och sikte var
perfekt, men skottet tog ändå långt ute i tavlans periferi!

Problemlösningen.

Läser man litteratur om skytte så kan man inte undvika just detta mantra ” Fokusera alltid  på korn och sikte”
Men ingen talar om hur denna fokusering ska gå till?
Vi människor är ju unika så till vida att vi uppfattar och lär oss och anpassar oss på olika sätt till en ny situation, i
en verksamhet som tex. skytte kan man som skjutledare / klubbtränare se att olika elever gör olika snabba
framsteg.
En del elever lyckas ganska snabbt att gör stora framsteg och klarar av de stipulerade 46,na ganska snabbt,
medan en annan del av eleverna har det ganska kämpigt att nå samma resultat.

Detta till trots att de fått alla samma grundutbildning och samma hjälp under inlärningen.

Man kan rent av genom att se på eleven när han eller hon skjutet notera både en stabil inriktning och ett
bra avtryck, men ändå hamnar skottet, ett eller flera långt utanför riktpunkten.

I vårt dagliga värv så tränas inte ögat i så många naturliga situationer att arbeta med både det primära och
sekundära seendet.
Med ett belysande undantag som då gäller bilkörning, men inte ens denna naturliga träning verkar fungera,
detta kan man med stor säkerhet notera efter att ha sett trafikanternas framfart på vägar och gator!

Med ovanstående redogörelse som grund vågar jag mig på att ge råd om hur man upptäcker och botar detta
allt för vanliga fel.
Vi måste träna upp ögats förmåga att kunna fokusera på korn och sikte med det primära seendet, det
sekundära seendet reserverar vi, eller används för för målet.
Vi måste förhindra att ögat mer eller mindre med automatik vandrar bort med det primära seendet från
korn och sikte mot målet.

Att träna upp denna förmåga är absolut inte slutförd på några dagars intensiv träning, utan tar ganska lång
tid att etablera, för en del människor går denna anpassning eller styrning av ögat snabbare än för andra som
kanske kräver längre tid för samma inlärning.

Utan att ha ammunition i vapnet: Börja med att fokusera korn och sikte med det primära seendet redan när
du fattar ditt vapen och reser det mot ett fingerat mål, släpp sedan INTE denna fokusering vad som än sker.
När du kommer upp i ditt fingerade mål ligg kvar normal skjuttid men avlossa inte något skott. TÄNK
primär fokuseringen!

OBS koncentrera på korn och sikte med det primära seendet, INTE med det sekundära.

Märker du att du börjar tappa denna fokusering, ögat glider i väg mot måltavlan, lägg ner vapnet börja
om igen, en stenhård och konsekvent träning på fokusering med det primära seendet på korn och sikte
krävs av dig som skytt.
Bry dig inte om det sekundära seendet i denna inledande träning, vi ska ju ändå inte skjuta till att börja
med.

I nästa fas kan vi börja att skjuta mot en vit tavla gärna en precisionstavla som vi placerat med baksidan
åt oss, det ska absolut inte finnas något att rikta mot.
Börja skjutningen som vanligt och rikta in i ditt normala rikområde och skjut av skottet.

Skjut lugnt och säkert och använd din mentala hylla som riktpunkt/grund för denna övning, räkna med att
ditt öga kommer av gammal vana att ibland försöka att ta över och försöka att hitta målet som egentligen
inte finns nu.

Detta är helt naturligt men naturligtvis inte önskvärt!

Börja då om grundträningen med att fokusera på korn och sikte med det primära seendet osv...
Hur ser din träffbild med den vita tavlan? Bättre eller sämre?
På den vita tavlan finns inga störningar för ögat att låsa in sig på och i de flesta fall ger detta en klart
förbättrad träffbild.
Men återigen så måste vi snabbt komma tillbaka till vår ringade pistolskyttetavla och träna in att fokusera
med det primära seendet, på korn och sikte, med den naturliga frestelsen som den svarta cirkel utgör för
ögats fokusering.

Var beredd på att detta kan ta en tid beroende på hur fort hjärnan och ögat förmår att ställa om sig till
detta nya förfarande.
Men var övertygad om att detta kommer att ge dramatiska förbättringar, inte för dom som redan i dag
ligger och snittar på 47 - 49, men för de flesta andra sportskyttar.
Samma förhållande gäller naturligtvis för fältskytte.

Epilog

Att med automatik få till den automatiska fokuseringen av det primära seendet på korn och sikte och hänvisa
det sekundära seendet till målet, kräver ganska mycket träning.
Men är kanske den metoden som tillsammans med ett bra avtryck ger den absolut största utdelningen, när
det gäller skytteteknik.
Med denna artikel vill jag belysa vikten av att RÄTT fokusera på korn och sikte, naturligtvis brygger inte en
rätt fokusering över alla andra tänkbara tekniska brister, men kunskapen om rätt fokusering utgör defenetivt
ett kraftfullt verktyg  att användas för utbildning av skyttar.

Även med det mest perfekta avtrycket och en grundställning enl modell perfekt och en bra och nästan
helt stilla inriktning är i sammanhanget nästan värdelös om pipan pekar åt fel håll!


Vikten av att RÄTT kunna fokusera korn och sikte ger med stor sannolikhet också en förklaring varför vissa
skyttar mycket fortare än andra i en grupp snabbare lyckas att skjuta för licenskraven.

Det är ingen tillfällighet att denna artikel helt saknar bilder, detta är för att inte avleda ögats primära seende
från textens värdefulla innehåll.

Lycka till med skyttet!

Arne Nohlberg 2006 05 17 rev 2012 03

Bra optiker för skytteglasögon i Skövde på Synsam Björn Hellqvist tel 0500 415500