Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterDe första semi automatiska pistolerna.

När vi tar oss en titt på vår pistol är det lätt att bringas uppfattningen att detta är ett mer eller mindre teknisk underverk, ganska nyligen
utvecklad och med HiTech tänkande i konstruktionen.
Kanske har du som jag, suttit och beundrat tekniken och utförandet på de tekniska detaljerna i en semiautomatisk pistol.
Kanske har du också funderat på hur gammal är denna konstruktion är och vad har skett under utvecklingen av pistolen?
Historia, konstruktion och kanske något lite om framtiden för vapenindustrin, det är vad denna artikel ska handla om, och då
speciellt om våra semiautomatiska pistoler.

Men låt mig först påtala att de vapen som kommer att figurera i artikel är förklarliga skäl inte alla tillverkade pistoler, utan endast
ett fåtal pistoler som på något sätt har gjort sig mera kända än andra, har fått äntra arenan.
Det kan vara på sin plats redan i ingressen av artikel påtala att vapenindustrin, på våra breddgrader befinner sig i och har befunnit sig i
en ganska allvarlig kris sedan många år tillbaka. Ett belysande exempel på just detta är den europeiska vapenindustrin, när det gäller
handeldvapen, för vem kommer inte ihåg, för att nämna några, tillverkare såsom Hämmerli, Unique och många flera som har antingen
gått i konkurs eller har köpts upp av andra bolag för att på sikt helt försvinna.

Semiautomatisk pistol

Men första av allt kanske vi ska klara ut termilogin, vad är en semi automatisk pisto?. Detta är en halvautomatisk pistol och kräver att vi
manuellt sätter igång ett förlopp för att den ska fungera. Vi måste då göra en mantelrörelse, för att spänna upp hanen och få den att
hakas upp av den del av avtrycksmekanismen som kallas på engelska SEAR. Ganska fritt kan vi översätta ordet SEAR till en tryckfördelare
och det är precis vad det är.
Nu står vi där med en skjutklar semiautomatisk pistol som är halvautomatisk så fort vi trycker på avtryckaren under förutsättning att vi har
skott i magasinet.

Historien om den semiautomatiska pistolen

År 1883 konstruerar en herre vad namn Hiram Maxim, det absolut första maskingeväret i historien. Hiram föddes i USA och var en teknisk begåvning med många banbrytande uppfinningar, år 1881 emigrerade Hiram till England och bosatte sig i närheten av Kent, där han också
grundlade ett lite företag med vapenutveckling som grund Maxim company.
Som en spinn-off från uppfinningen av maskingeväret kom då den semiautomatiska pistolen att se dagens ljus. det var egentligen ganska
små modifieringar som skulle till för att förhindra att vapnet gav automateld och kunde använda för enskotts eld.
Även Hiram insåg dessa möjligheter och presenterade ett handeldvapen omkring slutet av 1880 talet.

Bild 1 Borchards semiautomatiska pistol

Men den kanske mest framstående utvecklaren av den semi automatiska pistolen är kanske ändå Hugo Borchard som levde och verkade i Berlin.
Denna Hugo Borchard lyckades år 1893 - 1894 applicera en vissa delar av Hiram's konstruktion av ett maskingevär, till ett handeldvapen.
Kaliber var 7,65x25 mm, denna pistol kan med ganska stor säkerhet anses som kanske den allra första semiautomatiska pistolen.
När det gäller historia finns det ju alltid olika åsikter om vem som var först, men låt oss i detta fall anta att så var fallet.
Redan vid första anblicken kan vi utan tvekan ana släktskapet med de pistoler som i dag användes, med andra ord, inte så mycket nytt
under solen!
Det är signifikativt att de flesta vapen, dock ej alla, har, konstruerats här i Europa. För oftast förknippar man de amerikanska namnet Colt och
Smith & Wesson med nästan alla former av nytänkande vapenutvecklig, men så är inte fallet.

Bild 2 Principen för Borchards pistol 1893-94.

Vi kan direkt se släktskapet med den senare utvecklade Luger pistolen, på bilden ser vi den för Luger så karakteristiska piplåsning
systemet med det så karrakteriska knäleden.
Just denna form av piplåsning var riktigt hitech i slutet på 1800 talet och kom tyvärr att leva vidare i många år in på 1900 talet för
att sedemera ersättas av det överlägsna Brownings systemet. ( John Browning USA).

Nackdelen med detta låsningsystem var att det krävdes en mycket bra precison vid tillverkningen och att slitna vapen tenderade att
inte låsa upp, med ganska katastrofala följde för skytten.

Vi kan omdelbart se att det finns många likheter med de pistoler vi idag använder, greppet har nu fått en annan lutning,
knäledslåsningen har ersatts av en Browningslåsning, men i stora drag ser vi ganska många likheter med vad vi idag håller i handen.
Kanske det kan vara på plats att berätta lite mera om just knäledslåsningen, denna presenterades som vi redan vet av Borchard
och utvecklades senare till att användas i alla lugerpistoler.

Detta med knäled, kan ju vid en första anblick synas vara ett elegant sätt att låsa upp slutstycket mot pipan vid avfyrning, men i
verkligenheten var detta ingen riktigt bra metod, den ställde höga krav på tillverkningens nogrannhet och efter ett ett antal
Svenska befäl fått slutstycke och knäled i huvudet under skjutövningar, förbjöds allt skytte med detta vapen i det Svenska försvaret!Bild 3 Mauser C96

Året 1896 presenterade den över hela världen välkände tyske vapentillverkaren Mauser, sin första pistol, en pistol som sedemera
tillverkades i över 1 000 000 exemplar under åren 1896 tom 1936.
Gevärstocken användes naturligvis för att få upp precisionen vid skjutningen, denna stock var avtagbar och samma funktion fanns
även att tillgå på vissa sentida Lugerpistoler.
Kaliber var från första början 7,63x25 mm. Sedemera tillverkades många vapen i kaliber 9 x 19 parabellum.
Nu var arbetet igång på fullfart i den Europeiska vapenindustrin, samtliga vapensmedjor gick på fullvarv och första världskriget stod
inför dörren.
Arbetet med att förfina vapnen och utveckla flera kaliber tog full fart, nu gällde det att möta den efterfrågan som fanns över hela
världen.
Detta vore ett vapen värt att väga in vid en vapenkontroll, eller hur?Bild 4 Browning M 1900, år 1900

Nu tar vi steget över atlanten till USA

Den första semi automatiska pistolen utvecklades av den mycket välkände vapenkonstruktören John Moses Browning, vars olika modeller
tillverkades av Colt i USA och även av den Belgiske tiillverkaren FN (Fabrique Nationale).
Den första konstruktionen var i kaliber 7,65 och modellnamnet är Browning M 1900, nu kan vi se en mycket tydlig likhet med de pistoler
som idag finns på marknaden.
Browning är en av de allra mest kända vapenkonstruktörer och har följaktligen konstruerat mängder av både vapen och ett nytänkande
vad det gäller konstruktion.
John Moses Browning föddes 1855 i Utah i USA och verkade där till sin död 1926, vad kanske Browning är mest känd för är förutom
piplåsnings systemet även uppfinningen av slidlagringen av mantel mot stomme.
Massor av uppfinningar kantar denna mycket aktiva uppfinnares väg genom livet.

Bild 5 Colt 1911 senare modell

En legendarisk pistol, förmodligen den "grabbigaste" av alla pistoler, gärna då i riktigt grov kaliber, kanske kaliber 45ACP !

Denna pistol är kanske den mest välkända av John Brownings konstruktioner, läs
mera om Colt 1911 i modern tappning.Epilog

Med ovanstående redogörelse som grund är det kanske lättare att förstå att ingen egentlig banbrytande utveckling har skett från 1893.
För man skulle kunna, kanske lite elakt, påstå att det är bara kosmetiska förändringar som har skett sedan Hiram Maxim konstruerade
den första kulsprutan som lade grunden till den Semi automatiska pistolen, så som vi ser den i dag.
Naturligtvis saknas det pengar i vapenindustrin för att genomföra en egentlig forskning och nyutveckling, eller är det så att den första konstruktionen är och var helt oöverträffad, detta låter jag dig själv bedöma.

Arne Nohlberg 2007 11 03 detta nådens år. rev 2012 10

Som vanligt finns jag där tillgänglig via mail, men var vänlig ring inte.