Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Anslagsenergi för licenspliktiga halvautomatiska luftpistoler

Vi i Sverige är i vanlig ordning (höll jag på att skriva) det enda land i hela Europa mig veterligen som kräver en vapenlicens för
en vanlig luftpistol, i kaliber 4,5 mm.
Att grövre luftpistoler med en hög utgångshastighet, kan motivera en licens det har jag däremot en förståelse för.

Detta krav gäller då endast för halvautomatiska luftpistoler med en anslagsenergi på 3 joule eller mera mätt vid ett avstånd av
fyra meter från mynningen.


Denna bestämmelse som man med gott fog, kanske kan hoppas att den i framtiden försvinner när man förhoppningsvis börjar
att harmonisera vapenlagstiftningen inom EU?

Personligen har jag mycket svårt att se syftet bakom detta krav! Hur jag än har funderat så kan jag inte på något sätt finna en
logisk förklaring till detta krav
.
Men den gav ju mig en anledning till att skriva en kort redogörelse för vad som gäller nu och hur man ska tolka och försöka att
leva efter detta krav.


Vapenlicensen krävs för licenspliktiga luftpistoler, med ett föreningsintyg precis som för ett vanligt krutvapen, hurvida denna
"licenspliktiga" luftpistolen kommer att belasta den egna vapengarderoben här skiljer sig uppgifterna åt.
Helt klart är det inte, men det borde vara så, att även myndigheten ser detta licensförfarande med mindre kritiska ögon.Steyr LP 50

Vilka pistoler gäller det?

Alla semiautomatiska luftpistoler (flerskottspistoler) med en anslagsenergi på tre eller över tre Joule.
Men de flesta luftpistoler i dag på den Svenska marknaden är ju enskottspistoler och dessa omfattas inte alls av denna regel.
Vilket kan även för en initierad kan verka mycket konstigt!
Låt mig ge ett exempel, i vår familj finns det två luftpistoler: både med en frekvent användning, den ena är en Morini 162 MI
och den andra en 5 skotts Steyr LP 50, den senare är en semiautomatisk luftpistol, som då kan kräva licens?


Följande mätningar utfördes:

Utgångshastigheten mätt med kronograf vid ett avstånd från mynningen av 4 meter är följande:

Morini 162 MI = 155 Meter per sekund.

Steyr LP 50 = 110 Meter per sekund.

Steyr pistolen borde då , kanske kräva vapenlicens?


Morini 162 MI

Regelverket

Men för att gå tillbaka till myndighetens krav med regel: max 3 joule vid ett avstånd av fyra meter från mynningen, så
utfördes följande mätningar, mycket noga.

Utgångshastigheten mättes upp till följande värde

112,6
107,6
109,9
109,8
107,5
107,7
Detta gav då ett medelvärde på 108,9 meter per sekund eller 110 meter per sekund.


Vi använder alltid HN kulor vars vikt varierar mellan 0,44 till 0,46 gram, jag fick då ett riktvärde efter vägning på en våg med mycket hög
upplösning, medelvärdet 0,45 gram.

Formel för anslagsenergi är lätt att använda

0,45 x 110 x 110 = 2,72 joule i anslagsenergi.
---------------------
2000

Med andra ord är denna Steyr LP 50 icke ett licenspliktiga vapen!

Epilog

Tydligen finns det inga som helst typkrav, utan utgångshastigheten ska gälla om det handlar om en semiautomatisk pistol.
Var och en kan säker förstå problematiken runt just denna kanske helt omotiverade regel från våra myndigheter.
Vad jag ville visa på är dels faktiska förhållande och dels den orimlighet som med automatik uppstår vid efterlevnaden av detta
unika regelverk.

Detta nådens år 2007 11 27 rev 2012 10

Arne Nohlberg