Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Vi börjar att skjuta revolver.

Ursprunget till denna artikel är att hämta dels i mina egna erfarenheter och dels i den stora skörd av frågor som kommer in året runt
till min mail-adress, med revolver relaterade frågor.
För tanken med denna artikel är att ge värdefulla tips för den som står inför den spännande utmaningen att börja tävlingskjuta med
revolver, men även den som har hållit på ett tag, kan med stor sannolikhet, plocka upp värdefulla tips här och där.

På sedvanligt sätt kommer denna artikel inte bara att handla om subjektiva bedömningar utan jag kommer på ett mera konkret
sätt att att tränga in i mekanik och teknik.
Erfoderliga grundkunskaper är egentligen bara att du som läser har intresse för revolverskytte och är licenserad skytt, med möjlighet
att inhandla en revolver.

Tonvikten i denna artikel kommer att ligga på användningen av revolver för tävlingskytte i fält, men naturligtvis är en del av de
önskvärda egenskaperna direkt kompatibla mellan fältskytte och banskytte.
Jag vill också framhålla att till stor del grundar sig denna artikel på mina egna kunskaper och mina egna åsikter och mina bedömningar
kanske inte fullt ut delas av alla andra revolverskyttar.
Då kör vi....


Olika revolver på marknaden lämpliga för tävlingskytte.

Låt mig först av allt säga att det egentligen inte finns en enda revolver på marknaden som utan åtgärder passar in i vårt tävlingsprogram
för en revolverskytt med högt ställda krav.
Även en så pass dyr kvalitetsrevolver som Manhurin MR 73, kräver ett viss liten anpassning för att riktigt kunna platsa in i våra krav.
Jag har av utrymmesskäl begränsat mig till de tre olika revolver som presenteras här nedanför, dessa revolver är också de mest frekventa
ute på tävlingar.
Jag har på inget sätt uteslutet eller glömt, tex Colt,s revolver eller Taurus revolver men av skilda anledningar är de inte så flitigt
förekommande på marknaden.
Bild 1 Manhurin MR 73 Match

Manhurin MR 73 Match

Detta är en av de dyraste revolver som finns på marknaden, tillverkad i Frankrike och är i originalutförande betydligt bättre är tex en
Smith & Wesson (S&W) revolver. Prisnivå är drygt det dubbla eller lite mera än en motsvarade S&W revolver.
Har betydligt högre kvalitet i tillverkningen, andra fördelar är en betydligt bättre tryckjustering och generellt en mycket bättre
tryckmekanism än vad S&W har. Även visirlinjen (avståndet mellan korn och sikte) är längre än på en S&W revolver.
Men observera att det också finns en modell sport i Manhurin sortimentet som har en kortare visirlinje.
Generalagent är Sportec i Åkarp.
Manhurin MR 73 Match är utan tvekan det närmaste man kan komma en färdig tävlingsrevolver....
Var dock uppmärksam på att alla Manhurin revolver inte alls har denna fina mekanism och anpassning för VÅR form av tävlingskytte
som just MR 73 Match har.

Nackdelar: Mycket dyra reservdelar, bearbetade ytor kräver antingen att man skjuter 5 -6000 skott eller smeker dom med ett riktigt fint
bryne, för att få till ett helt färdigt tävlingsvapen i yppersta klass. Avståndet mellan trumma och pipa är original för kort för fältskytte
ca 0,05 - 0,10 mm, bör vara minst 0,15 - 0,20 mm, kan lätt ändras.
Annars en mycket bra revolver i denna kaliber.
Läs mera om Manhurin MR .73 Match

Bild 3 S&W modell 16


Smith & Wesson i kaliber .32 och .38.

Av utrymmes skäl behandlar jag alla S&W revolver med k, n, l, osv stomme under samma rubrik, trots att det finns små skillnader
så får de ändå samsas under samma rubrik. I Sverige är förmodligen revolver med K stomme det mest frekventa stommet
(mekanismens hus).
Om denna legendariska S&W revolver har det skrivits en hel del, men vi kan klart konstaera att det är på inget sätt en färdig
tävlingsrevolver, långt därifrån.
I originalskick ett ganska hyfsat vapen men saknar den där riktiga finichen på glidytor i avtrycksmekanism och i trummans lagringar.
Kan ibland se ut som en mer eller mindre "nyharvad åker" i mekanismens ytor i stommet. Är annars att betrakta som en pålitlig
och mycket tillförlitlig revolver. Har mycket billiga reservdelar som med fördel kan eller måste inhandlas i USA.
Pipan är att betrakta som av mycket bra kvalitet!

Nackdelar:

Låg kvalitet på bearbetade ytor i mekanism, mycket trög i DA mode oftast runt 4,5 kilo och lite ojämn i tryck, detta går med lite
kunskap att till stor del eliminera och är ett krav för att få till en bra fungerande revolver för tävling.
Här vill jag då poängtera att ett jämt tryck och lite trögt tryck är att föredra framför ett ojämnt och lätt tryck!
Den allra mest attraktiva revolvern är kanske modell -16 i kaliber . 32, mycket svår att finna på begagnatmarknaden, nytillverkas inte.
Tyvärr betingar den modell -16 revolvern också ett mycket högt begagnatpris, när den någon enstaka gång dyker upp på
begagnatmarknaden.

Läs mera om Smith & Wesson revolver

Bild 4 Holek 763 Sport


Holek .32

Om just holekrevolvern i kaliber .32 är mina kunskaper mycket begränsade, jag har någon enstaka gång testat den och då funnit att
trycket är av mycket låg kvalitet, eller mycket sämre än en S&W revolver. Det ryktas om att det inte går att förbättra detta tryck, men
detta påstående har jag svårt att ta till mig. Det borde i rimlighetens namn även gå att få till ett hyfsat tryck på en Holek revolver,
generalagent den mycket seriösa Sportec Åkarp.
Priset på Holek revolver är naturligvis en stor fördel kostar i dag 4700 kronor helt ny!

Nackdelar

Mycket dåligt originaltryck, inte bara trögt utan också mycket ojämnt, ger skytten ett stort handikapp framförallt i DA skytte.
I övrigt vågar jag inte uttala mig om denna revolver på grund av mina mer eller mindre obefintliga kunskaper om mekanism och
övrig kvalitet.
Det skulle vara intressant att i framtiden göra ett tryckjobb eller en artikel om denna revolver, som senare kunde mynna ut i en artikel!

Läs mera om hur man besiktigar en begagnad revolver.

Val av kaliber

Det finns två olika kaliber som är de mest frekventa i både banskytte och fältskytte, det är kaliber .32 som har kulor omkring 8 mm i diameter.
Den andra kalibern är kaliber .38 som har en kula på omkring 9 mm i diameter.
Det finns fördelar och tyvärr nackdelar med båda dessa kaliber:

Kaliber .32 har en mycket låg rekyl, just denna låga rekyl kan ge dig som skytt kanske en sekund extra per skjutstation i fältskytte,
den är dessutom ganska lätt att handladda.
Svagheter är kanske mest, den lite ostadiga träffbilden i höjdled på långa avstånd, man måste för att vara säker ladda upp ammunition
för skytte på långa avstånd för att säkerställa en normal träffbild.
Kalibern kan vara lite besvärlig att få en bra träffbild med hög laddning.
Utbudet på revolver i denna kaliber är starkt begränsade, likaså är inte utbudet av kulor så stort.
Se upp med träffen i målet, en träff som ser ut att kunna gå ut, kan oftast tolkas in!

Kaliber .38 här är tillgången på revolver mycket större, likaså är rekylen betydligt större.
Men detta är inte helt avhängigt av just denna kaliber.
Tyvärr är kaliber .38 revolver oftast S&W i denna kaliber mycket lätta i sin konstruktion, väljer man sedan en tung kula, kanske en
bra bit över 100 grain, då har man verkligen skapat sig en stor rekyl. Dom här S&W revolver mår bra av en ordentlig piptyngd,
placerad så att tyngdpunkten på revolvern är ca 20 mm framför avtryckaren.
Denna kaliber är mycket lätt att ladda och fungerar riktigt bra på även långa håll. Ger klara distinkta träffar i målet.
Utbudet av kulor är stort, välj om möjligt en lätt kula, jag har skrivit om användningen av 9 mm kulor i kaliber .38 och detta
har testats och fungerat mycket fint. För samtidigt som utbudet av kulor då ökar går också priset ner på kulorna.


DA eller SA skytte, vad ska man välja?

Här går en mer eller mindre vattentät linje mellan de olika sätten att avfyra en revolver. DA står för Double action och
SA för Singel action och både dessa metoder att just avfyra har sina ivriga förespråkare.

DA mode innebär att man gör två moment när man drar avtryckaren bakåt, dels att man spänner upp hanens slagfjäder och när
man då når ett visst läge avfyras revolvern.
Fördelen med detta skytte är att det går betydligt snabbare att avfyra sex skott på en fältstation. Nackdelen
är att detta sätt att skjuta revolver, kräver en modifierad avtryckare och helst mekanism och tar betydligt längre tid att lära in.
I början har de flesta skyttar stora problem, framför allt med enhandskytte.
En annan fördel är att vapnet kan låtas ligga kvar i målet under repetionen av nytt skott, återigen en tidsbesparande.
När man väl lärt sig att behärska denna metod, det tar lite tid, vågar jag påstå att den är vida överlägsen SA mode.


Bild 4 Modifierad avtryckare för DA skytte, S&W .modell 16 i kaliber .32

SA mode innebär att revolverns hane spänns upp manuellt, oftast med tummen, mellan varje skott.
Detta mode är förmodligen mycket lättare att lära in men har flera inbyggda svagheter, det tar betydligt längre tid att avlossa skotten.
Denna metod ger också mera vinglande med revolvern framför målet, men kan kanske läras in på kortare tid.
Med de allt kortare skjuttider som används i dag kan man komma till korta med denna metod och tvingas i slutändan ändå lära
in DA mode. Kräver inga egentliga modifieringar på avtryckaren utan oftast kan originalavtryckaren användas.

En kombination av DA och SA skytte, är svårt att lära sig men är kanske den optimala formen av skytte med revolver!
När tid ges används SA skytte och när snabbare skjutning krävs då gäller DA skyttet. Man kan se denna skytteform ibland,
hos de allra duktigaste revolverskyttarna i landet.
5 Men samtidigt finns det riktigt duktiga revolverskyttar som helt förkastar denna metod!
Som vanligt gäller att prova och se vad som passar en bäst själv.

Bild 5 modifierad hane S&W revolver

Anpassning av revolver för tävlingskytte.

Jag har förut skrivit mycket om just den anpassning som enligt mitt sätt att se det ska till, för att inte behöva ge sig själv ett extra
handikapp. Jag vill klart påskina att de allra flesta revolver med kanske ett undantag Manhurin MR 73 Match, som i ett begagnat skick
är mer eller mindre helt klar för tävlingskytte. Men de andra kräver en anpassning för att riktigt platsa in som tävlingsvapen.
Att gå runt och skjuta fälttävling efter fälttävling med en omodifierad S&W revolver är bara det en utmaning, men ger tyvärr inga extra
poäng, i det långa loppet! Anledningen till detta är att vi tävlingskyttar ställer helt andra krav på våra revolver än vad tillverkaren har
avsett att vapnet ska tillgodose.

Modifiering av S&W .32 stämmer med nästan alla S&W revolver med k, n l. stomme.

Modifiering av en S&W K 17 revolver.

Service av revolver på köksbordet, flera delar

Träning av avfyrning DA skytte

Egentligen är träningen av DA skyttet ganska likt SA träningen men en stor skillnad finns och det är just själv avfyrningen.
Allmänt rekommenderas att dra avtryckaren med en någorlunda konstant hastighet till skottet avlossas. Men jag vet att en del
skyttar föredrar att sakta ner rörelsen på avtryckaren, strax innan själva avlossandet av skottet.
Nackdelen med denna metod skulle då vara att man tappar fokus på korn och sikte och istället försöker att simulera en
mera normal pistolavfyrning.
Hurvida detta är rätt eller fel metod låter jag läsaren själv ta ställning till.
Principen för det perfekt avlossade skottet ska enligt alla källor annars vara en avtryckare som föres med jämn hastighet
tillbaka medan's revolverns korn och sikte fokuseras på målet.
Stor vikt måste läggas på just fokuseringen korn sikte kontra mål, precis innan skottet går av..
Här kan jag tveklöst rekommendera stora mått av torrträning.

Bild 6 revolvergrepp i SA mode

Revolverns grepp i DA mode och i SA mode

Träning av avfyrning SA skytte

Träningen av SA skyttet är då ganska skilt från DA mode, detta på grund av att man spänner upp avtryckaren inför varje skott
och på så sätt får mera till en vanlig pistolavfyrning, om än med tillägget , spänna upp hanen.
Viktigaste här är med stor sannolikhet att få till ett bra grepp på revolvern, för jag måste tillstå att jag till 99 % skjuter själv
endast i DA mode.
Men har börjat att försöka att kombinera dessa två mode om tid medger detta på skjutstationen, detta har testats med
varierande framgång.


Anatomiskt grepp eller en gummikolv

Detta val hänger i hop med storleken på händerna, själv har jag ganska korta fingrar och breda händer, detta är en kombination som
inte alls fungerar med ett anatomiskt grepp. Jag har under årens lopp testat med många olika andra grepp, men har funnit att just
gummigreppen är det allra bästa för mig.
För det är av stor vikt att ha ett riktigt bra grepp.
Visst är de utsirade trägreppen oftast lockande, men tävlingsdugliga, nej inte för mig!
Speciellt i början kan man uppleva att revolvern under avfyrningsfasen är mer eller mindre som en tvål i handen och detta då speciellt i enhandskytte, då är ett riktigt bra grepp värdefullt.

Revolverns grepp i DA mode och i SA mode

Torrträning revolver

Revolvern är tveklöst ett av de bästa vapen för just torrträning, här finns inga problem med att behöva använda klickpatroner utan de
flesta vapen (alla som jag kommit i kontakt med) har fungerat fint att torrträna med utan klickpatroner. Förvisso är denna träning inte en
av de man ser fram mot, men den är mycket effektiv och bör ingå i varje seriös skytts satsning på tävlingskytte med revolver.
Läs mera om just torrträning

Bild 7 Weigand sikte S&W

Sikte för fältskytte

Originalsiktet är oftast med få undantag ganska dåliga och inte alls anpassat för fältskytte, men som tur finns det en hel del
option sikte som fungerar riktigt bra. Sikte för fältskytte, kan man inte använda samma sikte som för banskytte? Jo det går bra om
du har ett bra sikte och gärna har en möjlighet att ha en större luftspalt mellan korn och sikte i just fältskytte.
Jag har skrivit en hel del om just sikte förut, läs gärna mera revolversikte.


Epilog

Det är min förhoppning att denna artikel kan räta ut en del frågetecken, men använd ändå, gärna länkarna för att gå vidare i andra
artiklar om just revolverskytte.
Revolverskytte är mitt största intresse inom just skyttesporten, men naturligtvis skjuter jag också pistol.
Men revolverskyttet i DA mode är för mig på många sätt en fascinerande gren av vårt tävlingskytte, här finns allt, utmaningen att träffa
där man siktar, en förnämlig mekanik att förfina för att till sist få till ett riktigt bra avtryck.
Möjligheten att laborera mer eler mindre fritt med olika kulor och olika laddningar.

Har du några frågor är du som vanligt välkommen med ett mail, adressen finns här nedanför.Arne Nohlberg 2007 12 26 rev 2012 04