Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 


Minneapolis Protector Palm Pistol och Chicago Palm Pistol.

Minneapolis palmpistol var patenterad  och licenstillverkades i USA år 1883 men konstruerades redan 1882 i Paris av upphovsmannen
Jacques Edmond Turbiaux.
Minneapolis palmpistol är sålunda en variant av den mer kända Chicago Palm Pistol, denna typ av pistol var utrustad med ett roterande
magasin med 7 kammare avsedd för kaliber .32 extra kort, men även andra kaliber användes tex .22 rimfire kort.
Pistolen är så liten att den lätt döljs i handen eller i en ficka, eller kanske i en handväska. se bild 1

Bild 1 Minneapolis palm pistol


Konstruktionen bygger på double action och kräver naturligtvis på grund av sin litenhet mycket korta patroner.
Ett annan kompromiss i konstruktionen var den korta stubby pipan vars längd var mycket kort. se bild 1
Därav var utgångshastigheten ganska låg.
Syftet med att kunna gömma ett vapen i handen skulle med stor säkerhet inte kunna accepteras av nuvarande lagstiftning, speciellt
då inte rymmas inom den Svenska vapen lagstiftningen!

Bild 2 Minneapolis palm pistol

The Minneapolis palm pistol tillverkades under licens från Turbiaux patent av Minneapolis Firearms Company, omkring 1890.
Tillverkare eller vapensmed var J Duckworth i Springfield Massachusetts. Dessa pistoler var märkta med "The Protector", "Minn.-
Fire Arms Co."
Just dessa pistoler betingar oftast det högsta priset i samlare kretsar.

Bild 3 Chicago palmpistol


Chigago palm pistol eller kanske mera känd som Chicago beskyddaren var försedd med ett magasin även detta roterande för 7 skott
Konstruktionen baserades på att vapnet skulle passa i handen och även kunna döljas i handen, den första Chicago pistolen var efter
en konstruktion "Turbiaux Le Protector" och var försedd med ett magasin för 10 skott i kaliber 6mm, eller 7 skott i kaliber 8 mm.
Chicago Firearms Co tillverkade en liknande pistol som fick namnet "Chicago protector" som tillverkades i 12800 exemplar från starten i
början på 1890 fram till och med början på år 1910.

  Bild 4 Chicago palmpistol mekanik

En av de andra förgrunds figurerna när det gäller palmpistoler i USA var Peter Finnegan från Austin Illinois, som köpte tillverkningsrätten för pistolen i USA och lade ut en ganska stor order på tillverkarna Ames Sword Company för att försäljas på Chicago mässan 1892.
I samband med förvärvande av tillverkningsrätten skapades också ett nytt företag "The Chicago Firearms Co"
Tyvärr misslyckades Ames Sword Company med att få fram antalet beställda vapen i tid och Finnegan stämde företaget för
kontraktsbrott och vann.
Ames Sword Company var därefter tvungna att själva försälja dessa pistoler ca 13000 stycken.
Dessa vapen är lätta att identifiera genom att avtryckaren flyttats ovanför pipan, kaliber var .32 rimfire kort.
Ammunitionen rimfire .32 kort och centralantänd .32 extra kort, patronerna var laddad med svartkrut.

Bild 5 Chicago palmpistol del av mekanik


Både dessa varianter av palmpistoler finns att tillgå på den amerikanska marknaden i ganska gott skick. Priserna ligger runt eller över
2000 dollar. En del av dessa fantastiska samlarobjek är försedda med inlägg av elfenben.
Oftast så är Minneapolis palmpistol den som betingar det högsta priset på internationella vapen auktioner.

Epilog

För mig personligen känns det fantastiskt att ett kulturarv snart 125 år gammalt fortfarande finns att tillgå, inte bara som ett rent
musieföremål utan det finns faktiskt möjlighet för den intresserade att med vapensamlarelicens äga och förvalta ett av dessa
kulturförmål.
Marknaden finns naturligtvis i USA men ett mindre antal finns oftast med på vapen auktioner ute i Europa, som kuriositet kan nämnas
att den kände vapensamlaren Bengt Ericsson i Stockholm, nyligen avliden i hans samling fanns en palmpistol.


Arne Nohlberg 2006 08 29 rev 2012 10