Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

Patronläget


Denna gång ska vi ta oss en lite djupare dykning in i vårt patronläge och oavsett om ditt patronläge återfinns på en pistol eller
på en revolver ska ska det finnas tips och förklaringar som bör lätta på en del dimmor när det gäller just patronläget.
För många skyttar är patronläget något som man stoppar in patronerna i och för en del är det ännu enklare i halvautomatiska
pistoler så utförs ju detta med automatik, så varför bry sig?


Men vad många inte vet om, är att just patronläget har flera mycket viktiga funktioner och kan om det så vill, ställa till med stora
problem både när det gäller pistoler och när det gäller revolvers funktion.
På grund av den placering som vårt patronläge har, så är det med stor sannolikhet inte den detaljen på vårt vapen som får den
bästa omvårdnaden, utan jag vill påstå att patronlägets skötsel kan i mångt och mycket jämföras med underedet på en bil,
skinande blank i lacken men rostig och dåligt underhållen under till!


Så låt mig presentera lite fakta om patronläget, om dess funktion och om hur vi ska kunna sköta om vårt patronläge och samtidigt lite
tips om tänkbara reparationer avsedda att kunna's utföras på köksbordet.

De allra flesta skyttar är lärda att alltid dra ur pipan bakifrån och framåt, det finns många människor som är beredda att försvara
denna myt med sitt liv, så starkt förankrad är den i folksjälen.

Är det då bara en myt?
Nej naturligtvis så har detta sätt att dra ur en pipa på någon förklaring och en av dessa förklaringar är naturligtvis att vi ska dra ur
pipan samma väg som skottet har gått, det verkar ju vara ett sakligt och bra argument, eller hur?
Men kanske det är på plats att avslöja vad jag menar med att dra ur, det är då du gör vapenvård (för det gör du väl) och använder
tex. linnelappar för rengöring av själva pipans insida.


Låt oss se vad som händer i praktiken i bild 1 har du svaret.
Bild 1

Vi vet ju att just i övergången mellan patronläget och pipan eller då mina röda pilar pekar, där just där genereras det allra
mest smuts i vår pipas patronläge och just denna smuts förvaltar vi mycket ordentligt genom att dra vår pipa bakifrån och skrapar
samtidigt av det yttre grövre skräpet på vår linnelapp eller vad vi drar rent med och trycker fast smutsen precis i kanten
mellan patronläget och pipan
.

Detta verkar ju inte riktigt bra! Eller hur?

Men å andra sidan så ser vi ju inte problemet där inne i pipan det är bara vår patron som ska in och krocka mot den gamla
noggrannt ihopsamlade smutsen, längst fram i patronläget!
Nu finns två vägar att välja:

1 Antingen leva efter den gamla devisen det man inte ser det har man inte ont av!

2 Eller göra något radikalt åt problemet, se bild 2.

BILD 2

Rengörare för just övergången mellan patronläget och pipan, tillverkad av en avsågad hylsa i rätt diameter och pålimmat med
epoxilim + en träpinne i rätt diameter, fungerar helt perfekt vid starkt nedsmutsat patronläge.


BILD3

Men låt oss se och kanske även begrunda ett patronläge så som det ska se ut och hur det fungerar när alla parametrar är på plats!
OBS att övergången mellan patronläge och pipan är lite överdrivet ritat för att bättre bättre synas på bild.
I verkligheten är det betydligt mindre avstånd i diameter mellan pipans bommar och patronläget.

Måttet A är alltid lite större än vad yttermåttet är på patronen, detta för att patronen ska kunna föras in i patronläget.
Men när vi då skjuter av vår patron så expanderar hylsan och låser fast patron mot patronlägets yta när sedan kulan har
passerat pipan och trycket börjar att minska då studsar hylsan tillbaka mot slutstycket i pistolen och stötbotten i en revolver.

Efter några få bråkdelar av en sekund så det dags för utdragaren att fatta tag i hylsan och dra ut patronen.
Har vi då skador i ytan på patronläget är det stor risk att vår patron fastnar och problemet är ett faktum.
Det är bättre att ha ett för stort patronläge än ett för litet.

Vi vet ju att när en patron detonerar så expanderar ju hylsan mot patronlägets väggar och bra att veta kan det vara att en hylsa
tål bara ca (1) en atmosfärs övertryck och skulle spricka omdelbart av den stora kraft som tvingar kulan ut ur patronen och pipan.
Vi talar här om axelerationer på upp till 500 G!!

Måttet B Detta mått är också alltid lite längre än vad som behövs i en pistol eller revolver, i ett gevär däremot är detta måttet oftast
betydligt större. Detta beror på att en lång gevärshylsa sträcks ut ganska mycket vid detonationen.
Pistol och revolverhylsor sträcks ut i mycket ringa omfattning, det finns inte ens en anledning att svarva av dessa hylsor, för att de
kan bliva efter flitig användning för långa.

Just detta mått kan vi påverka genom att smuts eller andra partiklar lägger sig i kanten mellan patronläget och pipan, dels är det
svårt att göra riktigt rent där och dels är det som byggt för att samla uppsmuts.

Det kan vara mycket svårt att upptäcka defekter just i övergången mellan pipan och patronläget, dels är det svårt att se förändringar
och dels är det svårt att effektivt göra rent här.
Oftast märker vi detta på att vi får omotiverade klick, vars tendens oftast ökar i antal.Bild 4

Detta scenario är förmodligen det värsta och kanske också det vanligaste, vi får med oss smuts eller små gruspartiklar in i
patronläget och dessa partiklar stannar då mellan hylsan och patronlägets vägg, när vi då detonerar vår patron så
trycks dessa partiklar med stor kraft in i ytan på patronläget, där de sedan tyvärr stannar kvar.
Till slut blir det allt svårare och svårare att få in en patron i patronläget!
Proffsen har en patronlägesbrotch med exakt rätt diameter, men denna brotch återfinnes sällan eller aldrig på varken ditt
eller mitt köksbord.
Vad är att göra?

Bild 5

Bild 5 är tillverkad av en 3 mm silverstål och denna är slitsad i den ena änden, så att det går att klippa till en remsa med
MYCKET fint vattenslippapper börja gärna med 1000 storlek och avsluta med ett något finare papper tex. 1200 storlek.
Vår 3 mm silverståls bit sättes i borrmaskinen eller i en dremel och patronlägets yta kan på detta sätt fixas till absolut
nästan nyskick.

Men det är av stor vikt att inte denna roterande "pinne" får tillåtas komma in i pipans bommar, mät noga upp
var pipans bommar börjar och för aldrig in slippinnen längre än till märkningen.


Epilog

Huruvida jag har lyckats att skapa lite osäkerhet när det gäller myten om att dra ur ett vapen, det vet jag inte!
Är det en myt?
Men en sak vet jag att det från många bäckar små rinner en å, som tillslut blir en flod.
Då skulle patronläget kunna utgöra en av de åar som måste strömma samman till en flod när vi står där på
skjutbanan eller på fälttävlingen.
Det känns ju inte så där speciellt trevligt att ha gått upp tidigt på morgonen , åkt kanske 30 mil och så fungerar
inte vapnet, eldavbrott på eldavbrott.
Men med ett väl rengjort och välskött vapen så är risken ringa för en dålig funktion, just nu i oktober är det rätt tid
att plocka ner göra rent och beställa förslitna detaljer för att kunna möte nästa skytteår 2010 med ett väl
fungerande vapen.
Arne Nohlberg 2009 10 20 rev 2012 09