Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 

Grunden till ett bra pistolskytte

Grunden till ett bra pistolskytte är att börja på rätt sätt. För den oinvigde låter allt väldig lätt!
Bara att fatta tag i pistol-handtaget trycka på avtryckaren, så smäller det!! eller hur?

I princip är detta rätt, men för att få kulan att träffa där vi avser, så tillkommer vissa viktiga moment.
Dessa moment är helt avgörande för ett framgångsrikt pistolskytte och oftast så lärs felaktigheter in från första början,
felaktigheter som senare är svåra att komma tillrätta med.
Vi människor är ju "vanedjur", därför etableras även ett felaktig beteende med samma eleganta inlärning, eller många
gånger lättare, än det rätta beteendet.

Att sedan i efterhand träna bort felaktigheter, är en lång mödosam väg, så varför inte börja rätt från första början?

Målsättning är med denna artikel är att med mina egna erfarenheter, "ibland mycket surt förvärvade", blandat med andras
erfarenheter, från många olika källor.


Förberedelser, det är mycket viktigt att förbereda, både mental och fysiskt före en träning/tävling, en kort
avspännande promenad och en kort uppmjukning av armar och skjuthand är en bra början.
Glöm inte att syresätta blodet, bra syrerik luft är viktigt.
Det gäller också att ha ordning på materialet, en väl rengjord fungerande pistol.
Med rätt inställning för skjutdisiplinen i fråga och rätt ammunition.
Kort sagt det gäller att ha en bra ordning på sitt material!

Koncentration, är en av nycklarna till ett bra skytte, det duger inte att stå och tänka på något annat!
Avskärma dig om möjligt helt från omvärlden, koncentrera dig lika mycket på på varje skott!
Det är du, pistolen och målet som gäller.
Den mentala delen av pistolskytte är mycket mycket viktig.
Försök att memorera varje skott, bra så som dåligt, för att senare analysera de fel som resulterat i en avvikande träffbild.
Hela träningen går ut på att kunna analysera vad som är bra och vad som är dåligt, träna mycket på det som går dåligt och
underhåll det som går bra.
Meningen är att du ska bygga upp en bild i hjärnan av det perfekta skottet, en bild som du omedvetet kommer att kunna
mana fram inför varje skott.
Ta gärna med ett antecknings block och skriv ner dina iakttagelser, sätt dig i lugn och ro efter skjutningen och gör en egen
analys av skjutförloppet, skott efter efter skott.
Att ständigt träna med att göra samma fel! Resulterar bara i en träning för armen, men bidrar inte till att förbättra
skjut tekniken!

Utgångs ställning
Att stå rätt är en mycket bra början och hel avgörande för ett bra resultat, det finns
inga mått att ange som passar alla skyttar, men det viktigaste är att stå i en ställning som känns bekväm för dig.
Med båda fötterna i ungefär samma avstånd som måttet mellan axlarna, vridningen mot tavlan i ca 15 till 45 graders vinkel,
det ska vara i en bekväm avslappnad ställning.
Det är endast du som som kan känna när ställningen är bekväm.
Du är unik, den ställningen som passar bra för din kompis behöver inte alls passa dig.
Detta genomsyrar hela skyttet, det är viktigt att få till en metod som passar för just dig.
De råden jag ger är att betrakta som allmänna rekommendationer.
Eftersträva en avslappnad ställning, med avslappnade muskler i axlarna, som inte mer än nödvändigt belastar dina muskler.
Det är lika viktigt att ha ett par STADIGA skor på fötterna, gärna ett par kraftiga skor som du använder både på träning
och tävling.
Även kängor är tillåtna med en höjd som är hälften av skosulans längd.
Tänk på att fötterna är grunden till hela din ställning!


OBS Låg, lös avspänd axel.
Tänk på att kroppen måste kompensera, den utsträckta armens vikt, därför ska en lätt tillbaka lutad ställning eftersträvas.
Med oladdad pistol, ställ dig i skjutställning, blunda och rikta mot tavlan, får du korn och sikte mitt i prick?

Då är allt bra!

Om du inte får det, flytta benet som längst från måltavlan och prova igen.
Ge dig inte förrän du kommer helt rätt, efter ett tag kommer du ihåg denna ställning, men kontrollera att allt stämmer med jämna
mellanrum.
Det är mycket viktigt att stå rätt, armen ska utan en massa onödiga sidorörelser komma rätt i sidled varje gång.
Detta gäller naturligtvis även vid tvåhandsfattning.
Med ett undantag då skytten oftast står, med båda fötterna parallellt.
Men även i tvåhandsfattning, kan en ställning med den ena foten framför den andra kännas bra, detta är något som
varje skytt får prova sig fram till.
Hur du än står, är det viktigt att inta en avspänd, men stabil ställning.
Stämmer inte inriktningen?

Ta ner och börja om igen!! detta gäller varje gång du känner dig osäker,
ta ner och börja om igen, skjut inte det dåligt förberedda skottet!


Låt också greppet om pistolen slappna av! mellan skotten, detta för att bättre syresätta musklerna i handen.

Armen
Oavsett om du använder din högra eller vänstra arm, ( ca 10 % är vänsterskyttar en del utan att veta om det, (mer om detta
senare.) ska armen hållas utsträckt, men inte spänd.
Det är oerhört viktigt att samma ställning intages varje gång.
Handled och armbåge ska med muskelhjälp låsas fast, axel ska i ett avslappnat lågt läge, och utgöra grunden för den stadiga
skjutarmen.

Handledens roll eller handledens stabilitet

Vid en noggrann analys av felaktigheter i samband med skytte, finns en del sanningar väl dokumenterade i internationella
undersökningar.
Vi ska här titta på en av de viktigaste felen vid just pistolskytte, handledens förmåga till stabilitet.
Handledens muskler styrs INTE av det centrala nervsystemet, utan kontrolleras av det yttre nervsystemet.
Handledens förmåga att låsas i en fast position, en mycket viktig egenskap för ett framgångsrikt skytte, tränas INTE i
det dagliga livet!
Denna förmåga att kunna fixera handleden är den största skillnaden mellan en erfaren skytt och en nybörjare.
I dag kan vi slå fast med hjälp av den senaste datortekniken där vi kan mäta rörelser, under inriktning av pistolen,
att inriktningen inte är den stora anledningen till dåliga skott.
I ställer är det den sammansatta rörelsen, vid avfyrning som är den största anledningen till ett dåligt skott!
Om man då bryter ut tre olika moment vid denna slutfas i skjutningen, kan vi prioritets bestämma de olika momenten i
följande ordning med det viktigaste momentet först:
1 kontroll över handleden
2 Avtrycket
2 inriktningen
Tänk dig följande scenario, du får ett vattenglas helt fyllt till brädden med vatten, men glaset är utbytt och i stället är glaset
tillverkad av mjuk plast.
Denna förändring betyder att du måste kunna hålla fast "glaset" utan att tappa det, men du får samtidigt inte trycka för hårt
för då rinner vattnet över!
Exakt så fungerar pistolskytte, med grepp med avfyrning osv.
Testa Själv:
Tänk dig en pistol i handen forma handen som om den vore greppad runt en pistol, gör din avfyrningsrörelser och iakttag
vad som händer med handledens inriktning.

Hight Standard med vänsterkolv

Greppet om kolven
Ska ett hårt eller löst tryck anbringas kolven? Svaret är svårt att ge helt konkret, på denna fråga.
Avtryckarefingret använder till stor del samma muskel grupper som den andra fingrarna i handen, det finns ingen speciell
muskel för just avtryckaren.
Detta innebär att samma kraft som krävs för att trycka av avtryckaren, minst samma kraft måste till för att hålla kolven.
Ett fast grepp som inte får handen att skaka är att eftersträva.
Återigen är det viktigt att samma tryck på kolven, användes varje gång!
Viktigt är att inte trycka med tummen mot kolven, detta ger ofelbart, skott till höger för en höger skytt. Lös tumme,
varje gång!


klass  A vapen

Håll den oladdade pistolen med den hand du inte skjuter med, för in pistolen mellan tummen och pekfingret, tryck pistolen
mot handen och känn att den ligger rätt och bekvämt.
Kontrollera att sikte och korn ligger mitt för varandra, blunda och för upp pistolen mot tavlan, kontrollera att sikte och korn ligger
mitt för varandra.
Om detta inte stämmer, ändra greppet och testa igen, ge dig inte för än du får korn och sikte mitt för varandra varje gång, du
riktar pistolen.
Att behöva ändra detta varje skott, fungerar inte och är framför allt omöjligt vid snabbt skytte.

Om inte kolven passar eller känns bekväm?

Oftast får kolven anpassas till våra händer för att få ett bra grepp, detta grepp är mycket viktigt för ett bra skjut resultat.
Men innan du börjar att skära i kolven, skjut först några skott och kontrollera träff läget, pistolen ska vara som en förlängning
av handen. Rakt ut.
Ska inte vara vriden till höger eller vänster.
Kolven kan förändras genom att slipa skära eller lägga på material, ge dig inte förrän kolven passar dig, "bjud hustrun på
bio, långfilm" och sätt igång och anpassa den där dyra pistolkolven efter din hand, med att ta bort eller lägga dit material.

Det finns i dag i ugn brännbar plast som lätt kan anpassas efter din hand och din kolv.
Denna plast kan även ythärdas med en varmluftpistol. Kan rekommenderas. (Panduro)
För de skyttar som skjuter med höger hand och har ett vänster dominerande öga gäller lite andra förutsättningar.
Då ger en påbyggnad av kolv vinkel i bakkant på kolven på ca 7 - 8 grader, den rätta fattningen, dessutom kommer den
med korta fingrar närmare avtryckaren och ett mycket bättre skytte..
(I vissa klasser får inte pistolkolven modifieras).
Återigen är det viktigt att samma tryck, samma fattning, användes varje gång!
När det gäller A vapen finns tyvärr inte möjligheten att anpassa kolven, därför är det ändå viktigare att före varje skjutning,
verkligen kontrollera att sikte och korn ligger mitt för varandra.
Med grova vapen är fattningen oerhört viktig, detta pga en mycket kraftigare rekyl. läs mera om kolvanpassning

Andningen
Vi andas med 12 - 13 andningscykler per minut, normalt andningsuppehåll vid utandning är ca 2 - 3 sekunder.
Denna utandningsperiod ska vi förlänga under vårt skytte.
Ta ett par djupa andetag, innan du reser upp pistolen mot målet, detta syresätter blodet och även ögat.
När du påbörjar inriktningen ta ett andetag och andas sedan ut luften, under inriktningen ska du helt sluta att
andas och hålla andan.

När du håller andan minskas kroppens rörelser och du kommer att uppleva en avslappnad känsla.
Prova själv, du kommer att känna hur avslappnad du blir när du " pustar ut".
Skottet bör avlossas under en tidsperiod på ca 6 - 8 sekunder. detta gäller för en väl tränad person, för en normal svensk
borde tiden ligga på ca 4-6 sekunders max tid.
Detta är den optimala tiden.
Vi längre tider minskas syresättningen i blodet, ögat förmåga att uppfatta målet minskar.
Gör detta till en rutin samma andning, vid varje skott.

Lyftet, ska vara distinkt mot målet, kommer du inte rätt?
Ta om, justera din ställning och börja om från början.

Inriktning mot målet
Det finns två olika sätt att rikta in pistolen mot måltavlan, båda sätten har sin förtjänster.
Rikta mitt i prick, fördelen är att inte behöva beräkna kompensation vi tex fältskytte, nackdelen är att den svarta pricken
vi avser att träffa på ett mycket otrevligt sätt, flyter ihop med korn och sikte.
Rikta boll, detta innebär att vi riktar någonstans på det vita fältet under tavlans svarta prick, med pistolen ställd med
ett överslag, fördelen är att det vita fältet syns mycket bättre mot vårt svarta korn och sikte.
Med pistolen mot målet ser vi korn och sikte, det är MYCKET viktigt att ögats skärpa läggs på bara korn och sikte.
Detta är ett råd som har givits i många år, men vad menas egentligen?

Den högra bilden, så ska det se ut!

Ögat har inte förmågan att fokusera på både mål och sikte på en gång, vi använder den primära fokuseringen på korn och
sikte och det sekundära seendet på målet.
Det är precis samma sak som när vi kör bil, vi kan inte se körbanan och instrumenten i samma fokuseringen, vi måste lägga fokus
på något av de båda, vägbanan eller instrumenten.
Här är valet lätt! eller hur?
Det är samma sak om vi spelar golf, var lägger vi fokus? på bollen eller på ett diffust avsnitt ute i terrängen?
Naturligtvis på bollen!

Samma sak gäller i skytte, lägg ögats fokusering på att kontrollera det inbördes förhållandet mellan korn och sikte.
Många skyttar lägger den största energin på att kontrollera att korn och sikte, ligger så nära riktpunkten som möjligt,
men glömmer totalt att kontrollera det inbördes förhållandet mellan korn och sikte!

Du märker en stor skillnad i resultat, genom att i stället för att lägga alla energi på att komma mitt i prick, lägga
samma energi på att ha ett perfekt inbördes förhållande mellan korn och sikte.
Detta är den viktigaste nyckel till ett bra skytte. mycket viktigare än att rikta helt rätt på tavlan.
Vi kommer med rätt syn att se korn och sikte klart och målet suddigt, detta är bra och helt normalt.
Vad som är viktigt är INTE att bara titta på korn och sikte, vad som är VIKTIGT är att kontrollera det inbördes
förhållandet mellan korn och sikte.

Kornet ska ligga mitt i siktet och ska ha ett stryket korn. ( se bild ovanför)
Vad som är ändå viktigare är att bibehålla denna inställning, under inriktningen.
Detta tillsammans med en "låst handled" ger förutsättningen för ett bra skott.
Viktigt är att ha samma avstånd på båda sidor i siktet ( se bild hö ovanför )
Redan en halv millimeters skillnad mellan korn och sikte, ger stora avvikelser framme i målet.
Lägg in stor energi på att få detta förhållande bra, lika avstånd på båda sidorna i siktet och stryket eller jämt
korn gäller.

Lås fast denna siktbild, hur du än rör pistolen.

SiktetTypiska siktes fel med felaktiga träff resultat

Om du har svårt att tydligt se korn och sikte med bra glasögon eller om du tappar fokus på korn och sikte och slinker
över till målet helt omedvetet gång på gång ( mycket vanligt fel)
Gör då så här: Fokusera inte på korn och sikte när du lyfter pistolen, lägg fokus på kolven eller armen i stället.
Först när du kommer in i mål området börjar du fokusera på korn och sikte, rikta då om fokuseringen till att kontrollera
korn och sikte.
Vad som är mycket viktigt, är en fullständig låsning, måste ske mellan korn och sikte, även om pistolen rör sig, måste
denna låsning vara helt fast!

kan du inte få skärpa på korn / sikte ta kontakt med en optiker, oftast passar terminal-glasögon bra för just skytte.

Läs glasögon fungerar oftast mindre bra.

Viktig lägg alla skärpa på att kontrollera, det inbördes förhållandet mellan korn och sikte.

Det är mycket bättre, att ha en rätt inställning på förhållandet korn och sikte än att ha en perfekt inriktning på måltavlan.
I början eftersträvar alla att kunna hålla handen helt stilla mot måltavlan, oftast klagar den nyblivne skytten på att handen /armen
skakar, detta är helt normalt och minimeras genom flitig träning, men ingen skytt, kan hålla handen helt stilla.

Det är viktigt att ha samma rikt punkt varje gång, om inte skotten sitter där du vill i tavlan, ändra siktet, ALDRIG riktpunkten.
Stämmer inte inriktningen, ta ner och börja om igen!!
Du ska kunna, även om någon väcker dig mitt i natten kunna frammana din rikt punkt ur minnet.

Viktigt med avtryckarens rörelse

Avtryckarens funktion

Detta är en av de viktigaste momenten i skytte, nu ska alla de olika momenten sammanställas och avslutas med att trycka på
avtryckaren för att lösa ut skottet.
Nu börjar det svåra att samtidigt som inriktningen ska vara bra, så ska avtryckaren påverka pistolen att släppa iväg
skottet, detta utan att inriktningen påverkas!

Oavsett om avtryckaren utlöstes ut på 1 kilo eller 1,3 kilo, så är det viktigt att avtryckaren föres rätt mot handen varje gång.
Det får inte vara så att avtryckarefingret inte riktigt når fram, detta ger ofelbart skott åt vänster för en höger skytt.
det får inte vara så att avtryckarefingret kommer för lång fram, detta ger skott åt höger.

Obs avståndet mellan pekfinger och vapen

Pekfingret ska ligga mot avtryckaren med mitten på den yttersta delen av fingret mot avtryckaren. rörelsen ska vara
i led två utifrån räknat, resten av fingret ska inte ha kontakt med kolven.
Rörelsen på avtryckaren ska vara rätt mot handen, absolut inte snett mot handen.
Detta med rätt avstånd avtryckare är ändå viktigare i snabb skytte!
Avtrycksrörelsen ska vara mycket mjuk även vid snabbt skytte, "RYCK ALDRIG" av skottet!
Vad som gäller är att "krama av skottet, nära nog perfekt är när du inte själv vet när skottet går av"!
Detta är ett råd som förmodligen de flesta skyttar känner igen, men vad menas egentligen?

Det finns en stor fälla i denna välkända formulering, att du kommer i ett läge där skottet aldrig går av.
Istället kramar och kramar du, avtryckaren känns som om trycket vore inställt på 150 kilo!
men inget händer?

Pistolen börjar skaka, inget skott kommer!

Till slut med dina sista krafter, löser du ut skottet, med pistolen pekande lång, lång bort från riktpunkten,
känner du igen dig?
Jag känner väl igen denna beskrivning.

Rätt metod är i stället, att när pistolen ligger där du vill ha den, så kramar vi av skottet, ibland ganska offensiv.

Men naturligtvis utan att rycka av skottet.

Torrträna gärna avtryck, mot en vit vägg med en liten riktpunkt, med en klickpatron i loppet, du ser direkt avfyrning's felen.

Jag har ett förtryck på min pistol på ca 0,7 kilo och ett slut tryck på 1,0 kilo, efter grovinriktning men före fin inriktningen, är
allt motstånd i förtrycket upptaget av avtryckarefingret.

När inriktningen är i närheten av bra, har jag ca 90% av det kvarstående trycket förverkat, när jag ligger rätt övervinner
avtryckarefingret de sista hektona.

Pang där går skottet! Du låg väl kvar med perfekt sikte och korn?

Var noga med att inte dra åt stödet på kolven så att du trycker ihop dina fingrar för mycket, då kan avtrycksrörelsen påverka
fattningen på kolven.
Testa att du kan röra avtryckarefingret utan att de andra fingrarna påverkas

Uppföljningen
När skottet har gått av, är detta bara en del av skott momentet slutfört.
Det är ytterst viktigt att följa upp skottet efter att det är avlossat.
Om man släpper ner pistolen direkt efter skottet har avlossats, ger detta snart en vana som påverkar skjut resultatet negativt.
Fokusera på förhållandet korn och sikte, avlossa skottet, fortfarande med fokusering på det inbördes förhållandet mellan
korn och sikte, efter att skottet har gått av, kommer pistolen tillbaka till riktpunkten.
Behåll pistolen i riktpunkten, fokusera korn och sikte, i ca 2 sekunder, ta gärna en minnesbild, som du kan plocka fram senare,
när du analyserar skottet.
Memorera och ta sedan ner pistolen.

Mer att Läsa

Torrträning

Tränings tips

 Precision skjutning

Tekniken bakom precision skjutning. Eller att skapa ett system för bättre skytte.

1 En bra teknik, ger mycket snabbt ett bättre resultat.
2 Noggranna förberedelser, genom intensiv koncentration, avspända muskler, kordination av rikt medel, inriktning
och avtryck. + Analys av resultatet och Korrigering av fel.
3 Anpassa teknik och skjutning efter din förmåga och din kunskap, det som stämmer för din kompis behöver inte
stämma för just dig.
Detta ger dig möjlighet att bygga upp din egen stil, som inte alls behöver överenstämma med din kompis stil.
Logga helst skott för skott direkt efter att du har skjutet, analysera varje skott efteråt.För att på sikt få en teknik som
ger ett framgångsrikt skytte för just dig.

Förberedelser för skjutning.

Torrklicka är något som de flesta skyttarna använder som träning mellan skjut passen oftast hemma, det finns stora f
ördelar med just skjutning utan ammunition.
Dels kan du skjuta nästan var som helst, dels ger dig detta sätt att träna. Ett unikt sätt att direkt se dina avfyrningsfel.
Detta utan att bliva störd av rekyl och den smällen som skottet avger.
Ta ett riktmärke och lägg an, rikta och avfyra observera noggrant vad som sker vid just avtrycket, ligger korn och sikte
kvar i målet?
Bra förberedelser är att torrklicka ett par eller några skott före precisions skjutningen börjar.

Noggrannhet är en av de allra viktigaste egenskaperna för en bra skytt, alla som någon skjutet vet att oftast så
produceras ett antal goda skott, ett antal mediokra skott och ett antal riktigt dåliga skott.
De dåliga skotten kan till nästan 100% hänledas till dålig noggrannhet.
Just här finns en fälla, att övertyga sig själv om att detta INTE är en viktig skjutning och på detta sätt mer eller mindre
acceptera att det går dåligt, detta ger på sikt mycket mediokra resultat.

Varje skott är lika mycket värt. inte ett enda skott är värt att slarva bort!

Skulle första skottet resultera i en svag 7,a, skjut då de andra skotten med högsta möjliga precision, för att kompensera det
dåliga skottet.
Varje skott är ett nytt skott som ska ses som en isolerad företeelse, inte som ett skott i en serie.
Ta åt dig felen, korrigera felen så fort som möjligt, detta är speciellt viktigt, av den enkla anledningen att människans
hjärna lika lätt lär in ett felaktigt beteende som ett rätt beteende.
Därför måste ett rätt beteende etableras så fort som möjligt!
Skytten som inte är villig att utveckla sitt skytte, kan räkna med att alltid få samma resultat, om än med både uppgång
och medgång.
I denna punkt finns alla de ovan beskrivna förberedelserna samlade i ett enda namn, noggrannhet.

Tålamod är också en viktig egenskap vid just precision skytte, att kunna gång på gång avlossa ett bra skott, kräver ett stort mått
av tålamod.
Lika viktigt är denna egenskap under utbildningen, att inse att ingen blir en topp skytt på något år.

Tempo, vi människor är vane människor och mår bra av samma rutiner, även om nu någon tycker att nu verkar detta bli tråkigt så är
det ändå så, att ett framgångsrikt skytte, kräver att samma saker utföres varje gång.
Därför är ett skytte som utföres med samma rytm varje gång det framgångsrika skyttet.

Efter skottet framme vid tavlan.
Här finns tusen olika ursäkter varför inte alla skotten sitter där dom ska, jag har tom hört förklaringar om att jorden i sin rotations
hastighet måste ha ryckt till lite, vid just detta skottet!
Här kommer några förklaringar till varför inte alla skotten satt i mitten av tavlan.

1 Tappar det inbördes förhållande mellan korn och sikte, tappar riktpunkt, speciellt vid eller under avfyrning!

2 Bristande teknik, bristande kunskaper, konstant ändring av teknik, istället ett stort hopp att allt ska träffa i mitten!

3 Skakningar och felinriktning, fel grepp på pistol, avtryckarefingret felplacerat eller avtryckaren på fel avstånd från finger.

4 Siktar för länge, känns som om avtryckaren skulle lösas ut på 150 kilo. Ta ner börja om igen.

5 Tappar koncentration, ta ner och börja om igen.

6 Förlorar kontrollen över kroppen, musklerna börjar att skaka mer och mer, lösning styrketräna med vikter och framför allt lår
dig koppla av mellan skotten, så att du inte står som en spänd pilbåge hela tiden.

7 Uppföljning, både av det avlossande skottet och att sedan analysera varje skott för sig. Detta glömmer man lätt bort, analysen
ger biljetten till ett framgångsrikt skytte, tillsammans med uppföljningen.

Snabb skytte

Även snabb skytte kräver en speciell teknik, för att kunna bedrivas med framgång. De olika förberedelserna kan delas in i block,
alla lika viktiga.

Ordentliga förberedelser inför skjutning.

Noggrann planering inför skjutningen.

Genomföra hela skjutningen med samma rytm, Intensiv koncentration.

Kordination av inriktning sikte korn förhållande och inriktning av pistol.

Analys av skottet

Korrigering av fel. Det är en stor hjälp att ha en erfaren skytt, som iakttar dig under skyttet, även här är torrklickning ett stort
hjälpmedel vid analys av felaktigheter.

Tekniken och snabb skytte

1 Snabb skyttet kännetecknas av snabba avlossande skott, här ger tidsbegränsningen en ganska stor stressfaktor, dessutom
ger inte detta skytte samma möjlighet till noggrann inriktning.

Det är ändå helt avgörande att ögats fokusering läggs på korn och sikte, det är oerhört lätt att ögats fokusering omedvetet
låses fast på de oftast färg granna fältskytte målen, ögat tappar helt fokusering på korn och sikte.
Med förödande resultat som följd!

Utan skytten får acceptera att inte kunna rikta om, utan måste komma ganska rätt i målet med första inriktningen.
Med korn och sikte rätt inriktade och pistolen pekande på måltavlan ska pistolen stanna upp en mycket kort stund innan skottet
smäller av!
OBS Det är mycket lätt gjort att i en stressad situation skjuta med pistolen i rörelse. OBS Varning
Lika viktigt är att skottet avlossas utan att ryckas av, trots kanske 6 skott på 8 sekunder, går det att avfyra utan att rycka
av skotten
.
En bra början är att skjuta med betydligt längre tid och hålla uppe noggrannheten, med successivt minska skjuttiden.
Förutom den korta tiden för att avlossa skott, kommer en annan faktor in i bilden, nämligen rekylen.
Denna rekyl är olika stor beroende på kaliber av vapen, mer om detta senare. Läs mera om rekyl

Rekylen är en viktig faktor att ta hänsyn till speciellt under snabb skytte, kan den i vissa vapenklasser var riktigt besvärlig.
Viktiga åtgärder för att minska rekylen är: Ett bra grepp och att alltid stå rätt.
Det får inte vara så att pistolen kastar åt något annat håll än uppåt, kompensera sidoförflyttningar i första hand med att flytta
det bakre benet.
Flytta benet åt samma håll som pistolen kastar.
Rekylen måste dämpas så fort som möjligt, det finns en stor fälla i att skjuta för snabbt, under rekyl fasen och på detta sätt göra
grova missar i målet.

Det gäller att så snabbt som möjligt komma tillbaka med korn och sikte i riktpunkten och därefter avfyra skottet.

Återigen en bra rytm är guld värd.

2 Att utveckla en bra rytm, som passar just dig, är svårt men helt avgörande för ett bra skytte.
Tänk på att du inte har tid för om förflyttningar i målet, utan det gäller att komma rätt i målet från början.
Felaktig eller förändrad rytm är den största felkällan till dåliga träff bilder.
Ett annat misstag är att alltid försöka att skjuta en tia med första skottet, med följd av alldeles för lång skjut-tid.
För att sedan ändra rytmen och hasta iväg resten av skotten, som sällan träffar där dom ska.
OBS att det är lika fel att efter 5 skott ligga och finlira det sjätte skottet.

Bra och jämn rytm är guld värd.

3 Ta ett riktmärke på målet, rikta blicken direkt på målet eller där målet ska dyka upp. Prov rikta före skjutningen, kontrollera
att du verkligen kommer rätt i målet.
Lås fast handleden och i viss mån armen, så att du kommer rätt med riktmedel korn o sikte när skjutningen börjar.
Kontrollera flera gånger före skjutning!

4 Ta ett något fastare grepp om pistolkolven, testa att pistolens korn och sikte verkligen kommer rätt, annars justera
greppet. Bra tips :
Är att ta ett mycket hårt grepp om kolven för att känna att den verkligen ligger rätt.
Samtidigt formas handen för en kort stund för att bättre passa till kolven.
Tänk på att ha ett grepp som känns skönt, men samtidigt så högt upp som möjligt på pistolkolven! Mycket viktigt när det
gäller revolver!
Fäst blicken mot målet, res upp pistolen, men stressa inte upp den.
När du närmar dig målet, minska ner rörelsen, för att stanna mitt i målet eller under målet om du skjuter med överslag.

5 Flytta över fokuseringen till korn och sikte, det är mycket viktigt att inte lägga fokus på en plats någonstans mellan
riktmedel och målet,
all fokus ska läggas på, korn och sikte.
Lås kvar blicken på korn och sikte, det är slöseri med tid att flytta fokuseringen, låt den ligga kvar på KORN och SIKTE.
Denna regel gäller med ett undantag, vid rekyl.

6 Ta upp släpet i avtryckaren, innan pistolen riktas mot målet, lägg på en lätt förspänning på avtryckaren.
När du ligger rätt i målet, tryck av, utan att rycka av skottet.
Tänk på att med tvåhandsfattning, kommer pistolen närmare och skotten kommer att gå lite lägre.

7 Rekylen kommer att kasta bort pistolen från målet, låt INTE ögona följa med pistolens rekyl, genom att låta ögonen följa
med pistolen i rekylen.
Låt fokuseringen ligga kvar där pistolen kommer tillbaka efter sin rekyl, då är du klar att skjuta direkt.
Även huvudet kommer i rörelse och behöver ny inriktning, alla dessa onödiga rörelser tar för lång tid.
Försök att så snabbt som möjligt få tillbaka pistolen till inriktning på samma eller ett annat mål.
När pistolen återvänder efter rekylen, på med full fokus på korn och sikte.
Ett vanligt fel är att skjuta för fort, att trycka av under pistolens återgång, efter rekyl.
Om pistolen kastas åt vänster, vid rekyl, flytta det bakre benet åt vänster och vise versa.

8 Direkt när skottet har avlossats, ska avtryckaren släppas fram, sedan ska ett förtryck anbringas igen.
Vänta inte tills du har börjat att sikte in dig på målet, utan direkt efter skottet ska trycket läggas på avtryckaren.

9 När pistolen kommer tillbaka i målet efter rekylen, ska allt vara klart utan fördröjning, för nästa skott!

10 Rätt rytm, rätt avtryck tillsammans med en bra inriktning, ger ett bra skott.
Hur kommer man dit, träna och återigen träna.

Vanliga fel och åtgärder.

Rekylen: är en en av de problem som måste bemästras, en 22 ger en ganska beskedlig rekyl, medan en 9mm eller .45 ger en
stor kraftig rekyl, viktigt är att snabbt komma tillbaka med pistolen/ revolvern i skjut läge igen.
Ett fast grepp och ett bra anpassat grepp är oftast lösningen på problemet.
En långsam återtagande efter rekylen spiller mycket tid.

Tänk också på att varje skott, är ett skott i sig och ett nytt skott.

Greppet: Ett dåligt anpassat grepp, ger ovillkorligt fel inriktning av korn och sikte mellan skotten, där värdefull tid måste tagas
i anspråk för att rikta in pistolen igen.
Oftast måste också huvudet, justeras för att få rätt siktbild.
All denna rörelse är förödande för resultatet och tar alldeles för lång tid.
Börja med att torr klicka och skjut utan ammo, ligger du rätt varje gång? Då är allt bra!

Testa sedan med ammo, är allt OK? annars måste en anpassning av kolven till. läs mera om kolvanpassning

Rytm: Eller rättare sagt, rätt rytm är helt avgörande för snabb-skyttet.
Mycket vanligt fel är att lägga allt för lång tid på första skottet, för att sedan hamna i tidsnöd och slänga iväg resten av skotten.
Första skottet tar alltid längre tid vid normal utgångställning 45 grader, men sedan ska dom andra komma avfyrade i jämn takt.
Att lägga längre tid på mindre mål är ofta förödande för slutresultatet.

Jämn bra rytm genom hela skjut serien ska eftersträvas.

Uppföljning av skotten, är lika viktigt, vid tavlan kan vi se om vi ligger rätt i målet, tyvärr är det försenat att korrigera denna
serie nu!
Men resultatet ger oss värdefull information inför nästa skjutning, försök att memorera varje skott och varje mål, för att göra
en utvärdering efter skjutningen och sedan korrigera felen inför nästa skjutning.Topplistan på felaktigheter generella fel i skyttet
* I Topp ligger, utan tvekan, skytten fokuserar ej på korn och sikte. Oftast tror skytten att han gör rätt, men i verkligheten,
ligger hela fokuseringen på måltavlan. Hur åtgärda?
Jag har själv haft stora problem med detta, lösningen för mig, var att flytta ner riktpunkten till mitt mellan den svarta mittpunktens
underkant och tavlans underkant.
Där finns inte så mycket se, som distraherar ögat.

* Siktar för länge, i tron om att få till en perfekt träff, max tid för en normal tränad person, 6 -9 sekunder.
Om inte skottet avlossas under denna period, ta ner och börja om igen. Rycker av skottet, eller skjuter med pistolen
i rörelse, dåligt eller inte inriktad mot målet!


* Felaktigt grepp, felaktig avtryckare, inte ens den bästa skytten får ett bra resultat med ett felaktigt grepp, eller genom att
ändra greppet, genom skjutningen. Förändra kolven eller avtryckaren.

* Följer inte upp, detta med ett dålig skott, drabbar alla. Men hanteringen av det dåliga skottet, där skiljer sig de olika individerna
sig åt.
Gör så här: Memorera varje skott, sköt du till vänster då ska också skottet vara till vänster.
Att bara plan löst skjuta och ändå värre börja acceptera att det går dålig, är till slut bara ett elegant sätt att träna arm
muskler på.
Följ upp, åtgärda, kontrollera. Acceptera aldrig ett dåligt skott, du har väl inte åkt ut för att skjuta 3,or? Anteckna gärna i en
skjutdagbok,
både motgångar och medgångar.

* Muskel ryckningar, drabbar då och då de flesta av oss och på något konstigt sätt så kommer dessa ryckningar oftast precis
när skottet ska gå av. Detta går att träna bort, åtgärdas genom att ta ner och börja om igen, när du tränar.

* Frånvaro av koncentration, ser ut som om någon kastat ut skotten över hela tavlan, åtgärd: stå över nästa serie.
Koncentrera dig på uppgiften, varje skott är ett nytt skott. Inte ett skott i en serie på fem.

* Om du skjuter en serie på 4 skott resultat, 39 poäng, nästa skott är en 5,a = J---lar !?!?!?.
Ta då med hem 39 resultatet och glöm efter analys 5,an, den för inte ditt skytte framåt.

*Tänk på att skyttet normalt går både upp och ner
, men normalt kommer efter en ned period en uppgång, det är denna
uppgång som driver oss vidare.

Resultatet
Om du nu har gjort allting rätt, så sitter kulan i målet, kanske inte i tian varje gång men i alla fall i mitten av tavlan?
Om det inte lyckas? gå tillbaka moment för moment.
Gå alltid tillbaka till grund momenten och lös upp problemen.
Följ gärna upp dina resultat!
Även om hatar papper, så gör en enkel uppföljning, varje gång du skjuter, du kommer att se hur dina resultat förbättras,
men du kommer också uppleva. Att framstegen inte är linjära, ett tag går resultaten bara uppåt, för att sedan sjunka tillbaka
igen.

Detta är helt normalt!

Efter denna nedgång kommer en ny ökning.


Vid all pistolskytte så gäller samma rutiner, samma förberedelser, samma grepp, samma riktpunkt, samma tryck,
samma inriktning, samma andning, samma skärpa på det inbördes förhållandet mellan korn och sikte,
samma uppföljning, varje gång.

Till detta kan och måste naturligtvis läggas att en flitig träning ger en ökad färdighet, en flitig träning, med rätt utgångspunkt
ger en inträdes biljett till skyttets fantastiska värd.

Glöm aldrig att skytte och Skytteträning ALLTID ska vara förknippat med GLÄDJE!


Lycka till med ditt skytte!

Arne Nohlberg 02 12 12 / 030726 sista rev 12 10

Copyright Arne Nohlberg

Mer att Läsa

Torrträning

Tränings tips

Vidareutveckla ditt skytte steg 2

Anpassning av kolv

Rekyl