Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterEn klart förbättrad rekyldämpare för Morini CM 22.

Morini CM 22 alu är sedan många år en av mina favorit pistoler och platsar defenetivt längst upp i toppen på de .22 kalibriga pistolernas rankinglista.
Det är också en av del allra lättaste pistolerna på marknaden men sina 900 gram!
Men även en riktigt bra pistol borde kunna gå att göra ännu lite eller kanske mycket bättre?
Tidigt under våren 2006 började jag att experimentera med olika former av rekyldämpning.
Min första konstruktion bestod i av en pneumatiskt dämpad kolv som du utgjorde en del av rekylfjädern.
Denna konstruktion som bestod i ovannämnda kolv var försedd med ett hål och en backventil för styrning av den dämpade luftkudden, i
det sista försöket så tillfördes också en ställskruv för att kunna bestämma dämpningen genom att luften evakuerades fort eller sakta.

Men denna konstruktion lades så småningom till handlingarna av den enkla anledningen att konstruktionen tenderade att vara både
komplicerad och svår både att tillverka och justera in för ett fullgott resultat.

Nästa fas i utvecklingen bestod av en helt mekanisk rekyldämpare med mycket bättre resultat än vad original dämparen ger.
En viktig ledstjärna i denna utvecklingsfas var att konstruktionen skulle vara så enkel att alla med tillgång till en svarv skulle med lätthet
kunna tillverka ingående detaljer.
Nästa krav var att kunna använda så mycket som möjligt av den befintliga konstruktionen utan att bygga på något som kunde störa
exteriören på den annars mycket propra pistolen.

När detta skrives har två pistoler byggs om och skjutets med under hela sommaren och används på många tävlingar (ca 30 stycken) under sommaren och till och med gjort SM debut.
Funktionen har varit helt perfekt och ger en betydligt mera rekyl dämpning än vad original konstruktionen ger, vid tvåhandskytte är pistolen
"nästan rekylfri", ger lite mera rekyl än en äldre luftpistol. Av förklarliga skäl ökar rekylen något vid enhandskytte.

Morini CM 22 Alu utan lättat slutstycke


Konstruktion bygger på en förstärkning av Newtons tredje lag och utgöres av två fjädrar varav den ena fjädern är Morini original rekylfjäder
och den andra delen utgöres av en betydligt hårdare fjäder. dessa båda fjädrar sammanbinds av en cylinder som utgör både en ballansvikt
och en sammanfogare av dessa båda fjädrar.

Ballansvikten är svarvad i mässing, dels för att detta material gav rätt tyngd och dels agera som en förstärkning av Newtons lag.
När pistolen av rekylen kastas bakåt och uppåt (för att vi håller i den läs mera under rekyl), så stannar ballansvikten kvar en kort stund
och förstärker rekylfjäderns komprimerande kraft, när sedan ballansvikten börjar att röra sig bakåt efter någon tiondels sekund, agerar den
tillsammans med den då nästan helt komprimerade rekylfjädern, till slut så landar den och slutstycket mycket mjukt och fint på den avklippta slagfjädern, vars kraft överstiger rekylfjädern med ca 3x.
Underförstått är att slutstycket gör nästan samma resa som ballansvikten.
Fördelen är att slutstycket ALDRIG slår mot den buffert av gummi som är original utan slutstycket bromsas in mjukt och fint, först av
Ballansvikten och sedan av rekylfjäder tillsammans med ballansvikten och slutligen av den avklippta ganska hårda fjädern.
Resultatet är förbluffande bra!
Tilläggas kan att man aldrig kan trolla bort rekylen helt, vad man kan göra är att påverka dess förlopp på oss skyttar, ett exempel är
att genom att fördela rekylen under ett längre förlopp, upplevs den som mindre och ger också följaktligen ett mindre uppkast på pipan.
väl så viktigt vid snabbt skytte som tex fältskytte osv..


Bild 1 Det nya rekyl systemet

Bild från vänster visar original rekylfjäder Morini CM 22 och det kanske är på plats att redovisa att båda de ombyggda pistolerna är av
typ" lättat slutstycke". Ballansvikten är tillverkad av mässing, valet av detta material var egentligen ett andra val, den första proto-
typen tillverkades av alluminium, men funktion var klart bättre med den tyngre mässingsvikten.Bild 3
Bild 2 Tillverkad Ballansvikt i mässing
Ballansvikten väger ca 7 gram är svarvad i mässing.


Bild 4

Både dessa detaljer demonteras och används ej. Men tänk på att spara den kupiga brickan som finns närmast justerskruven
i den justerbara rekylbromsen, den ska även i fortsättning användas på samma sätt som sker nu, med den kupiga delen mot den
avklippta slagfjädern.Injustering av det nya rekyl systemet.

Detta är mycket enkelt och för första gången så fungerar nu den justerbara original-dämparens justerskruv.
Montera hela rekyldämpare paketet och dra tillbaka slutstycket tills du kan haka upp detta. Du ska känna att ett helt nytt motstånd
( slagfjädern känns så) precis när upphaket sker. Utifrån detta läge kan du nu justera för både hårdare och mjukare ammunition.
Jag har skjutet med ammo upp till 450 M/sek utan några förändringar i rekylen.

Epilog

I hela konstruktionen har används standar detaljer och den enda som behöver specialtillverkas är ballansvikten.
Detta gör en av de allra bästa .22 kalibriga pistolerna på marknaden ändå bättre och måste efter modifieringen anses var den klart
bästa av de tre i toppen Morini CM 22, Benelli WC och Feinwerkbau AW 93.
Betänk att en Morini CM 22 alu med lättat slutstycke är en sådan pistol som har används för denna rekyldämpare, är den absolut
lättaste pistolen av de tre ovannämda.
Betänk också att AW 93 väger 1210 gram, Benelli WC väger 1180 gram och Morini CM 22 alu väger 968 gram!
Jag har testat att med vikter ökat vikten på min Morini CM 22 Alu med 240 gram och då är den nästan helt rekylös med den
nya dämparen!

Lycka till med din modifiering !

Arne Nohlberg 2006 08 29 rev 2012 09