Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Rekylfjädern, eller en bra fjäder i trim att ha i pistolen.

Jag är medveten om att jag ofta eller rättare sagt mycket ofta har tjatat om hur viktigt det är att byta rekylfjäder i pistolen med jämna
mellanrum.
Mellanrum som kanske kan anges som varje år, men som regel så fungerar inte detta råd!
Utan man kan kanske förhoppningsvis byta en rekylfjäder varannat år, om inte pistolen slutar att fungera, före detta infaller.

Ibland verkar det gå inte bara okunnighet utan också prestige i att inte byta rekylfjäder, jag kan tänka mig att någon enstaka kan
bli imponerad av följande uttalande. "Jag har inte bytt min rekylfjäder på tio år".
På mig imponerar det absolut inte, utan vittnar om en stor okunnighet!

Jag har på grund av sjukdom varit borta från skyttet i drygt två år nästan tre år, vi har jag och sonen var sin Morini CM 22 ALU,
konverterad nästan helt upp till RF modellen.
När vi alldeles nyss tog fram våra Morini CM 22 ALU pistoler ur vapenskåpet som båda har exakt samma typ av rekylfjäder, våra
rekylfjädrar byttes ut för ca 3 år sedan samtidigt och har skjutet's med nästan helt identisk frekvens.

Den enda skillnaden under förvaringen var att min pistol inte var försedd med en propp, men det var sonens pistol.
Så var det naturligt vis spännande att kunna mäta på våra rekylfjädrar hur dom har reagerat under förvaringen.
Här sitter proppen på plats och misstro mig inte när jag säger att jag är på inget vis är motståndare till proppen eller
någon form av säkerhetshöjande delar och där passar proppen defenetivt in.

Proppen på en Morini CM 22 är speciell och normala proppar passar dåligt in här.
Med proppen på plats så förhindras ju inte bara att patroner kan finns i loppet utan också trycker proppen tillbaka slutstycket
15 mm
extra!

Vid demontering av våra båda vapen kunde jag direkt mäta att skillnaden var ca 12 mm, i rekylfjäderns längd!
Mellan den proppade och inte proppade pistolen som under drygt två och ett halvt år har förvarats, i vapenskåp.
Men observera ingen av vapnen har använts under denna tid.

Det proppade vapnet har ca 12 mm kortare längd på sin rekylfjäder!
Detta var ett sensationellt resultat även för mig!

Vad kan man då dra för slutsatser av denna berättelse?
Jo att rekylfjädern den åldras och tappar sakta sin spänst och också sin förmåga
att utföra det jobb, vi förväntar oss den ska bistå med.

Oavsett om vi skjuter eller ej med vår rekylfjäder så åldras den och behöver bytas ut med jämna mellanrum.
Vi kan också konstatera att en en belastning som i detta fall med proppen i ett vapen som förvaras i ett vapenskåp, får vår viktiga
rekylfjäder att åldras lite tidigare!

I en perfekt värld, skulle man naturligtvis demontera rekylfjädern, åtminstoende på vinteruppehållet, men detta förfarande är
kanske inte realistiskt.
Med tanke på att en ny rekylfjäder kostar en spottstyver..

På bilden en original rekylfjäder Morini CM 22. Morini har en mycket hög kvalitet på sina rekylfjädrar, så detta har ingen som helst
anknytning till just Morini utan kunde ha skett på vilka pistoler som helst.

Vad jag vi visa med denna artikel är följande:

Jag har varit i kontakt med Sportec och dom säljer allt för litet antal rekylfjädrar per år, kontra de pistoler som finns på marknaden.

Jag kan med den uppgiften krasst konstatera att det bytes allt för sällan rekylfjädrar i våra vapen!

Rekylfjädern är HjÄRTAT/ MOTORN i en pistol, fungerar inte den då är allt slut.

Priset är mycket lågt på en rekylfjäder, så det bör inte hindra någon från ett byte.

Det är oftast ett enkelt ingrepp som i stort sett vem som helst klarar av, det går inte att skylla på komplicerade konstruktioner.

En hel del diffusa matningsfel och även klickande patroner kan lösas med ett byte av rekylfjäder.

När du har köpt en ny rekylfjäder, mät upp längden på den och när den har minskat i längd med mera än 5 mm då är det dags
att byta ut den.

Glöm inte att då och då, eller kanske var tredje rekylfjäderbyte också byta ut magasinfjädrarna.

Epilog.

Jag har under många år slagits på barrikaderna för att fler pistolägare ska ge sitt vapen och en chans till en bättre funktion!
Just genom att byta ut rekylfjädern, tyvärr tror jag att allt för många skjuter tills det börjar att krångla, med ibland väldigt diffusa
felyttringar, sedan kanske i bästa fall byts rekylfjädern ut..
Tänk dig detta scenario, att du åkt 20 mil till en tävling och får bryta på station 2 i fälttävlingen, på grund av flera vapenfel som oftast
är relaterade till rekylfjädern och dess funktion!
Varför just station två? Jo så brukar detta fel ge sig till känna, fungerar en eller ett par stationer och sedan är det stopp!
Så bli vän med din pistol och i synnerhet genom att minst var annat år ge pistolen en chans genom att byta rekylfjäder.

Som vanligt är jag öppen för både kritik, goda råd och naturligtvis också positiva genmälen, min mailadress finns här under.


Arne Nohlberg 2012 04 02

Modifiering av Morinis rekylfjäder.

Här kan man köpa tryckfjädrar för ett mycket billigt pris 300 mm långa räcker till flera rekylfjädrar. OBS Detta har jag inte provat!