Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterRena tryck...

I denna artikel ska jag försöka att förmedla vikten av att ha ett rent tryck, personligen anser jag att ett rent tryck är mycket viktigare
än ett lätt tryck, men naturligtvis kan och ska dessa båda egenskaper komplettera varandra.
Men om man då av någon anledning måste välja, då väljer jag utan tvekan ett rent tryck, framför ett mycket lätt tryck.

Vad menar jag med ett rent tryck?
Är inte alla tryck rena?
Vad är det som orsakar ett orent tryck?
Hur kan man åtgärda ett orent tryck?

Sambandet mellan ett orent tryck och resultatet framme i målet?

Säkert kan man ställa upp ändå mera frågeställningar runt omkring tryckmekanismen kvalitet, för det är just detta som det är frågan om
den i vårt vapen inbyggda tryckmekanismens kvalitet, både i konstruktion och hur vi lyckas att bevara kvaliten på vår tryckmekanism.

Av naturliga skäl, det kan vara ganska svårt att komma åt tryckmekanismens och dess upphaksytor på de flesta vapen, detta är
kanske en förklaring men ingen godtagbar ursäkt, för att inte åtgärda problemet!

För vikten av att ha ett riktigt rent tryck ska absolut inte underskattas, detta är av mycket stort värde för att få till ett bra resultat både i
precisionsgrenar och i snabbskytte, typ fälttävlingar
!

Bild 1 Neuhausen tryckmekanism fortfarande ett av världens allra bästa tryck.

Vad menar jag med ett rent tryck?


Om du tar ditt oladdade vapen och sakta mycket mycket sakta drar din avtryckare tills att hanen faller, då ska du känna att HELA
denna rörelse är mjuk utan hack eller så kallad krispighet.
Första gången du testar detta kan det vara svårt att känna skillnaden mellan ett riktigt bra och jämt tryck och mellan ett
dåligt, krispigt tryck.
Men i de flesta fall är det mycket lätt att känna igen ett bra eller ett dåligt tryck.
Med ett rent tryck får vapnet en mycket stabilare inriktning än om avtrycksfingret måste "åka berg o dalbana" med avtryckaren
under avtrycksfasen i skjutningen.

Motsatsen till ett rent tryck är då ett krispigt tryck, vad som menas med detta är följande förklaring:
Tänk dig att trycket utgöres av kex, ja vanliga Mariekex som finns i avtrycksmekanismen, som du ett efter ett tvingas bryta sönder
när du drar avtryckaren bakåt.

Jag har en sedesam historia att berätta om just dåliga tryck:
En av storskyttarna i Örebro med specialitet DA skytte revolver kom ner till mig för några år sedan efter att han på en tävling fått
känna på min S&W revolver som har ett erkänt mycket bra tryck.
Jag kunde då konstatera att Örebroarns tryck var ett av de allra sämsta jag någonsin har känt och sedemera sett.
För vid den efterföljande demonteringen av tryckmekanismen kunde vi konstatera att glidytorna såg ut som en nyharvad åker!
Men det var inte nog med detta, mitt i avtryckarens rörelse skulle reboundern "kliva upp på en liten ås" för att kunna fullgöra sin uppgift.
Efter ett digert jobb med efterföljande testskjutning åkte Örebroarn hem och började skjuta med den numera åtgärdade revolvern.
Men trots att tryckmekanismen nu var i mycket god klass, för borta var den harvade ytan, borta var den stora åsen, så blev till en
början resultatet betydligt sämre än före modifieringen av tryckmekanismen!

Kunde detta vara muskelminnet som hade lärt sig att kompensera för det riktigt dåliga trycket??

Hur kan man då förklara detta?
Jo, Örebroarn var och är en mycket duktig skytt och hade genom åren lyckas att bemästra och kompensera för det dåliga trycket och
sköt oftast fullt på tävlingarna även med det riktigt dåliga trycket.
Men efter en relativt kort tid var det åtgärdade tryckets karraktär inprogramerat i hjärnan och naturligtvis till full belåtenhet!
Men kanske är ändå vikten av ett bra tryck viktigast för de mera vanliga skyttarna och nybörjare som har kommit en bit i sin egen
utbildning till en bra skytt!
De allra mest talangfulla dit Örebroarn definitivt tillhör, verkar klara att skjuta hyfsat med i stort sett vad som helst!!

Är inte alla tryck rena?

Svaret på frågan är definitivt NEJ. Helt nya vapen är oftast ganska orena i trycket men efter ca 1000 - 2000 skott relativt bra och
helt acceptabla. Men senare i vapnets liv så brukar trycket anta en allt sämre karraktär, men naturligtvis finns det undantag när det
gäller detta påstående.
Det finns skyttar som sköter sina vapen och sin tryckmekanism helt perfekt, med dom är tyvärr ganska få!

Vad är det som orsakar ett orent tryck?

Det finns egentligen bara två olika orsaker till att vi har begåvats med ett vapen med orent eller kanske rättare sagt ett dåligt
tryck.
Den vanligaste anledningen till problem står att finna i upphaksytorna mellan SEAR och Hane. En annan möjlighet är att vissa
lagringar i tryckmekanismen är av dålig kvalitet.
I många år har förundrats över att man fortfarande med få undantag använder "Fred Flinta" teknik i lager ytor!
När ett kullager kostar en spottstyver och gör arbetet så mycket bättre!
På Morinis senaste luftpistoler kan vi se fler och fler lagerytor med kullager, men i våra dyra tävlingsvapen saknas de ofta helt!

Oftast är en kombination mellan smutsiga upphaksytor och en eftersatt rengöring och kanske den uteblivna användningen olja
respektive fett en förklaring till att vi sakta med säkert förstör våra upphaksytor, för just där är med stor sannolikhet problemet
att finna. Se bild 2

Bild 2 perfekta upphaksytor med en perfekt oljefilm.

I den bästa av världar kan det se ut som på bild 2, åtminstoende ett tag framåt. Men efter en längre period kan samma upphaksytor
anta en helt annan skepnad. Se bild 3.

OBS notera rörelseriktningen på sear och TÄNK PÅ att ytorna glider mot varandra med ett ganska högt tryck!!

Bild 3 med skadade upphaksytor i ett förstorningsglas

Vi kan här se på bild 3 att detta är ett ganska dåligt tryck, med skadade upphaksytor, den rörelse som sear ska göra för att frigöra
hanen, kommer att generera ett ordentligt krispigt/dåligt tryck.


Bild 4 Mekanism skadade ytor med slagfjäder.

Nu accelerar problemet, nu har vi lagt på en ganska hög belastning från slagfjädern mot hanen som väntar på att frigöras av sear.
Detta är normalt riktigt små ytor bredd ca 5 - 6 mm och den verkliga längden på ingreppet är ca 1 - 2 mm.
En sårig eller sliten yta som dessutom hanske helt saknar en oljefilm ett eller ett tunt fettlager, denna yta kommer och ska göra
momentant motstånd som direkt genererar ett krispigt tryck.

Hur kan man åtgärda ett orent tryck?

Med största sannolikhet kräver denna renovering av tryckets upphaksytor en demontering av tryckmekanismen, för att kunna åtgärda,
dessa slitna upphaksytor. En annan variant är naturligtvis att byta ut hane och sear, men då är man i den situationen att det tar ca
ett par tusen skott innan man är på banan igen med ett riktigt bra tryck.
kan man då på något sätt undvika att komma i denna situation med ett skadat tryckmekanism?
Genom att frekvent rengöra upphaksytor och alltid se till att dessa ytor flyter på en tunn film av olja eller fett, så borde en mekanism
klara uppåt 60 -70 000 skott.
Men en dåligt skött tryckmekanism kan lika gärna förstöras/försämras på kanske 5000 skott!

Detta trots att de flesta upphaksytor är av härdat material, oftast "sätthärdade" = ythärdade. Det finns vissa undantag från detta
med härdade ytor men dom är som tur väldigt få.
Ibland är skadorna så omfattande att en återställning av ytan skulle behöva gå så djup in i materialet så att härdningen försvinner,
då gäller bara utbytesdelar.

Vi all reparation av upphaksytor för en tryckmekanism gäller det att använda mycket fina bryne, aldrig grova verktyg som som tex.
diamantbryne, dom är alltför grova.
En annan viktigt sak att hålla i minnet är att ALDRIG förändra vinklar på upphaksytorna, för tex revolver finns det fixturer att tillgå.


Bild 5 Ett bra försök till återställning av ett skadat tryck.

Bild 5 får representera, ett bra försök till att återställa ett skadat trycks upphaksytor, det kan vara ett tryck där de ingående
komponenterna Sear och hane kostar mycket pengar.
Borta är nu de skador som ger trycket dess krispighet men ändå är ytorna tyvärr defekta.
Detta kan vara en lösning som kan fungerar riktigt bra, risken för att slipa ner under ythärdningen är minnimal
och trycket är nästan perfekt igen.
Ja det finns till och med dom som framhåller att de kvarvarande skadorna utgör en resorvar ff
för en oljefilm.
Men oftast är ju dessa skador orsakade av smuts eller slitage inte lika sjävklart placerade som på bild 5, så ta gärna och
begrunda bild 6 som kanske är mera representativ för hur både slitage och skador ser ut i verkligheten.Bild 6 skador på upphaksytor

De flesta skador på upphaksytan är orienterade i samma riktning som sear rör sig från hanen, eller en annan upphaksyta.
Men skador typ bild 4 kan förekomma genom gruskorn och dylikt skadar ytan eller ytorna.
När vi då spänner uppmekanismen och lägger ett tryck från slagfjädern på hanen som då ligger an mot upphaksytan på sear
Då kan en mycket liten skada ge ett ordentligt dåligt och krispigt tryck.

Likaså kan ett försök till reparation av upphaksytorna med ett för grovt bryne ge samma problem.

Lägg stor vikt vid att alltid avsluta poleringen med det mycket fina brynet i SAMMA rörelseriktning som upphaksytorna
kommer att arbeta mot varandra!

I vissa eller kanske rättare sagt flertalet av våra vanligaste handeldvapen, kan demontering av berörda delar, Sear och hane
ställa till med ett visst problem om man saknar kunskap och rätt verktyg.
En drivdornsats är ett måste, för oftast lagras dessa detaljer upp på slipade stålstift.
Passa på när allt är isär och känn på lagringen för sear och hane, tyvärr är dessa med få undantag glidlagrade, skadade
lagerytor ska omedelbart åtgärdas.

Bryne

Vad ska man då använda för bryne och var köper man detta? Att helt spontant gå ut och köpa ett bryne är ingen bra början till
ett bra tryck. De allra flesta brynen är alldeles för grova för att använda på upphaksytor.
Efter mycket letande har jag hittat en Svensk leverantör Sveaco i Tyresö, med referens Anders Larsson tel 08 742 06 30.
Sveaco har flera olika brynen som passar för vårt syfte, ett som jag kan direkt rekommendera är 1/4x1/2x6 i grovlek 900.
Detta är ett bryne som normal räcker i många år och kostar 135 + moms.
Det kan kanske vara bra att också ha ett mindre bryne i storlek 600, men låt alltid 900 brynet avsluta jobbet.


Sambandet mellan ett orent tryck och resultatet framme i målet?

Med ett orent tryck kommer pipan och såledels inriktningen mot vårt tänkta mål att ställa ett stort krav på vårt muskelminne.
Vi gör det med andra ord onödigt svårt för oss att sätta skottet där vi avser att träffa.
När det gäller just revolver får ett orent tryck i DA läge för oss mera normala skyttar oftast en mycket dålig påverkan, jag har
under åren sett många olika revolvermekanismer och har förundrat mig över hur någon kan skjuta med dessa otroligt dålig tryck.
Oftast ger en utjämning av glidytor och en efterföljande polering ett mycket bättre tryck.

För vem vill på fullt allvar ge sig själv ett eget handikapp, inte jag i alla fall!

Epilog

Till sist vill jag återigen anknyta till vikten av att hålla mekanismen och vapnet i övrigt i gott skick. Det är förödande att efter en
säsong av skytte, slänga in vapnet i vapenskåpet och sedan ta fram det igen på vårkanten och förvänta sig att allt fungerar perfekt!

Våra vapen är konstruerade med en grundkonstruktion som är över 100 år gammal, det är absolut inga Hitech grejor vi håller i
handen!


Konstruktionsmässigt och underhållsmässigt befinner sig de allra flesta vapen på 1950 tals nivå, det finns inga underhållsfria lagringar
våra vapen kräver att vi gör dom rena och underhåller med både fett och olja i små kvantiteter, för att få en acceptabel funktion.

Arne Nohlberg 2007 11 15 rev 2012 10 Har du några frågor är du välkommen med ett mail.