Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Smith & Wesson kaliber 32 HR Magnum

Först av allt vill jag göra en bekännelse, men innan jag gör detta utlämnande av mina innersta tankar.
Är det kanske på plats med en viss information.
Många gånger har jag fått frågan? Om du skulle åka till en öde ö och fick ta med dig bara en enda pistol eller revolver vilken skulle
du då välja?
Mitt svar är utan tvekan, jag skulle ta med mig denna S&W 32 magnum!
Varför ? Ska jag försöka att svara på i denna artikel om en av Smith & Wesson revolver genom tiderna , men framför allt
handlar artikel om min favorit S&W kaliber 32 Magnum

Historia
Att tillverkaren Smith & Wesson framledes kallat S&W är en gammal klassisk tillverkare med anor tillbaka in i 1800 talet och likaledes
att det är fråga om ett i USA tillverkat vapen, det känner nog de flesta redan till.
Men vet du om att?
Smith & Wesson är i dag ett av de starkaste varumärke i världen, välkänt inte bara i USA utan över hela Världen sedan mer än 150 år tillbaka.
Hundratusentals människor över hela världen har ägt revolver eller vapen tillverkade av Smith & Wesson Corp., 2100 Roosevelt Avenue,
Springfield, MA 01102-2208. S&W flyttade sin tillverkning för några år sedan och är nu tillbaka från Arizona till Ma där allt startade för
147 år sedan.

När Horance Smith och D B Wesson formade sitt samarbete år 1852, insåg dom säker inte att dom två skulle förändra världen.
Dessa två herrar ansåg sig ha en bättre konstruktion av vapen än vad som fanns att tillgå på den tiden.
Deras utvecklande konstruktioner, har under åren vuxit till ett av världens starkaste varumärke.
Denna utvecklingen fortsätter än i dag med hög-kvalitetsvapen, hög-precisionsvapen och tillbehör för dessa produkter.

Dom satte en ära i att vara först!

Smith & Wesson var alltid först i utvecklingen av vapen. Det första utbytbara magasinet, det första magasinet med urladdnings system,
den första dubbel aktions revolvern och många flera innovationer under mer än 150 år.

Den världsberömda revolvern Smith & Wesson .38 Special satte en ny standard för alla moderna handvapen.
Den första revolvern för just denna kaliber S&W modell 10 är den enda revolvern som fortfarande är i produktion sedan starten 1899.
Den välkända S&W 357 magnum var på den tiden världens kraftigaste vapen, när S&W utvecklade denna kaliber för polisväsendet år 1935. Fortfarande är denna kaliber första val för många sportskyttar och poliser världen över.

Nästan alla länders försvarsmakter har använt S&W produkter, i alla Amerika's stater är eller har polisen varit utrustad med S&W produkter.

Revolverstommen på denna 32 kalibriga revolver, är ett K stomme, därför stämmer detta stomme som här beskrivs med
alla S&W revolver med K stomme, som ex K38 Masterpiece.

 

S&W kaliber 32 HR Magnum Vikt 1220 gram

Längd 280 mm ( 6 tum pipa)

Höjd 150 mm

Tryck ( modifierat) SA ca 1370 gram DA ca 2200 gram

Antal patroner 6 st
 Trumma och pipa

Bild på trumma och på ingångskonan i pipan

Båda dessa ställen ställer till med ganska mycket förtret, genom att bly avlagras både i trumman men framför allt i ingångskonan
i pipan.
SM 2003 förlorade en kompis till mig SM tävlingen, detta pga att det satt en blyflaga kvar i ingångskonan i en Manhurin revolver!
Förslag till åtgärd: Var noga med att göra rent i pipans ingångskona helst efter varje skjutpass, var inte rädd för att använda
en viska med stål eller mässingsborste.
Men bara pipans ingångskona
.
Att inte pipan skulle klara en stålborste anser jag är bara bullshit.
Tyvärr är inte ytan i ingångskonan speciellt fin efter att vapnet har används ett tag, har du en riktigt dålig yta finns det.
I USA en speciell brotch att köpa med rätt vinkel, för att kunna göra rent denna för precisionen så viktiga ingångskona.

Denna brotch (Forcing Cone Reamer) finns med två olika vinklar dels 11 grader som anses bäst för Wadcutter ammo och dels med
en vinkel på 18 grader som anses bäst för roundnose ammo.
Det finns också en brotch avsedd att användas för att grada av ingångskonan med en vinkel på 82 grader.
Brownell i USA säljer dessa verktyg.

Men Brownell exporterar tyvärr inte till oss i Europa!
Bly fragment som fastnar i konan är på inget sätt unikt på S&W s revolver, det förekommer på alla revolver fabrikat.
Det går att polera upp ytan i denna kona för att minska risken för att blyrester ska fastna.
Tänk också på att blykulor av bra kvalitet, ger betydligt mindre slagg i just konan. TYP HN kulan, eller plätterade kulor
Återigen så lönar sig kvalitet!

OBS körnslag

Just denna yta för utdragare i trumman, är utsatt för nedsmutsning, var noga att göra rent, både uttaget i trumman och utdragaren!

Mellan utkastaren och trumman samlar det sig ganska mycket skräp, krutrester osv, det är av stor vikt att hålla rent i detta utrymme.
Bara ett par tiondels millimeter skräp, bygger bort avståndet mellan trumman och revolverhuset, med en trög och dålig frammatning av
trumman. ( Patronerna släpar oftast i gavel i revolverhuset)

Hoppas det framgår av bilden men jag märker alltid en av mina kammare i trumman, med tex en körnslag eller dylikt.
Detta pga att jag har märket som en referens om det börjar att fastna patroner i trumman.
Kan på detta sätt lätt identifiera denna kammare när jag kommer hem efter skjutningen.
Jag skjuter huvudsaklig en kaliber 32 long som är betydligt kortare än 32 magnum.
Detta innebär två problem, dels att det extra utrymmet i trumman samlar bly och krut rester och dels att kulan får en längre väg
att gå innan den möter bommarna i pipan.

Det gäller att anpassa laddningen så att INTE kulan har så hög fart att den "kliver över" bommarna.
Samma sak gäller med kulans hårdhet, en högre hårdhet på kulan går att köra snabbare och vise versa
Detta kräver lite tester, men en för hög laddning ger ett mycket dåligt resultat!
Lika fatalt är att sätta kulan för djupt, S&W är kända för att ha ett långt avstånd mellan trumman och pipan.


Revolver trumma S & W

OBS att den är fast skruvad med en VÄNSTER gängad skruv. Tyvärr drar många sönder den skruv i ren okunnighet.

Denna trumma är på många sätt helt avgörande för en bra DA funktion, här finns det stora möjligheter att finlira funktionen på revolvern.
Här finns den största lagerytan, här finns möjlighet att linjera trumman med pipan och här finns justermöjligheten för att justera spelet
mellan pipan och trumman. Detta spel ska vara ca 1 tiondels millimeter, det är också av stor vikt att trumman INTE släpar i pipan.

Tänk på att handen ( den lilla biten som matar fram trumman) överför sin rörelse på den inre diametern på trumman.
Detta innebär en motsatt hävstångs effekt och minsta lilla friktion på trumman mot axel adderas upp.
Oftast är det just i trummans lagring som den största friktionen finns, här finns mycket att hämta när det gäller friktion och i
förlängningen ett mjukt och bra tryck i DA mode.

En polering av trummans lager och axel för trumman måste ske med stor försiktighet, för vem vill ha en glapp trumma?
En bra metod är att köra med tandkräm som poler medel eller något annat mild poler medel och använda tryckluft för att
rotera trumman som då samtidigt polerar sig själv och axel.
Använder du slipduk, börja med 600 papper och avsluta med 1000.
Det gäller absolut att inte minska måtten på ingående detaljer, bara att få en bra yta!
Vad du än polerar med, var noga med att göra riktigt rent efter poleringen.
OBS Läs mera om polering lite längre ner i artikel.

Polerad lagring för trumman (yoke) " Klicka på bilden för full storlek"

Lika illa är det när hanen inte dras tillbaka när avtryckaren släpps helt. då finns en stor risk att slagstiftet släpar i våra patroner.
På vår hane finns en säkerhets låsning för hane som manövereras av reboundern, denna funktion kan lätt beskrivas som:
När vi släpper avtryckaren helt dras hanen tillbaka några millimeter.

För att ytterligare förstärka denna säkerhet, kommer en säkerhetsarm ( hammer blocking arm) in och
fyller upp avståndet mellan hane i slagläge och det nya läget , det sk säkerhets läget.
Vid dålig funktion ser man att inte hanen dras tillbaka och är det riktigt illa ser man att hanens slagstift sticker fram någon eller några
tiondels millimeter mot trumman.

 1. "Klicka på bilden för full storlek"

  Frammatningen av trumman sker med den sk handen, se längre ner i artikel. Denna hand trycker trumman från höger sida
  och matar fram patronläge efter patronläge.
  Där handen trycker i trummans index stjärna får absolut ingen justering göras, detta påverkar trummans indexering.
  Men när handen förs tillbaka släpar den mot en skarp kant, denna kant bryter jag av. Se den stora bilden.


  Indexeringen av trumman

  Att trummans olika kammare ligger helt i linje med pipans ingångskona är inte alltid helt givet, den lilla trum-frammatnings
  armen ( hand).
  Slits ut och ger då en dålig frammatning av trumman.
  Kontrolleras bäst genom att mycket försiktigt bromsa trumman och samtidigt avfyra den oladdade revolvern.
  Känn att varje kammare verkligen låser fast i den lilla indexeringen.
  Indexeringen är enl följande schema: Precis före hammaren slår ska indexeringen falla in i uttaget för trumman.
  Lika viktigt är att denna indexering sker utan ett stort glapp kan kännas i trumman, ett litet glapp är önskvärt man
  ska hållas ner till minimum.
  Det går ganska lätt att byta ut indexeringen (cylinder stop), men oftast fungerar denna del år efter år och ger ett
  signifikativt släpmärke runt hela trumman som egentligen indikerar att allt är OK. Detta cylinder stopp finns att köpa
  i överdimesion.

  Jag har funnet att det är ganska svårt om reservdelar till S&W i Sverige, dom som finns betingar oftast hutlösa priser.
  Tre olika rebounderfjäder, skulle kosta i Sverige 246 kronor, samma paket kostar i USA 4 dollar ! ca 30 kronor!!
  Brownell en av de största reservdels försäljarna, NEKAR att exportera till Sverige och hänvisar till nya regler efter 11 juni
  katastrofen.
  Men det finns hopp, Gun Parts i USA skickar gärna till Sverige och har både ett BRA pris och ett av världens största sortiment.
  Går fint att betala med olika kontokort.
  Jag har efter en stor envishet lyckats att handla flera gånger av Brownells.


  Avtryckaren

  Modifierad avtryckare OBS avtryckare stoppet längst till upp till höger,
  bakom avtryckaren.

  Jag skjuter ALLTID Double action med min revolver, för att få till ett någorlunda bra DA tryck har jag rundat av den räfflade
  orginal-avtryckaren och polerar upp den högblank. ( jag har också minskat bredden på avtryckaren med ett par millimeter)
  Detta arbete kräver att avtryckaren monteras ut ur mekanismen, bearbetning och polering sker med en Dremmel.
  Tänk på att i vissa vapenklasser, får du tex inte polera avtryckaren, ex PPC!

  Citat från skjuthandboken

  B.2.1.2
  Viss trimning av vapen får ske.
  Denna får dock endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen etcetera för att minska onormal friktion
  och får inte medföra att ingreppsytans storlek, form eller vinkel ändras – ändringar som skulle minska säkerheten hos vapnet.
  Delar som påverkar vapnets säkerhet får inte heller ändras eller demonteras.
  Här nämnd trimning bör utföras av vapentekniskt utbildad personal.
  Efter trimning skall vapnet alltid provskjutas för kontroll av bland annat den halvautomatiska funktionen.

  Slut citat


  Anpassning och modifiering av tryck.

  Först av allt: en befogad VARNING, känner du dig osäker avstå från denna modifiering eller låt en vapenmekaniker utföra den.
  Eller utför bara den delen av modifieringen som du anser att du behärskar.
  OBS Vad viktigt är att vi ALDRIG någon gång får tumma på säkerheten! OBS
  Vad vi skyttar alltid måste ha för våra ögon är att aldrig äventyra säkerheten!
  Rätt utförd förändrar inte denna modifiering på något sätt den inbyggda säkerheten.
  En vanlig modifiering består av att klippa av fjädern för rebounder. GÖR INTE DETTA, oftast kommer SA trycket att bli så lågt att
  INTE revolvern passerar en vapen kontroll.
  Eller också får du en avtryckare som fastnar när du släpper den eller en långsam retur av avtryckaren.
  Tyvärr är det så att både SA och DA tryck hänger i hop! Åtminstone till viss del.
  Ändrar vi SA tryck ändrar vi också DA tryck, men ändrar vi DA tryck kan vi kanske behålla ett godkänt SA tryck!

  Vad kan vi förvänta oss efter denna modifiering?
  Ett klart bättre DA (Double action) tryck, möjlighet till viss justering av DA trycket, en bättre och säkrare funktion och betydligt
  lägre DA tryck.
  Vad som är viktigt är INTE bara att det är lätt och mjuk att dra avtryckaren, den måste kunna gå åt andra hållet lika lätt
  och framför allt mycket snabbt.
  Det måste också framhållas att SA (Single action) trycket inte kommer att förändras så mycket och kan inte heller förändras
  inom de regler som finns inför varje vapen kontroll.

  I följande led med gradering efter först nämnd orsakas den största friktionen i revolverns lagringar ( bussningar):

1 Vridning av trumman, kräver allra mest energi, minsta fel förstärker trögheten i rörelsen.
2 Handen (den lilla armen som matar fram trumman)
3 Avtryckaren och hammaren's lagringar i revolverhuset.
4 Glidytor i mekanism

Tyvärr är alla dessa lager EJ försedda med kullager utan i samtliga fall användes glidlager. ( avsaknad av riktigt lager stål mot stål)

Så här öppnar sig revolvern 

Demontering
Bryt aldrig isär din S&W revolver, det finns vissa knep för att lätt kunna öppna dom.
Ta bort greppet eller pistolkolven.
Lossa de tre skruvarna som håller locket på mekanismen OBS att två av skruvarna, den främre skruven är unik
Håll revolvern i din vänstra hand, slå försiktigt med ett plastskaft på en lite större skruvmejsel enl bild.

Främre skruven i stark förstorning.


OBS "Klicka på bilden för full storlek", något modifierad och in oljad revolver.

Här är mekanismen helt intakt, inget är demonterat mer än gavel, modifiering är redan påbörjad, därav
den blankt polerade reboundern ( tryckfördelaren). Du kan klicka på bilden och använda den som en referensbild, vid problem.
OBS "hammer block" hammarblockeringen, den svarta långa armen i mitten . En säkerhetsdetalj som förhindrar vådaskott.
Mekanismen är ganska enkel och mycket gammal i sin konstruktion.

Demonterad revolver

Typisk yta för S&W ganska grovt bearbetad vad vi kan göra är att se till att det inte finns toppar eller grader i ytan, just där reboundern
finns har jag polerat fram en bättre yta. Syns bra på bilden.

Demonterad hammarblockering, jag klipper av ca 1,5 varv på denna fjäder.

Denna fjäder är onödigt hårt spänd och ligger och trycker på trumman och orsakar att trumman går tyngre.
Även den yttre manöver knappen för hammarblockering är i orginal helt stum, jag filar bort en liten bit se bild

  Yttre spärr för hammarblockering, här finns inget glapp orginal, trycker mot trumman

Jag filar bort ca 1,5 mm  på den högra sidan se blid får på detta sätt en bättre och mjukare gång i frammatningen


Modifierad manöver arm för han blockering, se det ljusa området är bortfilat ca 1,5 mm

Indexeringen

Trummans indexering

Här poleras den yta som pilen pekar mot, det är den yta som gränsar till avtryckaren, Polera försiktigt ta INTE bort något material detta
kan äventyra indexeringen av trumman.
Jag känner försiktigt med ett bryna på båda sidor efter upphöjningar och grader.
Detta är en komponent som kan orsaka mycket tröghet i mekanismen.Hane med "sear" den främre svarta delen. Avtryckare med DA och SA notch. Rebounder ( tryckfördelare) med tryckfjäder.
Det är just dessa tre olika komponenter vi ska jobba med för att förbättra ytan och minimera friktionen.

Modifiering av DA tryck

Alla enskilda delar som rör sig mot varandra, åstadkommer en viss friktion, till en liten del kan denna friktion överbrygga's med fett
eller olja. Men faktum kvarstår med en eller flera dåliga ytor kan aldrig en låg friktion erhållas.
Vad vill vi då åstadkomma?
Vad är målet?
Vill vill ha en så rent tryck som möjligt, vad menas med rent tryck, jo, ett tryck som är mjuk (utan ryck) och så lätt som möjligt
och till sist men inte minst, ett tryck utan onödiga ojämnheter. Viktigt är också att trycket " går tillbaka lika snabbt som vi önskar"
Men ändå ett godkänt SA tryck!
Detta tryck ger oss en stor möjlighet till ett framgångsrikt skytte med DA tryck.

Polering Varning läs detta först!

Vad menas egentligen med polering? Hur ska den utföras? Först av allt att polera innebär att man förfinar den avsedda ytan, INTE att
man förändrar mått och vinklar. Det är INTE en fråga om att avverka material,eller slipa bort material, djupa repor får vara kvar.
vad vi ska göra är att "ta bort" dom höga åsarna i ytan.
Detta ska ske utan att nämnvärt förändra måttet. TÄNK också på att där det är möjligt att polera i SAMMA riktning som
den enskilda komponenten rör sig mot den andra komponenten.

Lägg gärna oljebrynet på ett bord


Polera, testa passningen, polera igen osv.

Det är bättre att använda ett för fint, än ett för grovt oljebryne.
Jag använder endast ett mycket fint bryne, tillsammans med tunn olja.

Efter polering var noga med att verkligen tvätta rent alla deltaljerna, bra tvätt är vanlig fotogen. Läs mera om rengöring
Enligt ovanstående bild ser du att det finns kvar djupare repor i avtryckarens yta, detta får vi acceptera, vi ska inte avverka material
endast förbättra den yta som redan finns.
Vi ska absolut INTE ändra på några vinklar.

Däremot ska vi vissa fall bryta av (grada av ) skarpa kanter.

Lättad hane ca 5 gram

Hanen

Denna detalj är den första som vi ger oss i kast med. Hanen väger i dag 39 gram och är onödigt tung för att utföra det
jobb vi förväntar oss av den.
En lättad hane ger ett betydligt snabbare anslag och samma anslagskraft bibehålles.
Här finns mycket hämta när det gäller vikt reducering.
En lättad hane ger ett snabbare tillslag och genom det snabbare tillslaget bibehålls kraften.
Jag har gjort en väldigt försiktig lättning av hanen.
Minskningen långt ut på hanen , gav ungefär en vikt minskning på ca 5 gram.
Det är ett väl känt faktum att S&W hanar har en tendens att gå, med en lättning av hanen så minskas denna risk högst betydligt.


Vissa glidytor ska poleras upp. VARNING all polering ska ske utan, att OBS ändra de befintliga vinklar på de ytor vi polerar.
Polering innebär inte att avverka ( slipa bort) material)
Polera, prova, polera, prova igen.
Sätt gärna tillbaka de delar du jobbar med i mekanismen och testa, polera igen och testa.

Detta upphak ska vi bryna mycket försiktigt.

" Klicka på bilden för full storlek"

Polera "sear" försiktigt det är den vänstra rörliga delen på hanen. Polera också den del av hanen som visas på bild, mycket försiktig polering
Den kammen som är till höger om den vi ska polera, ska mycket mycket försiktigt poleras, eller rättare sagt kontrolleras med ett bryne att
inga grader finns. Denna del av hanen är upphaket för SA trycket och mycket känslig.

Det går fint att känna när ytan är grov, då går det ganska tungt att dra den komponent vi vill jämna till mot brynet.
När ytan sedan blir bra känns det betydligt lättare!

  Sear i princip

Polera upphaksytan kräver att vi demonterar sear från hanen ( hammaren), denna låses fast med ett litet stålstift.
Ta väl hand om den lilla tryckfjäder som är markerad fjäder.
Yta för justering är lite överkurs se avancerad service av Smith & Wesson Revolver

Avtryckaren


Ytan efter polering " Klicka på bilden för full storlek"

När det gäller avtryckaren så finns det också här ganska mycket att vinna när det gäller friktion, både i SA och DA tryck.
Vi börjar med att hyfsa till vid behov sidorna på avtryckaren, inga grader eller stift får sticka upp ingen märken får finnas.
OBS att detta gäller de ytorna som täcks av mekanismen, de utifrån synliga ytorna lämnas utan åtgärd.
Sedan polerar vi upp de ytorna som bilderna visar.
Återigen gäller noggrann polering, med ett fint bryne.
Samma ska gäller här angående vinklar, följ noga de gamla vinklarna. Se bilder
På avtryckaren har jag lyckats att få blank yta på ca 60% av den polerade ytan, resten får vara kvar.

Polerad avtryckare, kamkurva för indexering

Denna yta som sköter indexeringen kärvar ofta, polera och bryt av skarpa kanter.Hand ( trum frammatning)

Hand är den engelska beteckningen på den lilla arm som matar fram trumman. Denna arms längd är kritisk därför ska vi var försiktiga
vid poleringen, polera bort eventuella grader och enl bilden under. i övrig inget mera att göra här.
Var mycket försiktig med den ytan som matar fram trumman, inga ingrepp ska ske där.

  Polerad hand

OBS att ca 80 % av den polerade ytan är blank, resten har så grova märken att dom får vara kvar.


Rebounder ( tryckfördelaren.
Denna lilla men ack så viktiga komponent ska vi polera på alla tre sidor och på översidan fram till där där hanen landar i det sk
säkerhets upphaket. Se bild till vänster
Jag brukar alltid försöka att polera hålet för tryck fjädern. ( Lite överkurs)
Jag använder oftast ett tre mm rund stål, sågar ett snitt ca 15 - 20 mm rakt i mitten, träder in fin smärgelduk och polerar med dremmel.
Se bild till höger

Reboundern kolla polering hål för fjäder

 

Rebounder på oljebryne

 

Slagfjäder anspänning modifiering
Låsskruv M3x8 mm utdragen för att synas på foto

Slag fjädern för hammaren är när det gäller DA tryck en mycket viktig komponent som dessutom går att justera.
Rätt justerad påverkar slagfjäderns anlägg i högsta grad DA trycket!
Tyvärr ändrar sig denna justering och är inte skottfast om vi inte låser denna "justerskruv"
Orginal är denna skruv avsedd att dras fast i bottenläge och INTE på något sätt av tillverkaren avsedd som justerskruv.
Men genom användning an mjuka tändhattar ex Federal, kan vi minska anslagskraften på denna slagfjäder och på så sätt också minska
DA trycket. När vi finner ett bra läge, låsa fast juster skruven. Se bild
Jag gör så här: Börjar att skjuta med justerskruven för slagfjädern, långt utskruvad. Skruvar sakta in den så att den accepterar/detonerar
min federal laddade ammo. När jag finner detta läge, justerar jag in skruven ytterliga ett kvarts till ett halvt varv.
Låser sedan fast justerskruven med den ny insatta låsskruven.
Det går också att böja till slagfjädern för att minska slagkraften, men detta rekommenderas inte!

Hopsättning
Efter en noggrann rengöring, börjar vi att sätta hop avtryckaren med (handen) den del som flyttar fram trumman steg för steg.
Men innan jag börjar monteringen, smörjer jag i detaljerna i teflonbaserad syntetolja som användes på sommaren och en tunnare olja
typ Break Free på höst och vinter. Anledningen till att jag börjar med att sätta ihop avtryckare och hand är att det finns en tryckfjäder
i avtryckaren som påverkar handen. Dessa två enheter är betydligt lättare att sätta hop utanför revolverhuset (stommet).
Sätt samman trumman och montera i revolvern.
I med hanen och fjädern för denna, kontrollera att allt fungerar fint, spänn upp fjädern för hanen och spänn upp hanen och
kontrollera SA trycket. Är allt ok lägg i blockerings armen, eller ej. PÅ med locket kontrollera igen.

Följande tryck erhålls vid montering, Kan variera beroende på fjädertryck osv  
Avtryckare med hand och indexering 200 gram SA
Avtryckare med hand och rebounder med fjäder 1400 gram SA
Avtryckare med hand och rebounder med fjäder och hane utan fjäder 1410 gram SA
Avtryckare med hand och rebounder med fjäder och hane med fjäder 1450 gram SA
Avtryckare med hand och rebounder med fjäder och hane med fjäder, färdig mekanism 1200 SA 2350 DA

Det låga SA trycket krävde en justering av fjädertrycket för att få revolvern godkänd!
En ny fjäder i reboundern fixade detta.

Modifierad S&W 32 magnum revolver DA tryck

Tryck rörelse 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
kilo                        
kilo  2,0  2,4  2,65  2,53  2,28  2.55  2,30  2,40  2,39 2,40 2,49 pang
kilo                        


Att mäta är att veta. Att tro är en helt annan sak.

Hur jag mäter tryck??? Bilder och text Läs mera om testbänken.

Bild S&W hanuppfång, en mycket viktig säkerhetsdetalj.

Detta med hanuppfång är en mycket viktig säkerhetsdetalj på alla revolver, tyvärr demonteras ibland denna säkerhetsdetalj bort
på grund av en sliten mekanism.
Gör INTE detta!
Hanuppfånget har en avgörande del i en revolvers säkerhet och ska fånga upp hanen innan den når tändhatten, om inte avtryckaren
är intryckt
.
Detta är ett väl fungerande säkerhetsystem för revolver.


Epilog
Kanske har denna artikel gett dig en bättre insikt i DA skytte med revolver? Kanske har den fått dig att avstå DA skytte eller fått dig att
modifiera din egen revolver helt eller delvi
s?
Vad den än har gjort, denna artikel så har den ändå fått dig att läsa ända hit.
Som vanligt är jag tacksam för konstruktiv kritik via email

Arne Nohlberg .2004 03 29 rev 2004 07 rev 2012 10

Ett stort TACK till Anders Grimling och Jens Johansson för värdefulla råd.

Copyright Arne Nohlberg